Utgiven i Forum nr 1981-14

Inte längre science fiction: Datorn som lärare

av Maria Planting Forum 1981-14, sida 23, 23.09.1981

Taggar: Teman: datorer

Inte längre science fiction: Datorn som lärare

Bäva ni lärare, ty nu drar datorn in i lektionssalarna! Det som ännu för några år sedan var science fiction, är realitet idag. Datorn fungerar som ”lärare” i undervisningssituationen och eleven kommunicerar med den via sin terminal.

€ Systemleverantörerna lungnar dock lärarkåren genom att kraftigt understryka att en maskin — låt vara att den är avancerad — inte kan ersätta en lärare av kött och blod. En dator kan och bör endast fungera som stöd i undervisningen.

Ännu.

PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Purposes) heter ett av de mest avancerade datorbaserade undervisningssystemen som finns på marknaden idag. PLATO kan lära språk, matematik, geografi, fysik, kemi, budgetering, ADB-programmering, hur man flyger ett flygplan… ja, snart sagt vad som helst.

Systemet kräver inga ingående ADBkunskaper av sin användare, i princip räcker det med att man är skrivkunnig. En bildskärm, ett tangentbord, ett modem och en telefon är allt som eleven behöver framför sig. Den nordiska centralenheten finns vid Umeå universitet.

Kommunikation

Undervisningen fungerar som kommunikation mellan eleven och datorn. Datorn kan vara antingen PLATOcentralenheten eller en särskild fristående mikrodator, mikro-PLATO. Systemet presenterar inlärningsstoffet på bildskärmen i text- eller bildform eller som rörelser som eleven styr antingen via tangentbordet eller genom att röra vid bildskärmen.

PLATO är utvecklat av Control Data, världens tredje största företag inom databranschen. Control Data är inte ensam om att erbjuda datorbaserade undervisningssystem och -program, de flesta konkurrenter har utvecklat egna undervisningsprogram för sina anläggningar.

Men vanligen grundar sig dock ADBprogrammen avsedda för undervisning på rent verbal kommunikation. Datorn

FORUM 14/81

Reijo Paussu demonstrerar användingen av PLATO. Studierna vid terminalen är kommunikation mellan elev och dator. Eleven gör sina val och ger order till datorn via tangentbordet eller genom att röra vid bildskärmen.

skriver anvisningarna och ställer frågor och eleven svarar. I detta avseende är PLATO avancerat, det medger också konkurrenterna; tex möjligheten till grafiska framställningar på bildskärmen hör till dess unika egenskaper.

För skola och forskning

I centralenhetens minne finns i detta nu lagrat drygt 8000 kurs- och övningsprogram och fler kommer till. Programmen är varierande och kan användas lika väl i grundskolans undervisning som tex till stöd för forskning vid högskolor och industrier.

I USA och vissa andra länder används PLATO redan flitigt i undervisningen i skolor och universitet, liksom även i industrier och andra affärsföretag. Här i Nordeh har vi varit långsamma med att introducera datorn som hjälp i undervisningen. Brist på pengar och brist på språkkunskaper har varit spärrar. Datorn är enligt många en dyr lärare och programvaran finns än så länge endast på engelska.

I Finland har Statens tekniska forskningscentral och Tammerfors universitet provkört PLATO, men båda har nu gett upp dels p ga penningbrist och dels för att hela systemet var så nytt att man inte riktigt kunde utnyttja det.

Något besviken på erfarenheterna skyndar Finlands Control Data nu långsamt. Man aktar sig för att pracka PLATO på kunder som inte med säkerhet kommer att kunna ha något verklig nytta av systemet.

— Vi säljer inte i första hand ADBanläggningar utan lösningar på företagens eller forskningsinstitutens undervisningsproblem, säger avdelningschef Reijo Paussu.

Priserna sjunker

Datorbaserade undervisningssystem är inte billiga. Men priserna sjunker, dock inte lika snabbt som priserna på hårdvaran.

Idag kostar det ca 8000 mark per månad att ha en undervisningsenhet ansluten till PLATO. För den summan får man ett s k prenumerationsavtal som ger tillgång till centralenheten i Umeå och till hela det programbibliotek som finns där. Själva utrustningens hyra ingår också i summan.

Enligt Reijo Paussu har Control Data i vårt land som mål att i första hand, redan under hösten 1981, sluta sju prenumerationsavtal med olika företag. Följande steg är att utveckla program på finska — dels att översätta program som redan finns på engelska och dels att utveckla nya. Bristande språkkunskaper skall inte längre behöva utgöra en spärr för utnyttjandet av PLATO.

Han efterlyser också ett samarbete med de företag som ansluter sig till PLATO.

— Det skulle vara bra om användarna själva skulle utveckla sådana program som just de behöver och sedan sälja programmens copyright för att göra dem tillgängliga för så många som möjligt.

Maria Plantin 23

Utgiven i Forum nr 1981-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."