Utgiven i Forum nr 1979-09

Inte lätt sälja cigarrett

av Sixten Johansson Forum 1979-09, sida 30, 23.05.1979

Taggar: Teman: marknadsföring

Nokia är på bred bas med or vart lands ekonomiska liv.

okias produkter och tjänste är välbekanta inslag i vår dagliga liv. Företagets insats inom Finlands näringsliv är betydande. Den mångsidiga produktionen sysselsätter över tiotusen människor på ett trettiota orter inom landet. Denna inverkan på sysselsättningen mångdubblas, då leverantörerna och underleverantörerna beaktas. Koncernens fakturering år 1978 var 2.618,5 mmk.

Cummifabrikens slangproduktion representerar avancerad teknologi vad automationsgrad och produktionsteknik beträffa . o Gummits manga former.

GUMMIFABRIKENS mest bekanta produkter är däcken, gummistövlarna och fritidsskorna. De tekniska gummiprodukternas andel av produktionen är också betydande.

Gummifabriken ger arbete åt 4 170 personer.

Nokia har genom företagsköp förstärkt sin ställning på hushållspappersmarknaderna i Frankrike och på Irland

Förädlat trä.

TRÄFÖRÄDLINGEN är Nokias äldsta industrigrupp, grundad år 1865 Produktionen omfattar sågvaror, cellulosa, papper och förädlade pappersprodukter, sulfitalkohol och energi.

Träförädlingen sysselsätter 15360 personer

Kabelfabriken levererar automationssysteni som hör till de mest avancerade på världs marknaden.

Kabeln förmedlar.

KABELFABRIKEN är en av de mängsidigaste kabeltillverkarn i Europa. Längs kablar fär vi ljus, energi och värme och kabeln förmedlar våra telefonsamtal. Produktionsprogrammet omfattar utöver kablar maskiner för kabelindustrin, kraftkondensatorer och byggnadsmaterial.

Kabelfabriken har 3 300 anställda.

Utgiven i Forum nr 1979-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."