Utgiven i Forum nr 1983-02

individualisten bygger sin båt själv

av Håkan Nylund Forum 1983-02, sida 28, 02.02.1983

Taggar: Teman: båtar

FÖRUN 2/83

Individvalisten bygger sin båt själv

Intresset för båtsport och sjön fortsätter att stiga. En hög tröskel för entusiasterna är och förblir emellertid priset. Tumreglerna för segelbåtars pris är 100 mk kilot eller 20 000 mk per meter, vilket betyder att en sjöduglig båt är en stor investering. Ett sätt att få ned priset är att bygga själv - antingen från halvfabrikat eller helt och hållet.

  • Självbygge är någonting som tyskarna kallar ”Liebhaberei”, säger DE John Hongelin, som för närvarande bygger sin fjärde segelbåt, en Targa 96, från skrovfärdigt halvfabrikat. Lust och intresse är en grundförutsättning, men enbart det räcker inte. Amatörbyggaren måste också ha både handalag och mångsidigt kunnande. Ett självbygge kräver inte bara snickerikunskaper, utan amatören måste också vara montör, motorman, klara VVS-installationer, plastoch metallarbeten mm.

Dyr investering måste lycka - Ätt bygga själv som amatör är nämligen inte bara arbetsmässigt ett stort projekt, utan också ekonomiskt. Det är fråga om en stor investering, som måste lyckas. Redan med tanke på andrahandsvärdet måste båter motsvara dagens krav, och även om ett sämre resultat kanske till en början tillfredsställer de egna kraven så växer de med tiden. En ”varg” är inte tillfredsställande i längden och kan medföra stora ekonomiska förluster, understryker Hongelin. Dessutom måste båten bli sjösäker för att klara klubbarnas besiktning.

De mest fackkunniga amatörerna bygger hela båten själv, inklusive skrovet. Plast, stål, aluminium eller betong är d vanligaste materialen, vilka alla kräver långtgående fackkunskaper. Själva formen för skrovet är redan ett stort arbete.

  • Själv har jag aldrig byggt ett skrov, berättar John Hongelin. Det är ett så stort arbete att lära sig tekniken och göra formar att jag inte tyckt att det lönat sig. Dessutom räcker projektet mycket längre då. Med ett färdigt skrov klarar man bygget mellan två segelsäsonger, medan skrovbygget tar en vinter till. Från halvfabrikat är rytmen vanligen den att man köper det nya skrovet på sensommaren, säljer sin gamla båt då säsongen är slut på hösten, bygger under vinterhalvåret och har båten klar till våren.

Ett bygge från halvfabrikat är den vanligaste vägen, och då köper man skrovet, däck, luckor och ofta kölen i ett paket. De flesta båttillverkare säljer förutom färdiga båtar också halvfabrikat, så urvalet är stort. Priset rör sig kring 30-40 procent av den färdiga produktens, vilket betyder att skrovet till en båt i 200 000marksklasser - prisläget på en litet större, beboelig segelbåt - kostar ca 70000 mk. Förutom skrov säljer många varv också kompletta byggsatser med alla delar, där endast själva monteringen återstår.

Elverktygen hjälpe - En hel byggsats hjälper mycket och sparar tid, eftersom planeringen och måttagandet hör till de mest tidsödande och knepiga momenten i arbetet, säger Hongelin. Själv har jag skurit ut modeller av papp och passat in dem i stället för att såga och fila på själva materialet.

  • Träarbetet, dvs inredning,

Bygga och utrusta båten själv är ett alternativ som många båtintresserade överväger. Fördelen ä stora inbesparingar - mer båt för pengarna - och en båt som är skräddarsydd efter behoven. Men självbygge är inte ett projekt som man lättvindigt skall ge sig in på, varnar en erfaren amatörbyggare.

HÅKAN NYLUND

EARNA

Mer utrustning på båten medför också fler hål i skrovet. Kunskaper itätningsteknik är viktiga för amatörbyggaren, säger John Hongelin.

28

Utgiven i Forum nr 1983-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."