Utgiven i Forum nr 2012-02

Jättebatteri ska ge energisäkerhet

av Ragnhild Artimo Forum 2012-02, sida 32, 23.02.2012

Taggar: Teman: batteri

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

VETENSKAP

NR 2 2012

JAR

KRAFTFULL LAGRINGS Jättebatteri ska ge energisäkerhet

RAGNHILD ARTIMO TEXT Jättebatteriet i Zhangbei i den kinesiska provinsen Hebei är inte precis wow-arkitektur: en låg, lådformad anläggningsbyggnad ungefär stor som en fotbollsplan. Solceller på taket, inne i byggnaden tusentals seriekopplade (bil)batterier med en total lagringskapacitet på 36 MWh. De bildar tillsammans världens största energilagringsenhet, enligt statliga elnätskoncernen SGCC och batteri- och elbilsföretaget BYD, vilka står bakom tilltaget. Anläggningen med prislappen 500 miljoner dollar har tagits i bruk vid årsskiftet.

Batteriet är sammankopplat med en 100 MW vindpark och en 40 MW solpark, och ett så kallat smart grid (se ruta) elöverföringssystem. Med 36 MWh kan batteriet möta elförbrukningen hos 12 000 hushåll i en timme utan tillskott från nämnda intermittenta energikällor.

Kinas “Gyllene Sol” en signal, Kina har snabbt blivit en föregångare i grön teknologi och satsning på hållbara miljölösningar - tills vidare i modest skala, men kursen är konsekvent. I takt med nationens stigande levnadsstandard ökar energiefterfrågan brant, samtidigt som utsläppssnåla hållbara energikoncept blir en allt viktigare prioritet. Ekvationen kräver en fokuserad och innovativ satsning på diversifierad användning av förnybar energi.

Policyn har varit att genom ett statligt sub ventionsprogram, “Gyllene Solen”, öka och utveckla användningen av solenergi (PV, photovoltaic). Detta backas upp av satsningar på utbyggandet och uppgraderandet av nationens elnät (minst en miljon hushåll är idag helt utanför eldistributionen). Ökad och effektiverad användning av förnybar men intermittent energi som sol och vind förutsätter intelligenta elöverfö ringssystem för styrning och koordinering av en ergiproduktion och -förbrukning.

Batteri för benchmarking? Konceptet med sammankopplade blyfosfatbatterier är i sig inte banbrytande, och enheterna är bil- och bussbatterier, standardprodukter från BYD — där wArREN BUFFET för Övrigt äger 10 procent.

Titeln ‘största batteriet är temporär, nya rekordhållare tar redan in försprånget. Alla satsare på förnybar energi vet att ett avgörande ‘gränssnitt’ mellan solceller/vindsnurror och elnät är lagringen, mest självskrivet i batterier. I möjligast stora batterier, som är dyra investeringar - men en förutsättning för säker, jämn eldistribution från förnybara källor. Därför är det kinesiska projektet genom sin kaliber av intresse som studieobjekt, och följs uppmärksamt a entreprenörer världen runt. Marknaden för stor batterier för elnät väntas på några års sikt uppgåtill 30 miljarder dollar per år.

SMARTA ELNÄT BRÅDSKA = Smart grid, smart elnät är enligt EUdefinitionen “det nya elnätet som sk kunna hantera alla användare och samtidigt garantera hållbar, säker elproduktion” - också med beaktande av en växande elfordonspark.

= Gamla elnät byggdes för storskalig, centraliserad elproduktion (vattenkraft-, kärnkraft- och värmekraftverk) och för ’enkelriktad’distribution.

= Större andel förnybar energi betyder mer decentraliserad energiproduktion i spridda enheter av varierande storlek. Det förutsätter kompenserande reservkraft eller energilagring, och smart distributions- och elöverföringsteknologi. sm Smart grids utformas för diversifierad energiproduktion. De ska kunna ta emot el från olika källor och i realtid flexibelt styra produktion och användning. Strömmen ska kunna gå i båda riktningar. Smarta elmätare registrerar utgående och inkommande el.

sm Smart grid innefattar både elnät och elproduktionsenheter, elinstallationer hos användarna och elutrustning i energisystemen.

Källor bl.a. Vattenfalls och ABB:s webbsidor.

Utgiven i Forum nr 2012-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."