Utgiven i Forum nr 1974-03

Hur ska man hindra inflationen att nagga sparkapitalet i kanten?

Forum 1974-03, sida 10-11, 20.02.1974

Taggar: Teman: ekonomi

Hur ska man hindra inflatione att nagga sparkapitalet i kanten?

HUR SKA MAN placera sitt sparkapital i dag, för att om ett år inte behöva konstatera att inflationen har naggat det i kanterna? Rör vi oss med ett större kapital är alternativen flera. Vi kan köpa lite jord eller en aktielägenhet. Men om vi har »bara» 40—50 000 mark så räcker det faktiskt inte så långt. Många börjar i det läget att fundera på att köpa börsaktier. Eller söka andra investeringsobjekt.

FORUM HAR FRÅGAT en fondmäklare, en bankman, en företagsledare, en privatinvesterare och en konst- och antikvitetssamlare vad de ger för råd till någon som kommer och vill placera en summa om cirka 5—10 000 mark på ett bräde.

DE FLESTA tycker det är svårt att ge goda råd just nu. Energikrisen och arbetsmarknadsförhandlingarna blandar bort korten.

DÄRTILL KOMMER för börssparare de sedvanliga besvärligheterna. I Finland reagerar marknaden ologiskt, mot alla principer. Det är otrevligt att ge råd som bara kan stöda sig på förmodanen.

OCH SÅ HAR VI femårsregeln i beskattningen. Vinst på en aktieförsäljning mindre än fem år efter inköpet beskattas. Det gör att det knappa materialet på börsen blir ännu mera trögrörligt än det skulle behöva vara.

10

BANKMANNEN:

Inte alla ägg i samma påse!

SN 4 =

Kurserna ligger högt. Skulle inte småspararna finnas så skulle de yttre omständigheterna i hög grad dra ned dem. Vi har kvar de ”gammaldags” aktieägarna, typen bergsråd och stiftelser, med relativt stillastående aktieportföljer, och när småspararna nu kraftigt kommit in i bilden, räcker materialet på börsen inte till, De inregistrerade aktieägarna är mellan 450 000 och 500 000, men bara 46 av landets ca 50 000 aktiebolag börsnoteras. Emissioner är det enda naturliga tillskottet och det är för litet för dagens efterfrågan. Energikrisen och oron på arbetsmarknaden blandar bort korten, det blir lättare att spå när urnderhandlingarna rotts i land. Nu får man försöka se vilka bolag som minst drabbas av energikrisen kostnads- och inte minst marknadsmässigt. England är svårbemästrat i dag, inga leveranser och inga nya kontrakt. Samma gäller i viss mån andra EG-länder. Om man ska satsa säg 10000 mark råder jag att välja tre olika företag. Lite träförädling — Kymmene ligger närmast till hands. Också om Kymmene kommer i en kostnadskris påverkar det knappast aktiekurserna, köparna struntar i dividend och ser bara till total avkastning. | os Yhtyneet har ingen realförmögenhet att | Vänd!

PRIVATINVESTERAREN ”Spekulare” betyder se framåt |

Jag kommer just från en resa till Mellanöstern, där jag försökte ha ögonen med mig och av en slump kom i kontakt med en av kung Husseins förtrogna. Araberna behöver tydligen papper. Finland och Kekkonen har ett gott namn där och goda utsikter att sälja, Janssons rapporter var ingen bluff.

Jag satsar på pappersindustrin, Kaukas, Rauma-Repola, Kone, Enso, Kymmene, framför allt Kymmene. Så länge skogsavverkningarna ökar, bör också skogsindustrins aktier stiga. Situationen är ft förtroendeingivande. När bankaktierna börjar stiga har det en generell effekt, förtroendet återvänder. Man ska sälj " dem när de stiger, och köpa industriak tler. När industriaktierna stiger, så faller bankaktierna.

Om regeringen stoppar upp importen går mindre pengar till konsumtion och då binds i stället ganska stora pengar i aktiesparande. Investeringsklimatet är ganska; bra just nu, vi har ingen von Fieandt som bromsar utvecklingen med märkliga indexfunderingar. Politiken ä klok, finns det något mera handgripligt .

sätt att få finska folket att inse att det Vänd!

