Utgiven i Forum nr 1979-05

Irak allt viktigare byggexportland

av Mats Kockberg Forum 1979-05, sida 11, 21.03.1979

Taggar: Orter: Irak Teman: byggexport

Irak allt viktigare byggexportland

Byggexporten ökar kraftigt. Enligt Finlands byggnadsentreprenörförbund uppgick den ifjol till ca 1,7 miljarder mark, d v s inemot 50 procent mera än under år 1977. I år räknar man med att tillväxttakten skall avmattas något. Entreprenörförbundet förutspår en totalexport om 1,9 miljarder mark. Nästa år torde faktureringen överstiga 2 miljarder mark.

WP” Av byggexporten står SEVländerna för 44 procent. Mellanöstern-projekten omfattar 47 och Afrika

Nya projekt efter 1976-01-01 (Mmk)

Finlands Byggnadsentreprenörförbund

TJECKOSLOVAKIEN

LIBYE å

LIBERIA fo || 40 de

FORUM 5/7 7 procent medan Väst-europa representerar 2 procent. Ifjol slöts nya kontrakt för över 2,5 miljarder mark medan totalvärdet av alla projekt på gång uppgick till drygt 6 miljarder mark. Inemot 5 000 finländare är sysselsatta vid de utländska projekten. Över 3500 jobbar i Sovjetunionen och ca 1 000 i Mellanöstern.

Av den totala faktureringen (de sovjetiska gränsprojekten frånräknade) stod bostadsbyggandet ifjol för 40 procent, väg- och vattenanläggningsarbetena uppgick till 22,5 procent, industribyggnaderna representerade 15 procent medan resten, d vs 22,5 procent hänförs till kategorin ”övrigt husbyggande”.

— Under de senaste åren har Mel (Läget 1979-01-22)

SOVJETUNIONEN 3 100

KUWAIT 12

EGYPTE 325 lanösterns och speciellt Iraks betydelse ökat i hög grad, omtalar VD Lauri Reunala på Byggnadsentreprenörförbundet.

— Nationalekonomiskt är de sovjetiska gränsprojekten dock alltjämt viktigast. De har en ytterst stor betydelse inte minst ur sysselsättningssynpunkt då hela arbetskraften är finländsk. I Mellanöstern står vår insats för totalt 25—60 procent av respektive projekts värde eftersom arbetskraften och råmaterialet till stor del är icke-finländska.

Nordiskt samarbete

Nordiskt samarbete är någonting Lauri Reunala efterlyser speciellt då det gäller offerterna till de socialistiska länderna.

— Det skulle öka vår konkurrenskraft samt sprida riskerna. Men ett nordiskt projektsamarbete skulle också möjliggöra förmånliga krediter från Nordiska Investeringsbanken (NIB), en hittills helt outnyttjad källa i byggexportsammanhang.

— En för speciellt Lapplands byggindustri och sysselsättningsläge viktig fråga är om Finland kan vara med om uppbyggandet av Nordnorge. Det är ett projekt som jag personligen väntar mig en hel del av. Vi har både den arbetskraft och det råmaterial och know-how som behövs för att bygga ut området. Också här kan NIB träda in och bidra med förmånliga krediter, understryker Lauri Reunala. O 1

Utgiven i Forum nr 1979-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."