Utgiven i Forum nr 2012-02

Kunderna backar inte

av Patrik Lindfors Forum 2012-02, sida 05, 23.02.2012

Taggar: Teman: bankbranschen

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2012

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum.

Kunderna kommer inte att backa från sina krav på etik och miljöhänsyn. Det tvingar företag att tänka om angående sin grundläggande uppgift.

Kunderna backar inte

Den proteströrelse som gått hårt åt finansbranschen i bland annat US och Storbritannien har inte lett till någ ra större reaktioner bland bankkunderna i Finland, utöver missnöjet med försämrad kundservice. Excesserna inom den internationella finanssektorn kommer trots det att leda till en skärpt övervakning även av de nordiska bankerna.

Finansindustrin hävdar att det är finansmarknaden som utgör grunden för välfärdssamhället. Motiveringen är att finansmarknaden och framför allt börsen är de instanser som förmedlar kapital från dem som har överlopps pengar till dem som behöver pengar för att bygga företag, investera och skapa innovationer. Varje beslut som gör det dyrare att placera kapital bromsar därför upp tillväxten. Det är med det argumentet som finansindustrin mot sätter sig alla former av transaktionsskatter och reglering som ökar kostnaderna för placeringsverksamheten.

Konsumenternas missnöje riktar sig inte enbart mot finansbranschen, utan mot alla bolag som bryter mot de spelregler som konsumenterna anser att ska gälla. Det kan handla om till exempel bristfällig miljöhän syn eller höga vinstkrav i bolag som försämrar sin service.

Ur konsumentens synvinkel verkar det obegripligt att stora bolag fattar beslut som kunderna upplever som både giriga och orättvisa. Ofta handlar det om stora bonusar till ledningen i bolag där kunderna samtidigt hamnar i kläm. Att återskapa förtroendet för ett bolag som smutskastas av sina kunder är både dyrt, svårt och tidskrävande.

Att företag fortsättningsvis självförvållat förlorar sina kunders förtroende beror sannolikt inte på att bolagens ledning inte förstår vad kunderna förväntar sig. Orsaken är snarare att ledningen och kunderna har olika uppfattningar om bolagets grundläggande uppgift. Ägarna och ledningen utgår från att bolaget finns till för att skapa vinst för ägarna medan konsumenter och politiker räknar med att företagen ska ta ett samhällsansvar.

I det långa loppet är det företagen som tvingas anpassa sig efter kundernas krav. Kunderna kommer inte att backa från sina krav på etik och miljöhänsyn. I näringslivet är det den som sitter på plånboken som har makten, och för att en förändring ska komma till stånd är det ägarna som måste ta initiativet. m

Drygt 3 600 medlemmar i Forumgruppe » Forumgruppen på Linked In har nu drygt 3 600 medlemmar. För tillfället pågår många intressanta diskussioner i gruppen, varav en refereras på sid 30 i detta nummer. Forumgruppen är en sluten grupp, och de diskussioner som för i gruppen är synliga endast för medlemmarna. Om du ännu inte är medlem i gruppen kan du ansluta dig genom att gå in på Forums webbplats www.forummag.fi, och där klicka på rutan uppe tillhöger med rubriken “Forum på LinkedIn”.

» Sammanlagt 262 medlemmar i Forums grupp på Linkedin deltog i utlottningen av två biljetter tillledarskapskonferensen VIA Leaders’ Forum, som arrangerades i Helsingfors Mässcentru den 16 februari 2012. De två vinnarna är Marika Lindström och Catarina Ahlvik. Grattis » På Forums webbplats www.forummag.fi finns en del material som vi inte har publicerat i den tryckta tidningen samt en bloggsektion. För tillfället har vi två bloggar, Hur fungerar Google?” och” Är ditt varumärke redo för den sociala webben? » Tipsa gärna kolleger och vänner om Forum. Det är möjligt att beställa ett gratis provexemplar genom att gå in på www.forummag.fi och fylla i adressuppgifterna på “Beställ provexemplar”. Forum är ett bra alternativ för bland annat finskspråkiga som vill öva sin svenska www.forummag.fi feedback Q forum.f lorum

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forummag.fi Adress: Mannerheimvägen 20 A, 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Patrik Harald, redaktionsche 010 322 5250, patrik haraldÖ&forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Megatrender)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaeforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga:10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 8,90 euro

Tryckeri: “4 PunaMusta Tammerfors 201

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Novapress Silk

Bog/m?

Utgiven i Forum nr 2012-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."