Utgiven i Forum nr 2009-03

Inte lika pålitligt som i CSI

av Leif Bergström Forum 2009-03, sida 21, 26.03.2009

Taggar: Orter: USA Teman: teknik

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2089

VÄRLDEN: USA

Inte lika pålithgt som i CSI

LEIF BERGSTRÖM IH NEW YORK

På tv går det så bra: Po lis inkallar kriminaltekni ker som efter diverse tester av bevismaterialet finner brottslingen. Den enkla formeln för succéserien CSI har tjänat in miljoner i internationella syndikeringsavgifter åt tv-bolaget css.

I verkligheten har bevisen i hundratals fall visat sig fälla oskyldiga, och NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE — den amerikanska Vetenskapsakademin - offentliggjorde nyligeni en rapport en svidande kritik av rättsväsendets användning av kriminalteknik och rättsmedicin,

CST har tillsammans med andra tv-serier och Hollywood-filmer glamoriserat kriminalteknikerna, och intresset har ökat antalet ansökande till kriminalvetenskapliga utbildningslinjer. Men verkligheten är enligt akademin en annan. Dess studie brännmärker det mesta av behandlingen av tekniska bevis som slapp, slarvig och ovetenskaplig.

Studien ifrågasätter det vetenskapliga värdet av alla kriminaltekniska metoder från fingeravtryck till analys av hår, fibrer, blodfläckar, bitmärken och ballistiska bevis. Enda undantaget är DNA-bevis, som und går akademins obarmhärtiga kritik. Anledningen, föreslår rapporten, är att just DNAtester utvecklats under vedertagna vetenskapliga krav av oberoende institutioner.

Bristande kunskaper. Övriga tekniker har ofta utvecklats inom rättsväsendet - med det enkla målet att finna en misstänkt och nå en fällande dom. I rapporten hävdar akademin att de andra metoderna lider av gammalmodiga och obevisade teorier, som ofta formulerats av analytiker som saknar bakgrund i vetenskap eller statistik. Rapporten - som kommer att leda till omfattande kongressförhör — föreslår skapandet av en ny offentlig myndighet för kriminalteknik: National Institute of Forensic Science, Akademin skriver att institutet måste vara fristående från justitiedepartementet, som nu granskar verksamheten.

Rapporten hävdar också att de laboratorier som testar bevisproven måste vara oberoende av polismyndigheter för att garantera ojävigt resultat.

Särskilt hård är kritiken av användningen av avtryck från bitmärken som bevis, en metod som rapporten hävdar aldrig har testats vetenskapligt.

Parallellt med kritiken kräver rapporten att större resurser avsätts verksamheten, Akademin fann att 80 procent av de kriminaltekniska laboratorierna är underbemannade och att väntelistan för behandling av bevis ökat 24 procent mellan 2002 och 2005. Den säger att många som arbetar inom fältet saknar nödvändiga kunskaper och att såväl advokater som domare sakna “Studien ifrågasätter det vetenskapliga värdet av alla kriminaltekniska metoder från fingeravtryck till analys av hår, fibrer, blodfläckar, bitmärken och ballistiska bevis vetenskapligt kunnande för att värdera bevisens tyngd.

Överklagar. Flera bedömare väntar sig en uppsjö av överklaganden av gamla domar, och väntar sig att försvarsadvokater, viftande med akademins rapport, försöker övertyga juryn att åklagarnas bevis inte är att lita på. Tendenser i den riktningen har redan tidigare ökat, 230 oskyldiga fångar har de senaste 20 åren återfått sin frihet tack vare DNA-tester.

The Innocence Project, som verkat för flera av dessa fångar, försåg vetenskapsakademin med domstolsdokument från 137 av dessa fall. I 60 procent av fallen fann aktivister falska eller missledande uttalanden om de tekniska bevisen. m

Annons Chili 1

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."