Utgiven i Forum nr 1987-05

Ideon — teknologi byn i Lund

av Christian Sundgren Forum 1987-05, sida 08-09, 19.03.1987

Taggar: Orter: Lund Teman: forskning

Ideon-företag det talas om:

Asea Generatio — bla styrsystem för värmeprocesser

BioCar — syntetisering av biologiskt aktiva kolhydrater

Biolnvent International A — immunteknologi, bioteknik, mikrobiologi

Ericsson Radio Systems A — mobiltelefonsystem

SE-Banke — projekt ”framtida banken"

Syntek A — kolhydratforskning

IDOK A — informationsmäklare

OPSIS A -— mätning av luftförorening med optiskt ljus

Pharmaci — stimulation av kroppens immunförsvar

ZEOL A — rening av luft och vatten från organiska lösningsmede — teknologibyn i Lund

Det tekniska kunnandet ör i dog den viktig produktionsfoktorn. Samhällsutvecklingen behöver forskning och utbildning mer ä någonsin.

Men det måste finnas en vöxel verkan mellan forskning och procuktion. Forskningsbyarna är lösningen. Här kan innovativa forskare sötta fart på de kreativa entreprenörerna. VI presenterar Sveriges mest kända forskningsby: Ideon i Lund.

enkel: ”Genom att skapa de bästa förutsättningarna för högteknologiskt utvecklingsarbete för det svenska näringslivet i nära samarbete med landets största universitet ska både industri och forskning få en flygande start in i framtiden!” Forskningsbyn ett stenkast från Lunds tekniska högskola har faktiskt expanderat snabbt. Tankarna på en svensk ”science park” föddes hösten 1982, och ett halvår senare togs det första spadtaget. Sveriges hi-tech-centrum började ta form. — Idén till en ”science park” fick jag hösten 1981 på flyget mellan England och

F ilosofin bakom forskningsbyn Ideon är

Sverige, när jag läste om Heriot Watt Science Park utanför Edinburg i Financial Times, säger Sture Forsén, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. När han fick universitetet, kommunen och länsstyreisen att tända på idén, var projektet snabbt igång.

— Idén blev verklighet mycket snabbare än jag tänkt mig. Jag är glad — men ibland undrar jag om det inte gått lite väl snabbt!

Kommersiell forskning

I dag är det 70 företag och nära 600 anställda som forskar och utvecklar morgondagens produkter i Ideon. Här är det inte frå gan om att det svenska folkhemmet finanslellt skulle hålla de kreativa entreprenörerna under armarna — allt fungerar helt på kommersiell bas. Om man som de flesta ensamföretagen eller avknoppningarna hyr in sig i startlokalerna — i den sk Kuvösen — är det inte speciellt dyrt. Men om man tar steget in i de nybyggda lokaliteterna i kvarteren Alfa, Beta och Gamma, såsom stora Ericsson Radio Systems, då kostar det — minst lika mycket som på Kungsgatan i Stockholm.

Sture Forsén — pappa till Ideon — är inte orolig för att de kommersiella intressena i forskningsbyn skall få inflytande över universitet.

— Så länge det finns möjlighet att bedriva grundforskning med pengar från tex forskningsråden, är jag inte orolig. Men en åtstramning vad gäller forskningsanslag kan göra läget mer kritiskt, säger Forsén.

I Kuvösen födde en teknologistad

Utbyggnaden av forskningsbyn har varit ett enormt projekt. Byggnationen har slukat över 250 miljoner SEK. Forskningsbyn var länge Sveriges största byggarbetsplats med 250 byggnadsarbetare. Men allt har gått fin 5/1987 FORUN,

Flygbild av Ideon: det mörka byggnadskomplexet mitt på bilden är Kuvösen, de ljusa byggnaderna upp till höger är Alfa, Beta och Gamma och tidtabellen, som varit tuff, har man hållit. Ideon har nu en sammanlagd lokalyta på 40 000 m?. Alla byggnader och de tre splitternya förskningskvarteren Alfa, Beta och Gamma förvaltas av två fastighetsbolag, Fastighetsbolaget Ideon och Ideon AB.

I dag behövs det vägskyltar och informationstavlor för att man skall hitta rätt i byn. Annat var det i starten när Sveriges TV-2:s gamla byggnadsbaracker från Gärdet i Stockholm flyttades till Lund. Det var i dem, den sk Kuvösen, som Ideon-projektet började, och fortfarande är det här de flesta Ideon-företagen finns.

Nyetablering framför allt

Det finns alltså plats för idérika högteknologiföretag att utveckla och yngla av sig. Och så har faktiskt skett. Av byns 70 företag är bara 7 forskningsenheter till redan etablerade gamla företag. Hela 63 av företagen är nyetablerade eller avknoppningar från universitet.

Produktion förekommer inte i själva förskningsbyn — de företag som kommer så långt i utvecklingen måste expandera på annat håll. Under de tre år Ideon funnits, har bara två företag flyttat ut och ett gått i konkurs.

