Utgiven i Forum nr 1989-09

Internationellt samarbete banar nya vägar för sparbanker

av Bo Ingves Forum 1989-09, sida 30, 25.05.1989

Taggar: Teman: banker

Internationellt

Text: Bo Ingve samarbete banar

NYA VÄGAR FÖR SPARBANKER

När VD:n för llomantsin Rajanylitäjät Oy Ab i sitt kvava direktörsrum ögnade genom företagets senaste bankhändelser på dataskärmen, flämtade han till av förvåning. — Hur har vi fått pengarna från Spanien nu redan? Det var ju först i går som Matti äntligen fick dem utpressade i Madrid, frågade han konfunderad sin bankdirektör per elektronisk post.

ekniken är underbar, replikerade bankdirektören hemlighetsfullt en timme senare.

Ovanstående låter kanske som en utopi. Men i och med det allt intimare europeiska samarbetet torde det bli möjligt att inom en nära framtid överföra pengar mellan banker i skilda länder så gott som i realtid.

En aning överraskande är det kanske att det är ”folkets” banker, sparbankerna, som går i bräschen för denna utveckling. Men om man går ett steg vidare i tankearbetet finns det en ganska logisk förklaring: Sparbanker finns ju så gott som runt hela världen. De besjälas ganska långt av samma ideologi och därför är det relativt lätt att få ett internationellt samarbete till stånd mellan sparbanker i skilda länder.

— Sparbankerna är definitivt inte längre enbart för privata människor, även om privatkundsidan fortsättningsvis är den viktigaste. I dag är alla banker intresserade av privatkunder och därför måste också vi kunna serva hela marknaden, konstaterar direktör Ashok M Thadani vid Internationella sparbanksinstitutet ISBI i Genéve.

Samma spelregler som i Finland gälle alltså även internationellt. Här har ju spar- bankerna slått på stora trumman för att också profilera sig som ett alternativ för näringslivet.

— Genom att sparbankerna aktivt samarbetar över gränserna har vi stora möjligheter att konkurrera med affärsbankerna

En viktig del av ISBIs verksamhet går ut på att fungera som ett forum för tanke- och erfarenhetsutbyte för medlemsbankerna runt världen. Organisationen är grundad 1924 och har 7 000 medlemsbanker i 768 länder. Senaste tillskottet är Sovjetunionen.

Blir sparbankerna internationella lokalbanker?

På ett mera konkret europeiskt plan finns i Bryssel den europeiska sparbanksgruppen, European Savings Banks Group. Organisationen grundades 1963 för att befrämja samarbetet mellan sparbanksorganisationerna I EG-länderna och bevaka deras intressen gentemot EG. Gruppen representerar drygt 1 300 banker i EG-området. Dessutom är sparbanksförbunden i Efta-länderna Finland, Sverige, Norge och Österrike associerade medlemmar i organisationen.

Organisationens generalsekreterare Klaus Meyer-Horn understryker att sparbankernas centrala roll som regional- och lokalbank kommer att bestå även i framtiden. Han kontaterar att de enskilda sparbankerna inte har något större intresse att försöka bli europeiska storbanker. Genom sitt samarbete bildar de ju i själva verket redan nu en mycket stor bankenhet.

— Konceptet med mindre, lokala sparbanker som idkar ett internt intimt samarbete är slagkraftigt. Det är ett faktum att folk vill ha betjäning på sitt eget språk, to m på sin egen dialekt, och cet är här som lokalbankens styrka ligger. Fast de stora paneuropeiska bankerna ytterligare växer och grundar egna kontor i de flesta större affärs- och industricentrum, har de dock inte närmelsevis ett lika heltäckande banknät som sparbankerna, säger Meyer-Horn.

Och EG-sparbankerna har verkligt stora

Ashok M Thadani, ISB också tex inom den internationella före- tagssektorn, konstaterar Thadani.

3 planer inför den europeiska integratonen. År 1992 skall de flesta europeiska sparbankerna enligt planerna vara knutna till ett online-system som möjliggör kontoöverföringar direkt rmellan olika sparbanker i Europa. — På det sättet kan vi ge all den service som privatpersoner, företag och samfund behöver såväl lokalt som internationellt, betonar Meyer-Horn.

Lagstiftningen ställer krav

En annan stor fråga för EG-sparbanksgruppen är harmoniseringen av de europeiska ländernas banklagstiftning. Enligt Meyer-Horn är det en viktig uppgift för organisationen att dels informera medlemmarna om vad som pågår i EG-högkvarteret i Bryssel, och dels informera EG-tjänstemännen om bankernas aspekter.

-— Främst utgår vi från att lagstiftningen i så hög grad som möjligt likställer bankkunderna I olika länder, dvs att konsumentskyddet fungerar på ett likvärdigt sätt. Det här är dock en väldig process som är mycket tids- och arbetskrävande, berättar Meyer-Horn.

För Finland är anknytningen till den europeiska sparbanksgruppen mycket viktig Kalevi Kauniskangas, VD tör Sparbanksförbundet i Finland, konstaterar att den internationella verksamheten hela tiden ökar också för sparbankerna | Finland och att samarbetet med sparbanksgruppen ger en mycket viktig inblick i vad som händer inom EG.

— Vi har tex en verklig online-linje till EG-högkvarteret i Bryssel via den europeiska sparbanksgruppen. Om det händer nägot nytt på EG-fronten, eller överhuvudtaget i Europa, får vi så gott som omedelbart information om det. Och det kan ju i vissa fall vara av viktig strategisk betydelse för oss, berättar Kauniskangas.

Finland är på många sätt en föregångare bland världens sparbanker, speciellt då det gäller ny datateknik. Därför är den europeiska utvecklingen i sig inte något att höja på ögonbrynen för, den behövliga tekniken har redan länge funnits här.

— Den allt hårdare nationella bankkonkurrensen och hotet från utländska banker innebär dock att också sparbankerna måste vidga sitt revir. Ett sätt att göra detta är givetvis att gå utanför Finlands gränser, och därför är det viktigt att Sparbanksförbundet aktivt är med och tar pulsen på den europeiska utvecklingen, understryker Kauniskangas. |

Klaus Meyer-Horn, ESB 2/1989 FÖRUN,

Utgiven i Forum nr 1989-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."