Utgiven i Forum nr 1974-20

Japanskt exportförslag: Sälj licensavtal!

av Sigyn Alenius Forum 1974-20, sida 24, 18.12.1974

Taggar: Teman: export

Japanskt exportförslag: Sälj licensavtal!

Yoshio Ueda: — Sälj know-how.

Varför sälja licenser i stället för reda varor? Forum har låtit frågan gå till en mellanstation som är engagerad i internationell rådgivning till näringsliv på jakt efter uppsving, Egon Zehnder Inter : national. Företaget har ett nordiskt kontor i Köpenhamn med en finländare, Karl-Erik Lassenius som medarbetare. I oktober var också en av företagets japanska medarbetare, Yoshio Ueda, i Köpenhamn. Han gjorde där bokslut över en nyss företagen rekognoseringsresa i Finland,

Som sagt: Varför sälja licenser i stället för att sälja riktiga varor, frågade Forum.

K-E L: — För att det ofta är mera praktiskt. Vi har i Finland än så länge en alltför begränsad kännedom om de japanska förhållandena i allmänhet, om marknadskrav och importbestämmelser, vi saknar marketing-know-how och skulle ha svårigheter att hitta de helt riktiga handelspartners som vi skulle behöva, Språken och kulturförhållandena är i hög grad olika i våra länder. I initialskedet kan det ofta vara utmärkt med en export via traditionella handelskontakter. Men när det — som i detta fall där vi känner landet så lite — kan vara behov av kontinuerlig fastare kontroll så finns bara alternativen att skapa ett eget (finländskt) försäljningsbolag p 24

Samhandeln mellan Finland och Japan haltar svårligen. Vi importerar till Finland betydligt mera än vi exporterar och detta har pågått länge.

I bägge länderna finns det förståelse för att förhållandet i det långa loppet är ohållbart. Vi är i Fintand helt enkelt missnöjda. Japanerna säger att det i Finland finns massor av varor som kunde Intressera dem. Frågan är bar att få dem marknadsförda.

En japansk delegation var i Helsingfors 1973 för att undersöka möjlighetern och en motsvarande finländsk delegation var detta år i Tokyo. Finland har också haft en industrlutställning i Japan I år.

Resultatet har nu konkretiserats som ett exportförslag. En vara som skall exporteras är licenser. Licenser för finländska varor alltså, för tilverknin i Japan.

platsen eller grunda en egen produktion — det sistnämnda helt orealistiskt i detta skede.

YOSHIO UEDA: — Men känner vi varandra än så länge för lite så har vi i Japan trots det ett absolut intresse för finländska varor. Finländsk design är status i Japan i dag. Japanerna håller på att övergå till en ny livsstil, den västerländska. I dag existerar denna ”western style” jämsides med den traditionella japanska.

Forum: — Vad slags finländska licensvaror kunde intressera Japan?

YU: — Möbler, glas, bestick, också textilier — för att nu ta några iögonnenfallande grupper. Japan har under åren 1963—71 ökat antalet årligen avslutade nya licensavtal för mode- och klädområdet från 6 till 94 — en 16-dubbling på 8 år — Och man bor också i stor utsträckning internationellt. Yngre japanska hem har ofta dels en traditionell japansk interiör och dels en ”western”, Där dricker man öl och whisky ur scandinaviandesign-glas och sitter på scandinaviandesign-soffor och -stolar. Möbler är en särskild lämplig licensartikel. Möbler är en skrymmande vara. Transporten blir därför besvärlig och dyr — ofta lika dyr som hela produkten, tom mera.

Forum: — Men den finländska möbelindustrin bygger i stor utsträckning på materialet, dvs de finländska träsorterna, björk, furu, ek.

YU: — Japan har motsvarande träslag. Möbeltillverkning på finländska licenser är vi starkt intresserade av bla för att skapa en regionalindustri i vissa områden — en del av dem utvecklingsdistrikt — där klimatförhållandena mycket påminner om de finländska. Råvaran blir inget problem.

Forum: — Möbelexport ger aldrig de helt stora siffrorna. De rättar inte upp en så snedvriden balans som den japansk-finländska handeln. Vilka andra varor intresserar sig japanerna för?

YU: — Papper. = Träförädlingsmaskiner. Designade vardagsvaror av andra slag än de nämnda — alla möjliga vardags-konsumtionsvaror. Vidare: medicinsk utrustning, sjukhusinstrument m m, miljövårdsprodukter, luft- och vattenreningsmaskiner, bullerdämpande aggregat, filter av olika slag. Också elektroniska produkter.

— 1963 slöt japanerna på miljövårdsområdet endast 10 nya licensavtal. I dag blir siffran omkring 100 (sista statistikåret för detta område är 1971 — siffran var då 71). Vattenreningsaggregat är ett område som särskilt intresserar Japan — Finland har där utomordent Forum 20/74

Utgiven i Forum nr 1974-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."