Utgiven i Forum nr 1996-03

Innovationer räddar nationen

av Ragnhild Artimo Forum 1996-03, sida 18, 21.03.1996

Taggar: Teman: innovationer

Teknoware är ett av Europas ledande företag inom belysningselektronik och Iyser upp bl.a. böghastigbetståg.

Medicinska instrument är den viktigaste marknadssektorn för Planar Bolaget har installerat över 120 000 displays i medicinska system.

Sågmaskinen HewSaw klarar tre arbetsskeden med en enda matning och är batenterad i de viktigaste skogständerna.

INNOVATIONER

RADDAR NATIONEN

PRESIDENTENS EXPORTPRIS ÄR EN ÅRLIG PÅMINNELSE OM ATT INNOVATIONER GER INDUSTRIN DET SÄKRASTE LYFTET.

epublikens Presidents exportpris 1995 gick till tre SMI-företag: Pianar International Oy i Esbo, Teknoware Oy i Lahtis och VeistoRakenne Rautio Oy i Mäntyharju. Priset instiftades 1967 på initiativ av Förbundet för Finländskt Arbete för att ”sporra företagen iderasexportansträngningar”, och kandidaterna för priset nomineras av Finlands Utrikeshandelsförbund. President Martti Ahtisaari framhöll vid överlämnandet av priset till de tre företagen 15 februari, att en central målsättning för industripolitiken bör vara att fördubbla SMLI-sektorns direkta exportandel på längre sikt, att skapa nya arbetsplatser, och att öka högteknologins andel av den totala exporten till en fjärdedel.

Börsvärdig hi-tech

Planar har blivit ett världsnamn inom platta elektroluminescensskärmar (se artikel på sid 16!) som används inom industri och transport,sjukvårdsteknik, försvar och aviation. Idag är det amerikanskägda bolagets andelav elektroluminescensbranschensglobala marknad två tredjedelar.

Planar International Oy:s historia började 1974 då man vid Instrumentarium inledde forskning med sikte på kommersiell tillverkning av EL-displays i Finland: Lohja inledde sedan serieproduktion och försäljning under varumärket Finlux 1983. Parallellt med utvecklingsarbetet härhemma arbetade Planar Systems, Inc. i Oregon, USA, på ett annat EL-displaykoncept; 1991 fusionerades den finska displayverksamheten med Planar, och Planar International Oy bildades.

Planar International Oy har satsat massivt på FoU, marknadsföring och personalutbildning. Att kvalitetsefforterna infriat förväntningarnaillustreras av användarrespons, och Planar har kunder som ABB, Hewlett Packard, Siemens, Philips, Instrumentarium/Datex och Kone. Medicinska instrumentär koncernens viktigaste tillämpningsområde och svarar för 35 procent av totalförsäljningen. Planar Systems, Inc. noteras på NASDAQ.

Planar International Oy omsatte senaste år 175 Mmk; exportens andel av omsättningen är 98 procent. Antalet anställda är 260.

Varde ljus på färden!

Teknoware utvecklar och producerar transistordon för lysrörsbelysning som möjliggör användande av likström som energikälla — vilket betyder att lysrör kan användas i bussar och tåg. Det 1972 grundade bolaget, som tillhör Trafotek-gruppen, är idag ett av de ledande europeiska företagen inom belysningselektronik — med en marknadsandel inom bussarmatur på över 50 procent

Teknoware levererar armatur till franska Renault Vehicle Industrielle för ca 20 Mmk 1995-99. Andra kunder är Mercedes Benz, Scania och Volvo. En växande sektor är idag tågbelysning. Bolaget har med Statsjärnvägarna utvecklat transistordon som bl.a. fyller EU-normerna för radiostörning som trädde i kraft vid årsskiftet. Armaturleveranser till Pendolino-tågen har initierat kontrakt med flera europeiska tillverkare av höghastighetståg. Europa ärTeknowares viktigaste exportmarknad (med Tyskland som etta), men betydande leveranser går också till USA, Australien och Fjärran Östern ‘Teknoware markerade mottagandet av exportpriset med art till varje anställd överlämna ett armbandsur med inskriptionen ”Vientimestari” — Exportmästaren. Bolagets omsättning år 1995 var 38 Mmk och exportens andel därav var 72 procent. Av de 60 anställda arbetar 10 med FoU som får 11 procent av årsomsättningen.

Sågverk blev sågproducent

Veisto-Rakenne Rautios HewSaw sågar klentimmer i sexton länder — från Kanada och Sibirien till Venezuela och Zambia. Bolaget är grundat 1964, och de första sigmaskinerna utvecklades för den egna sågverksamheten. Basmaskinen i produktionen är HewSaw R200 (patenterad ialla viktiga skogsindustriländer) avsedd för klentimmer med diametern 80…200 mm. Konstruktionen möjliggör utförandet av alla tre arbetsskeden — flisning av ytorna, delningssågning och ytbrädernas kantning — med en enda matning. Processen är energisnål och klaras av en enda person. Produktsortimentet omfattar idag sågmaskinerna R200 och R250 samt såglinjerna SL200 och SL250.

De första exportaffärerna 1985 till Norge följdes av ströleveranser till USA och Kanada, Exporten tog fart i början av 90-taler och idag har Veisto-Rakenne dotterbolag på huvudmarknaderna i Nordamerika, Sverige och Tyskland. Leveranserna av HewSawmaskiner uppgår till 15…20 per år.

Veisto-Rakenne har belönats med flera utmärkelser och upptagits på European Foundation for Eotrepreneurship Research på senaste års lista över Europas 500 bäst växande företag. Bolaget har 80 anställda och omsatte senaste år 80 Mmk, varav exportens andel utgjorde 75 procent. &

FORUM NR 3/96

Utgiven i Forum nr 1996-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."