Utgiven i Forum nr 1989-15

Husbilsimporten ökar kraftigt - landskamp FIN-BRD

av Christian Schönberg Forum 1989-15, sida 30-31, 12.10.1989

Taggar: Teman: bilar

ostnadsnivån i vårt land ligger på K en så pass hög nivå att tyskarna med sina längre tillverkningsserier prismässigt sett har ett brett spelområde att röra sig på, konstaterar ekonomichef Fred Packalén hos Caravan Company Ov.

Tilis vidare väljer ändå tillräckligt många finländare att betala ett högre pris för en vinterbonad vagn med centralvärme framom tyskarnas varmluftsinsprutning, konstaterar försäljningschef Ralf Lönnfors hos marknadsledaren Matkaaja.

Den tyska frammarschen har varit påtaglig de senaste åren. Försäljningsstatistiken för årets sju första månader svingade tyskarna upp i landskampsledning, med en marknadsandel som för första gången passerade 50 procents-vallen.

Bland de redan etablerade märkena ökade tyska LMC sin andel med 3,6 procentenheter till 16,1 procent av den totala finländska marknaden. Trots det tyska uppsvinget fortsätter Matkaaja tills vidare som obestridig etta med sina 20 procent, trots en mindre nedgång i marknadsandelar. Antalsmässigt ökade däremot företaget sin försäljning från motsvarande tid i fjol med 30 procent.

Den totala husbilsförsäljningen under de sju första kalendermånaderna detta år uppgick till 1191 fordon. En ökning med 358 exemplar eller hela 43 procent.

Svårt att välja mellan bil och vagn

När det gäller att välja mellan husvagn och bil är det fråga om två olika filosofier som möts. Och naturligt nog tillgången på kapital. En husvagn av medelklass köper man i vårt land i dag för 50 000-70 000 mark medan man för en husbil får lov att punga ut med summor runt 170 000180 000 mark.

Valet mellan dessa alternativ avgörs oftast på basen av utrymmesmässiga orsaker. En barnfamilj behöver allt det tillgängliga utrymme en husvagn kan ge. Medan exempelvis en tysk tre-personers familj helst reser i husbil. Redan med tanke på den stora skillnaden i färjeavgifter. Vilket klart talar till den kortare bilens förmån.

Den kommande <EG-integrationens möjliga inverkan på vår husvagnsbusiness är i dag svår att överblicka, säger ekonom Fred Packalén. Standarden av i dag skiljer sig ännu rätt mycket på olika håll i Europa. Men så småningom arbetar man sig fram till enhetliga standardiseringsnormer vilket gör det lättare för konsumenten att köpa där man kan göra den bästa affären. Att köpa i utlandet kräver däremot ett visst mått av språkkunskaper och tekniskt kunnande. Medan man i hemlandet kan diskutera både tekniska och servicemässiga detaljer på sitt eget modersmål.

Lönsam business?

De tyska exportörerna har lagt embargo på finländska marknadsandelar med en låg prisnivå som avgörande faktor. Orsaken till den höga prisnivån på inhemska vagnar motiverar producenterna främst genom att hänvisa till högre tillverkningskostnader och korta -serier. Vilket ger utländska exportörer möjlighet att prissätta sina vagna 30

Husbilsimporten 2 sm

Text ökar kraftigt Landskampsstämning Finland-Tyskland

Försäljningen av husvagnar och -bilar ökar kraftigt i Finland. En ökning som inte kommer enbart inhemska tillverkare till godo. Trycket från de tyska exportörerna växer kontinuerligt. Närmast tack vare förmånligare prissättning.

utgående från en befintlig prisnivå, som är klart högre än man är van vid i det övriga Europa. Trots att antalet försålda vagnar i relation till totalförsäljningen inte är stor kan man räkna med en klart större profit än man är van vid på den egna hemmamarknaden.

Marknadspriserna i Sverige respektive Förbundsrebubliken Tyskland ligger i snitt cirka tjugo procent under den finländska prisnivån.

Lohja dominerar husvagnsbranschen

Aven husvagnsmarknaden fortsätter att växa. Ökningen har ända sedan början av åttiotalet legat på en årlig nivå av 10-15 procent och ännu kan ingen större avmattning I konjunkturerna skönjas.

Oy Lohja Ab hat genom Solifer och Kafi fortfarande ett gott grepp om den presumtiva finländska köparen. Under årets sju första månader sålde bolaget 1935 vagnar i landet vilket betyder en marknadsandel på 35,6 procent. Men också på denna front kommer tyskarna starkt. En summering av de tyska märkena ger en marknadsandel på hela 32,8 procent.

Solifer firar 25-års jubileum Inhemska Solifer-vagnen firar sina 25 år branschen genom att presentera fyra nyheter. Bland dem jubileumsmodellen ”Jubi lee VM-90”. Jubileumsåret till ära är den försedd med en del tilläggsutrustning.

Den första prototypen byggdes år 1964 och redan ett år senare kunde Solifer, som då ännu var i Bensows ägo, serietillverka och marknadsföra de tre första husvagnstyperna.