Gemensamma funktioner

Fast de flesta Ideon-företag klarar sig på egen hand, står själva forskningsbyn för vissa serviceformer. Administrationsenheten, Ideon Center AB, har en reception med telefonväxel, telex och telefax som alla företag utnyttjar.

Företagen i byn är nöjda med den service man får. Den är viktig i synnerhet i starten. Och den kreativa kontaktmiljön kan ju främjas på olika sätt — gemensamma juncher och fikakontakter i allmänhet är vikiga för idékläckandet.

Kunskapskoncentration

Det är ingen tvekan om att resurskoncentrationen till Lund och Ideon har gett resulat. Företagen är redan 70 till antalet, och de sysselsätter omkring 600 personer.

— Vi har inte ännu vår första folkräkning klar, så riktigt exakta kan vi inte vara, säger Charlotte Lindström på Ideon Center AB. Hon vet att siffran ligger mellan 550 och 600 heltidsanställda.

— Till dethär kommer forskare som är knutna till universitetet, och som jobbar på deltid eller som konsulter för företagen i deon-byn.

Framgången för forskningsbyn i Lund visar att den industriella förnyelsen sker framför allt på ett fåtal orter. Regioner där man inte kan åstadkomma en växelverkan mellan produktion och forskning ligger inte lika bra till. Datasamhället ställer alldeles nya krav på regionalpolitiken.

Christian Sundgren 9

FÖRUN 5/1987

Svenska forskningsbyar e Ideon I Lun 8 Innovationernas hus i Göteborg & Teknikbyn i Linköpin 9. Uminova i Ume e Centek i Lule Ö Stuns i Uppsal 9 Teknikhöjden i Stockholm

De nya Iokaliseringskraven högt utbildad arbetskraf en marknad för riskkapital" upptäckarmiljö med nya impulser konsult- och foörskningstjänster högteknologiska ”träd” att koppla til kopplingar till universite tele- och informationsteknisk infrastruktu serviceföretag i bransche og

Ovan Alfa 5, 4 och 3, som representerar nya faciliteter. Nedan från Ideon-invigningen — kungen.

Lennart Adamsson, VD i Biolnvent AB i startade Ideon 1984. Då var vi 5 perVore som satte igång. I dag är vi 2 som arbetar på Biolnvent. För oss som arbetar med bioteknik är det en förutsättning att ha er ordnad och bra forsknings- och utvecklingsmiljö.

Vad sysslar ni med — Vi forskar och tar fram monoklonala antikroppar. Antikroppar är ju människo- och djurkroppens försvarsvapen mot fiender som tränger in utifrån: gifter, virus och bakterier. Men de kan också vara ett vapen mot den inre fienden — cancer. Antikropparna tillverkas av B-celler i mjälte eller benmärg. Biolnvents idé är att tillverka och sälja skräddarsydda monoklonala antikroppar. Tillsvidare arbetar vi med djurceller, men vårt mål är mänskliga antikroppar.

Det är mediciner det gäller — Ja, våra andra inriktningar är finkemikalier tillverkade av biologiska råvaror för sårvård. Och inom mikrobiologin staterkulturer och mikrobiell avlossning av bakterier. Genom att avlägsna bakterier från angripna vävnader och ersätta dem med en ny bakterieflora kan man i framtiden komma mycket långt i vården av magsår och tandinfektioner.

Vad har Ideon betytt för er — Kontakten till universitetet är mycket viktig — de flesta av företagets grundare var forskare-experter. Det var bara jag som hade konsult- och marknadsföringsbakgrund.

— I synnerhet i början när man växer in sig är en forskningsby en bra miljö. Vi har hållit till i barackdelen, men flyttar i sommar till Gamma-kvarteret med ypperliga laboratorieutrymmen för oss.

Men är inte avståndet till produktion och tillämpning för långt — Vi gick från början in för att koppla forskningen till produkttänkandet och affärsverksamheten. Vi helt enkelt vidareutvecklar sådan forskning som är färdig, och som kan tillämpas kommersiellt.

inspirerar miljön till prestationer — Inte har det att göra med hitechbranschen. Det avgörande är att vi gjort en nyetablering och att entreprenörsandan är stark hos oss. Och det håller i sig så länge produktionen är något roligt.

— I sig är det stimulerande att vara här, men Ideon är stort i dag och liknar en industriell miljö. Det är 100 meter mellan byggnaderna så alla håller sig till sitt.

Håller det roliga på att ta slut — Nej, det egna företaget är nog det primära i alla fall — inte gemenskapen. Dessutom finns det ju alltid en konflikt mellan det kommersiella och samverkan. Affärshemiigheter kan man inte diskutera öppet. Det viktiga med Ideon är att här ges förutsättningarna: de rätta lokaliteterna, service, kontaktytor.

CS e

Utgiven i Forum nr 1987-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."