Utgiven i Forum nr 2013-06

Hur förlänga arbetskarriären?

av Henry Clay Ericsson Forum 2013-06, sida 29, 19.06.2013

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2013

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackÖforum.A

Mur förlänga arbetskarriären?

HENRY CLAY ERICSSON

AFFÄRS- Allt fler av medlemmarna i

NÄTVERKET Forums grupp på Linked In

FORUM har börjat tänka på refrängen isin arbetskarriär. Vi drar oss till minnes debatten om “Pension i egen takt” i aprilnumret. Utgångspunkten där var att arbetstagaren kunde och ville jobba vidare, men blev avsågad då han uppnått föreskriven pensionsålder.

Dagens debatt fördes under rubriken Hur påriktigt få äldre att stanna kvar på arbetet?” Tanken var ursprungligen att senioren vill sluta av egen fri vilja, trots företagets bönande och bedjande. Den vinklingen skrotades snabbt som orealistisk. Det är precis tvärtom. Företagen vill med milt våld lämpa ut sina 5o+are ipensionsslussen. En exaktare, fast mindre slagkraftig, rubrik uppstod: “Hur på riktigt få en arbetsgivare att hålla kvar äldre på arbetet?” Låt oss se vad våra debattörer på Linked In ansåg om den saken.

Är seniorer olönsamma? De unga siffernissarna på företagen har lätt att lägga fram kalla argument. Äldre har högre löner och längre semestrar. Deras pensionsavgifter är högre. De ställer inte upp på obetald övertid. De vill äta sin lunch i lugn och ro. De skvattrar för länge på kaffepausen. De har ramlat av IT-vagnen, vill inte lära sig nyagrejer.

Att de inte tar ut vårdnadsledigt, och inte sjukskriver sig för att passa sina barn, låter man gärna bli att beakta. Att en del 60-plussare har vuxit upp med VIC-20 och sedan dess hållit sig med datorer av sista skriket, inser de unga inte. Ått dagens morfar skajpar med barnbarnen i Australien och dagens mormor kör sin förenings bokföring på Excel passar inte heller ini den negativa stereotypin.

Är seniorer besvärliga? Slipsnissen med en ‘ärsk MBA i bagaget avfärdar lätt en erfaren 50-plussare som en irrelevant dinosaurus. Märkigt är, att senioritet är hårdvaluta inom konsulttjänster och coaching. Då duger ärrade och skrynkliga personer minsann. I Tyskland och Frankrike stannar seniorerna, “the Silverbacks’, kvar och bidrar med sin specialkompentens. Det kan tära på en ung chefs självförtroende att ha en mer erfaren äldre anställd. Denna kan ju kantänka kommentera, kanske till och me kritisera det unga lejonets förehavanden. Att framstå som okunnig är något som chefen under inga omständigheter vågar riskera. Då dumpar han helt enkelt bort äldre kompetens, till förmån för yngre som mer liknar honom själv. Budskapettillsenioren blir i dag allt oftare det ogrammatikaliska men kärnfulla: ”My way or highway”. Kilometerfabriken nästa…

Hur röka ut 50-plussare? MBP, Management By Perkele tycks vara dagens lösen. Efter en räcka år av snäsigt och kommenderande bemötande tappar arbetstagaren förståeligt nog lusten att göra sitt bästa. Brist på uppskattning för nyttigatips och välgjort arbete minskar också motivationen. Frysboxmetoden att inte kallas till möten och inte bli tilldelad något arbete tycks även praktiseras, speciellt inom arbetslivets organisationer.

Nya modeller för längre karriärer, I våra västra grannländer har man tydligen kommit längre i sitt “tänk” På Siemens i Norge införde man så

XO8YIN0I0 kallade milstolpesamtal vid 55 och 60 år. Då diskuterade man med arbetstagaren om hans fortsatta karriär. Målet var dels att få arbetstagaren att stanna längre genom att utveckla innehålleti hans uppgifter, dels att genom teamarbete överföra hans tysta kunskap (tacit knowledge) tillyngre medarbetare. På det sättet lyckades man rejält höja pensionsåldern. Samtidigt steg kvaliteten på juniorernas säljarbete och offertskrivande.

Ett annat fint exempel är 8o-g0-100 programmet hos Vattenfall i Sverige. Efter tidigaste pensionsåldern kan arbetstagaren gå ner till 80 procent i arbetstid, få go procent lön och 100 procent pensionsinbetalning. Resultatet blev inte bara att folk jobbade längre, utan också att de var friskare. Låter som en idealisk metod, vem blir först att prova denna “goda cigarr” iFinland?

Affärsnätverket Forum på Linked In. En länk till gruppen finns på Forums webbplats www. forummag.fi

Utgiven i Forum nr 2013-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."