Internationella handelns procedurer i smältdegeln

Forum 1974-11, sida 15, 19.06.1974

Taggar: Personer: Torbjörn Blomfelt&C G Tollet Teman: internationell handel

Internationella handelns procedurer i smältdegeln

Lika obevekligt som en människa kan identifieras tack vare sina unika fingeravtryck, lika vattentätt ska ett varuparti som rör sig inom den internationella handeln snart kunna identifieras genom sitt unika referensnummer.

Den internationella handelns procedurer är i smältdegeln. Förenkling, förenhetligande (internationellt) och koordinering (nationellt) är riktlinjerna. Formaliteter kommer man aldrig un Forum 11/7 dan då en vara köps och levereras internationellt. Det behövs formaliserade procedurer som möjliggör övervakning och identifiering vid styrning av leveransen, vid produktens rörelser — redan inom företaget — vid kontroll av lager och under hela transportprocessen.

Antalet data tenderar dessvärre att öka allt snabbare och bli allt ohanterligare, samtidigt som kraven på snabbhet ökar. Alla berörda parter ha därför intresse av ett förnuftigt system.

Det är dock ett faktum att procedurerna inom den internationella handeln inte har stått i nivå med dagens tekniska utveckling och med dess möjligheter till moderna kommunikationer Väst och öst möts nu inom ramen för FNs ekonomiska kommission för Europa (ECE), för att diskutera förbättring ar I dessa procedurer. Vänd 15

Utgiven i Forum nr 1974-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."