År 1968 försågs vagnarna med dubbla fönster och tre år senare med flytgasvärmare.

Solifer firade sitt tio års jubileum år 1974 och såldes ett år senare till Oy Lohja Ab som fört vagnbyggartraditionen vidaTe.

Expansionen drev företaget att bygga en ny fabrik som uppstod i Vanda år 1984.

Bolagets första husbil lanserades två år senare. Och nu kan Solifer alltså presentera sin jubileumsvagn med anledning av sina 25 år på den ständigt växande husvagnsmarknaden.

  • Allt är dock inte en dans på rosor, konstaterar försäljningschef Kaj Bäckström. Vårt största problem har varit den norska marknaden som totalt under de två senaste åren har gått ned med 40 respektive 37 procent. En försäljningsminskning som vi dock kunnat kompensera med en motsvarande ökning på den imhemska marknaden.

Matkaaja expanderar

Matkaaja som ingår i Rapala-koncernen och innehar 20 procent av husbilsmarknaden i Finland vilar inte på sina lagrar.

“Solifer Jubilee VM-90”, Solifers 25-års jubileumsvagn, är egentligen en utbyggd version av 550 DL-modellen. Jubileumsåret till ära är den dock försedd med varmvattensystem, kassett-WC, specialutrymme för skidutrustning samt radio och kasseubandspeltare.

En av årets nyheter utgörs av den kanadensiska ”Camper Van”-bilen.

Ford står som underredsleverantör till Ford Transit Matkaaja.

Företaget investerar i nya utrymmen med målsättningen att inom några år öka sin produktion av husvagnar till 2 000 exemplar årligen. Antalet husbilar beräknas stiga till 700 från dagens nivå på 400 enheter. Redan i februari 1990 flyttar vagnstillverkningen in i de nya utrymmena i Träskända. 2 000 kvadratmeter har man till sitt förfogande.

En kraftig satsning på den nordiska marknaden blir aktuell nästa år då företaget öppnar ett eget Sverigekontor i samråd med Flipper Marin.

— Ingen form av pessimism eller fara på taket. kommenterar försäljningschef Ralf Lönnfors. Trots vissa problem med att få tag på tillräckligt yrkeskunnig personal i Träskända.

Lönnfors ser inte den kommande europeiska integrationen som ett hot för Matkaaja.

—- Hotet ligger hårdare över de tyska exportörernas huvuden när det gäller standardiseringsfrågor. Men det är klart att vi ännu har mycket att lära om EG innan vi kan uttala oss mera om tiden efter 1992.

Inte ens det faktum att inhemska tillverkare totalt förlorat marknadsandelar i jämförelse med de tyska importvagnarna stör nattsömnen. Matkaaja har hittills inte ens haft kapacitet att producera mera än dagens försäljningssiffror utvisar.

Matkaajas omsättning låg i fjol på 106 miljoner mark och väntas i år stiga till cirka 130 miljoner.

Ducato är pop

Ducato ligger suveränt i täten med sina 60-65 procent av marknaden när det gäller val av underreden för husbilsproduktionen. Den får högsta möjliga betyg på grund av att den är lättkörd som en personbil. är lätt att bygga, är tillräckligt låg och har ett tätt europeiskt servicenät (Fiat). Aven Ford och Volkswagen kämpar om en plats i solen på den växande husbilsmarknaden.

Hur länge Ducato och tyskarna skall tillåtas husera fritt på husbilsmarknaden återstår att de. Bland annat franska ”Chausson” i kompanjonskap med Peugeot satsar starkt på att komma in även på den finländska marknaden. LJ

F?RUN, 15/1989

Katalysator…

fortsättning från sid 1 lysatorn. De nuvarande priserna börjar från ca 440 000 mark.

Lada: Ingen modell har ännu katalysator i Finland, men nästa år kommer en del av modellerna att vara försedda med katalysator. Prisfrågan är ännu helt öppen. I Sverige säljs redan kat-Lada.

Lancia: För tillfället är ingen modell katalysatorutrustad. Thema med 16 ventiler som kommer till Finland nästa år har katalysator. — Prisnivån ligger mellan 180 000-190 000 mark. Nya modellen Dedra, som statusmässigt ligger mellan Prisma och Thema. börjar säljas efter årsskiftet och är utrustad med katalysator.

Maserati: Katalysator kan fås som tillägg i de flesta av legendariska sportbilstillverkaren Maseratis bilar med större än 2 liters motor. Ingen modell som tas till Finland är automatiskt katalysatorutrustad.

Mazda: Den nya versionen av 323 som presenterades i Finland i slutet av september är ganska katalysatorbetonad. Tre olika motorer och sammanlagt 7 modeller har katalysator. Priserna börjar från ca 92 000 mark. Av 626-modellerna har 2 liters GLX-sedan katalysator. Priset är ca 128 000 mark. Mazda 929, med en 3 liters Y6-motor under motorhuven, har katalysator som standard till priset 239 000 mark.

