Utgiven i Forum nr 2009-05

Jakten på syndabockar

av Lars-Erik Möller Forum 2009-05, sida 30, 26.05.2009

Taggar: Teman: ekonomi

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2089

Lars-Erik Öller är professor emeritus vid Stockholms universitet.

Jakten på syndabockar

Orsakerna till den kris vi nu upplever analyseras daglige i massmedia och kommer säkert att sysselsätta analytiker under en lång tid framöver. Nu har det också börjat dyka upp förslag om vad man borde göra, dels för att komma upp ur gropen, dels för att undvika en upprepning.

Det enklaste förslaget är att straffa dem som anses vara orsaken till det onda, ”förövaren själv till spott och spe, androm till varnagel” som det hetteförrivärlden. De gamla israelerna dödade en getabock när något gått riktigt snett, därav uttrycket ‘syndabock!? Senare kom man på idén att det var häxor som fick kor att sina och skörden att slå fel.

Nu riktar sig häxjakten mot personer i ledande ställning inom näringslivet. Då företag drivs i konkurs och människor blir arbetslösa passar dessa fräcka personer på att sko sig med ofattbart höga bonusar och dito fallskärmar,

Direktörernas feta gottgörelser är emellertid inskrivna i tidigare och frivilligt ingångna kontrakt mellan dem som äger företaget och dess direktörer. Enligt avtalslagen kan kontrakten i sista hand genomdrivas vid domstol. Javisst, men borde man inte för all framtid förbjuda sådan onda kommer från USA, där ju allting förvisso startade. Vi ska bara se om vårt eget hus och struntaiden onda omvärlden. Statliga subsidier till den egna industrin och konkurrera ut utländska företag! Helst en nationell valuta — som i Storbritannien och Sverige - vars värde sjunker som en sten i en kris. Exporten blir ju då billigare. Beteendet är känt från 1930-talet och kallas ”beggar your neighbour” (gör din granne till tiggare).

Slaktade syndabockar och brända häxor gjorde inte slut på olyckorna. Ansvaret för nuvarande kris vilar inte på några individer. Vi delar det alla, Inte minst politikerna. Handeln mellan den utvecklade världen och Kina ledde till ökat välstånd i den förra och, märk väl, i delar av Kina.

Den kinesiska regimen föredrog att samla en stor del av exportvinsterna i dollartillgodohavanden, i stället för att sprida välståndet genom utbyggt socialskydd och utveckling av ett ägarbaserat jordbruk. USA och Europa översvämmades av likviditet. Vem skulle inte då som statschef fröjdas över högkonjunkturens stora skatteintäkter, som centralbankschef hålla låg ränta, som kapital förvaltare belöna hög avkastning och som konsument utnyttja lockande lånemöjligheter kontrakt? Vilket etiskt resone- Länder ska inte Hur ska vi då göra ekonomin sunmang skulle en sådan lag byg- dare och mer inriktad på hållbar tillga på? ko nkurrera, växt? Isolering vrider bara utveckDet ligger i aktieägarnas in- regeringar ska lingen 70 bakåt i tiden. Det behövs tresse att locka dem i företa- re ] era ansvarsfull globalisering, vilket inneget som har störst inflytande 8 . bär mer, inte mindre internationellt över resultatet med en liten del MAT knaden Immom samarbete. Länder ska inte konkurreav vinsten. Största delen går sin. ar evir Oo ch ra, regeringar ska reglera marknaden ändå just till aktieägarna, som =, . inom sina revir och internationelinte alls bidragit till resultatet. INternatione Illa la organ som IMF ska övervaka koor Kunderna måste också ha blivit nöjda eftersom de så gärna köpte företagets produkter. Är inte det själva grundbulten i välfungerande fri företagsamhet? Motsatsen är månadsavlönade byråkrater som förvaltare av resurser de inte har något behov av att öka. Lite varor och mycket slagord.

En annan populär syndabock är globaliseringen. De organ som IMF ska övervaka koordineringen globalt. G20-mötet var en bra början. Kanske ett G2möte USA-Kina nu vore det rätta.

dineringen globalt. G20-mötet var en bra början. Kanske ett G2-möte USAKina nu vore det rätta.

En sak är dock säker: vi kommer alltid att få lågkonjunkturer då och då. Men det vore bra att dels undvika en upprepning av precis samma misstag, dels gardera sig för riktigt stora katastrofer. Men då behövs det kloka beslut som grundar sig på gedigna utredningar.

Dags att sätta igång. m

Utgiven i Forum nr 2009-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."