Industrins tillväxt är digital

av Bo Ingves Forum 2015-04, sida 16-17, 23.04.2015

Taggar: Personer: Pekka Lundmark

Slå ihop uppstartsföretagens kreativa digitala lösningar med en lämplig dos nytänkande tjänster och industriföretagens tekniska know-how. Där har Finland en vinnande hand i framtidsspelet.

Framtiden utspelar sig huvudsakligen på det digitala fältet. Om fem år räknas det med att tiotals miljarder apparater är uppkopplade via Internet, med allt från konsumentprylar till bilar och maskiner.

”Det här innebär att dagens IT-industri smälter samman med traditionella industrier. Vinnare är de branscher som bäst utnyttjar den här utvecklingen. Det innebär att den finländska industrins framtid ligger i uppkopplade produkter med högt förädlingsvärde”, säger Pekka Lundmark, vd för Konecranes och ordförande för FIIF, Finnish Industrial Internet Forum.

Konecranes kan tas som exempel på den förändring industrin står inför. Under Lundmarks tio år som vd har företaget adderat arbetsplatser med ett högre förädlingsvärde, samtidigt som de mer traditionella arbetsplatserna har blivit färre.

”Digitaliseringen och den nya informationstekniken innebär att kompetenskraven på personalen har ökat markant. Vi behöver nu på många poster personal som förstår såväl den mekaniska, den elektroniska som den digitala världen och som dessutom kan tänka konceptuellt på vad företaget ska erbjuda.”

Trenden indikerar precis det som Lundmark anser att Finland borde prioritera.

”Då industrin i accelererande takt behöver verkliga mångsysslare måste satsningarna på utbildning öka i stället för att skäras ned, som nu är fallet.”

För att landet ska ha pengar till utildning är det enligt Lundmark nödvändigt att se över produktiviteten i den offentliga sektorn.

”Finland är helt beroende av sin exportindustri. Att köra ned den genom bristande satsningar på högskole- och annan utbildning är självmord.”

Servicen allt viktigare. Egentligen är dagens Konecranes i allt högre grad ett serviceföretag än ett tillverkande bolag. Trenden började redan på 1960-talet då man också började ta hand om lyftkranarnas underhåll.

”Servicen sågs som en egen produkt som kräver produktutveckling och marknadsföring.”

Den verkliga potentialen frigjordes då företaget i ett senare skede börjande modernisera och serva konkurrerande märken.

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Bo Ingves text

Utgiven i Forum nr 2015-04

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."