Mercedes-Benz: Alla bensinmodeller kan fås med katalysator till ett tilläggspris av 8 000-10 000 mark.

Mitsubishi: Colt GLXi är den billigaste katalysatorverisionen. Utan katalysator är priset ca 86 000 mark och vill man ha den med katalysator får man tillsvidare lägga någon tusenlapp till. Om budgetförslagets höjda katalysatoravdrag godkänns kommer prisdifferensen att sjunka till några hundra mark. Nya Lancer Hatchback är katalytiskt avgasrenad.

Nissan: Nissan 200 SX är den enda modellen som just nu är utrustad med katalysator. Priset på den billigare versionen är aningen under 190 000 mark. Efter hand som Nissan kommer igång med produktionen av katalysatormodeller börjar de också komma till Finland i större mängder. Katalysatorurvalet börja växa på allvar nästa år. Priserna torde stiga en aning, men enligt importören är det omöjligt att ännu i detta skede ge varken en specifik tidtabell eller klara priser.

Opel: Opel satsar redan nu kraftigt på katalysatorsidan och policyn är att katalysatorversionerna har samma pris som motsvarande version utan katalysator. Börjande från minstingen Corsa är ett flertal varianter av alla modeller utrustade med katalysator. Billigaste kat-Corsa kostar ca 62 000 mark och billigaste Kadett med katalysator ligger kring 76 000 mark.

Peugeot: För tillfället finns ingen kat— Peugeot som lagervara. Med en leveranstid på några månader fås dock en version av respektive 205, 309 och 405 med katalysator som fabriksbeställning. 205 XS betingar ett tilläggspris av 2 000 mark som katalysatorversion. och kostar därmed 78 900 mark. Priset på 405 SRi med kata lysator skiljer sig inte från motsvarande version utan katalysator. Efter årsskiftet börjar Peugeot-importören ta in ett större antal kat-bilar direkt till Finland.

Pontiac: Alla nya bensinmodeller är utrustade med katalysator. Priserna startar från ca 215 000 mark.

Porsche: Alla versioner av årsmodell -90 är katalysatorutrustade.

Renault: För tillfället är enda katalysatormodellen 19 TXE, pris 96 800 mark. Nästa år kommer flera varianter i kat-version. Också 3- och 21-serien med katalytisk avgasrening börjar importeras nästa år. Tidtabeller och pris är ännu helt öppna.

Rover: I det nuvarande urvalet ingår ingen katalysatorversion som standard. Alla modeller kan dock specialbeställas med katalysator mot en smärre tilläggskostnad. Efterhand som efterfrågan stiger kommer också de nuvarande modellerna att direkt tas in med katalysator.

Saab: Saab-köpare har det väl förspänt då det gäller katalysatorer. Årsmodell -90 av 900i säljs enbart med katalysator utan att priset stiger. Priserna börjar från 128 900 mark. Modellerna med 16 ventiler (såväl 900- som 9000-serien) fås valbart med eller utan katalysator utan prisskillnad.

Seat: Seat har för tillfället ingen katalysatorutrustad version. Kring årsskiftet ommer nya versioner av Ibiza och då är katalvtreningen också med i bilden.

Skoda: Finlands billigaste katalysatorbil. Skoda 135, kostar 37 500 mark.

Subaru: Alla Legacy-modelter har katalysator, priserna börjar från just under 100 000 mark. Också lilla /usty med tiläggsbokstäverna ESTW har katalysator. ast den har en förgasarmotor.

Suzuki: Just nu finns ingen kat-Suzuki. Nya Swift Sedan som börjar säljas i januari kommer enbart med katalysator och mot årets slut börjar även de nuvarande Swiftversionerna komma med katalytisk avgasrening. T o m minsta Swift med 1 liters motor får katalysator. Katalysatorerna ändrar inte på priserna.

Tovota: För tillfället finns inga Toyotamodeller med katalytisk avgasrening, men ännu på detta års sida kommer katalysatorerna med i bilden. Importören vill inte ännu yppa vilka modeller det gäller. men slart är i alla fall att det inte är fråga om några lyxversioner. Priset torde inte heller stiga 1 nämnvärd mån jämfört med motsvarande katalysatorlös version.

Volkswagen: Pick-up modellen Caddy kom redan för något år sedan med katalysator. En Passat CL-version kan direkt fås med katalysator, men volymmodellerna omfattas inte ännu. Nästa år utlovas dock örbättringar.

Volvo: Volvo har slagit in på en katalysatorvänlig linje. Katalysator har länge erhållits utan extra prispålägg för ett flertal olika versioner av alla modeller börjande rån 360-serien. Alla versioner av 360-, 200- och 700-serien årsmodell -90 är kataysatorutrustade. Av i år sålda Volvo-bilar är 70 procent katalysatorversioner. Billigaste katalysator-Volvo är tredörrars 360 GL som kostar ca 105 000 mark.

Wartburg: Tvåtaktsreliken har inte katalysator.

31

Utgiven i Forum nr 1989-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."