Utgiven i Forum nr 2009-03

Ostabil prisnivå präglar fastighetsbranschen

av Henric Borgström Forum 2009-03, sida 26-27, 26.03.2009

Taggar: Teman: fastigheter

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2889 .”

VARLDEN: NORDEN

Ostabil prisnivå präglar fastighetsbranschen

Fastighetsmarknaden i de nordiska länderna ser inte ut att drabbas lika hårt av krisen som i de övriga industriländerna. Länderna håller hö profil på fastighets- och investerarmässan Mipim i Cannes. FLER KONTOR.

HENRIC BORGSTRÖM 8 CANNES

X Europasstörstafastighets- ochinvesterarmässa Mipim i filmfestivalpalatset i Cannes dominerades av uttrycken ”recovery’ frågan när vändningen uppåt kommer, och ”correction;’ i vilken utsträckning fastighetspriserna sjunker efter att ha varit uppblås Befolkningsutvecklingen i Europa har avgörande betydelse för mängden nya projekt inom byggbranschen.

KONTORSHYROR I NORDEN OCH BALTIKUM, FÖRSTA KVARTALET 2009 euro/m? och år andelen lediga lokaler i centrum Helsingfor khol penham l ta. Naturligtvis uteblev svaret, ingen vet vad som kommer att hända - och det som händer sker snabbare än tidigare. Mässan gav i sig självt ett bevis på den djupa lågkonjunkturen. Under dess 19-åriga historia har den år från år ökat antalet besökare till 29 000 i mars 2008.

På 20-årsjubileet i år föll besökssiffran till under 20 000. Då ska man minnas att deltagaravgiften är svindlande för vanliga mässbesökare, iår 1590 euro. Men så är det enbart professionellt folk som under fyra dagar kan ta del av nybyggnadsprojekt världen över.

I montrarna trängs fastighetsägare, byggare, arkitekter, bankfolk, advokater, revisorer, stadsplanerare och kommunalpolitiker från hela världen.

De nordiska länderna finns väl samlade i palatsets källarvåning som drar lika myck ”Lärdomen borde vara att det finns inget pris på en fastighet förrän en affär genomförs.”

Tallinn Riga Vilniu et folk som de ovan jord med underbar utsikt över lyxyachterna i Cannes hamn. På dem pågår ständigt mottagningar och seriösa diskussioner, många affärer görs upp — eller åtminstone gjordes upp under de föregående heta åren.

Stockholm. Redan vid entrén möts man av en jätteskylt med orden ”Stockholm - the capital of Scandinavia”, en självutnämning som väckt förargelse särskilt i Köpenhamn. Den svenska huvudstaden har sänt en jättedelegation kommunala tjänstemän och politiker men håller relativt låg aktivitet i sin monter.

Bättre fart är det i de kringliggande montrarna där Köpenhamn samsas med Malmö i skepnad av Öresund, Göteborg finns tillsammans med Oslo och däremellan Finland. Självautställningarna innehåller inte mycket mer än vackra bilder och ritningar av nya stads delar och allehanda pågående byggprojekt, även infrastruktur som vägar, hamnar och flygplatser.

Miniföredrag hålls i montrarna, mer utförliga seminarier högst uppi filmfestivalpalatset eller på de omkringliggande hotellen på och invid strandpromenaden Croisetten där två månader senare i maj unga uppåtsträvande skådespelare brukar brösta sig inför fotografblixtarna.

Guvernör från Krim. De senaste åren har ryssarna alltmer slagit på stort och särskilt då provinsen/delstaten Krasnodar invid Svarta havet öster om Krim. Den slog på stort redan för ett halvdussin år sedan med besökande guvernör och storslaget tält invid strandens början. Intresset för Krasnodar har ökat kraftigt sedan kuststaden Sotji blev utsedd till arrangör av vinterolympiaden 2014.

Dagarna före öppnandet brukar det svenska fastighetsförvaltnings- och rådgivningsföretaget NewseEC släppa sin ”Nordic Report, spring 2009”; med en beskrivning av fastighetsmarknaderna runt Östersjön. Newsec har cirka 600 anställda i de nordiskaländerna och under mässan offentliggjordes köpet av den baltiska fastighetskonsulten RE & SOLUTION med 85 anställda och huvudkontor i Riga. (I Finland köptes TALLBERG TJ År 2005.)

Köpet i Baltikum kan tyckas äventyrligt på en marknad, den baltiska, som befinner sig i betydligt djupare kris än den nordiska. Men priset har blivit därefter. Och i Sverige finns en stark tilltro till Baltikum bara krisen har passerats.

Helsingfors bygger. Fastighetsmarknadens utveckling brukar vara direkt relaterad till BNP. Och den väntas öka med 0,5 procent i de nordiska länderna under 2009, däremot minska med mellan 4 och 7 procent i de baliska länderna. Trots den svaga utvecklingen fortsätter naturligtvis fullföljandet av ti digare stora byggen och projektering av nya —- även omigångsättningen har lagts på is för flertalet nu under de bistra tiderna.

I Helsingfors kommer 230 000 kvadratmeter nya kontorsytor ut på marknaden det ommande året plus en betydande yta av fastigheter för handel och logistik. I Stockholm byggs lika mycket kontorsyta, särskilt på Kungsholmen i stadens västra del. Till detta finns en halv miljon kvadratmeter buiksyta på gång.

T Oslo minskade byggandet med nästan 10 procent förra året. I Köpenhamn har en rad spektakulära projekt presenterats de senase åren men inte blivit igångsatta på grund av den ekonomiska krisen.

I de baltiska länderna är vakanserna, de omma lokalerna, alltför omfattande för att nybyggen ska finansieras av de lokala bankerna(som själva befinner sigisvår kris). Men enigt Newsecs rapport kvarstår ”a great longerm development potential” för kontor och en gradvis upprustning till ”higher-valueadded suppliers”.

På seminariet hos Helsinki Business Hu (arrangerad av Greater Helsinki Promotion, GHP) visades prognoser om mindre behov av ‘correction’ av fastighetspriserna än i de övriga nordiska storstäderna eftersom priserna i Helsingfors inte blåsts upp i lika hög utsträckning före finanskrisen. Dessutom visar alla internationella prognoser att Finlands ekonomi tillhör de bästa i industrivärlden hur man än räknar. Och just i Helsingfors finns stora tillväxtmöjligheter för kontor och butiker/köpcentra när metron västerut blir färdigställd liksom järnvägen till flygplatsen i Vanda, ”bästa platsen i Finland” ur investeringssynpunkt. En avgörande fråga för fastighetsbranschen är dock befolkningsutvecklingen. Kort uttryckt: det behövs fler bostäder, kontor och butiker vid större befolkning. Och då ligger en stor del av byggbranschen i västvärlden illa till på grund av befolkningsutvecklingen. Detta gäller särskilt Östeuropa när renoveringarna är genomförda.

Lärdomen borde vara att det finns inget pris på en fastighet förrän en affär genomförs, framhölls det.

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."