Forum 3/74

FÖRETAGSLEDAREN:

Utnyttja haussen och sälj!

Börsen är ft spekulativt hög, antagligen ett resultat av väntade goda bokslut. När de allmänna bulletinerna blir bistrare kommer en baisse att inträda, gissningsvis på förhösten, med kurser på betydligt lägre nivå än i dag.

Som börssparare skulle jag — om jag bortser från skattesynpunkter — utnyttja den närmaste tidens hausse, med andra ord sälja. Min portfölj består av ett tvärsnitt industriaktier, verkstäder, varv och pappersindustri, inget engagemang i handelsbolag. Jag kommer att göra mig

ER RÄKNING AV DEN. -.

tillfälligt överlikvid, för att då oljekrisen och ökade priser påverkat kurserna nedåt komma in på nytt och köpa samma papper. Det finns undantag, papper jag inte säljer. Kaukas hör till dem. Med gedigna markområden och trävarulager är de rustade att fortsätta sin produktion trots ev råvarubrist, att ta ut ökade exportpriser och på så sätt kompensera oljeräkningen. Kaukas har fått grönt ljus för en 400 miljoner marks tillläggsinvestering, som de väl dels finansierar med uppskrivna markvärden, dels räknar jag med emission. Varvspappren går överraskande bra i dag. Visserligen har det surrat rykten om att Wärtsilä får ett gott år och evenVänd!

Forum 3/74

FONDMÄKLAREN:

Fynd kan göras o försäljarna fjäskar

RK st ovrskump at A Ki 7 den Der

Småspararna delar jag i två kategorier, som får olika råd. Till den första kategorin hör unga människor med stadig inkotmst, och ett samlat eller ärvt sparkapital som bör skyddas mot framtida inflation för att senare kunna användas för bostadsköp, barnens utbildning eller dylikt. Huvudsynpunkten är att rädda vad som räddas kan av realvärdet, I detta fall är industriaktier de enda som kan komma ifråga. Den andra kategorin är typen ”änkans sista skärv”, alltså gamla människor för vilka inflationsskydd på lång sikt är mindre viktigt än den avkastning placeringen ger. Här rekommenderar jag debenturer, på börslistan finns Kesko, SOK, Pargas, som ger snabb förräntning, upp till 14 procent i genomsnitt per år. Räntan är visserligen skattebelagd, men denna kategori betalar låg eller ingen skatt och kan med öppna ögon välja det högst avkastande pappret. Skattefria obligationer köps av många, den effektiva avkastningen kan närma sig 10 procent. När det gäller industriaktier ska småForts på sid 19

KONST- OCH ANTIKVITETSSAMLAREN:

Silver och finskt glas

Privatpersoner köper mera sällan antikviteter i investeringssyfte, Men företag väljer antikt silver i gåva och det är lönande investering i dag. Priset har stigit och stiger kraftigt, råmaterialet beräknas ta slut om trettio år. Men stämplar förfalskas ibland och bäst är att få skriftlig garanti. I Frankrike går trenden mot trettio års garanti. En icke-sakkunnig investerare har inte så lätt att investera i antikviteter utan pålitliga rådgivare, t ex antikhandlarnas fackfolk, dock finns i Helsingfors ett par affärer som säljer nya saker som gamla. Utom silver skall man köpa Finch-keramik, överhuvudtaget allt från Iris-fabriken. Finskt glas kan ännu köpas men har stigit katastrofalt då folk börjat samla det, kanske också i rent investeringssyfte. Ju mörkare grönt glas desto äldre, brunt är fint men sällsynt. Inga stämplar, så utan experthjälp är man lätt på sju famnars vatten. Brevpressar av glas är intressanta samlarobjekt i dag. 1700-tal är redan dyrt, men stiger å andra sidan hela tiden. På kontinenten är 1700-tals möblerna praktiskt taget Forts på sid 1 [bl

Utgiven i Forum nr 1974-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."