Utgiven i Forum nr 1969-20

Jättevägbyggen i Japan

av Jörgen Sjöstedt Forum 1969-20, sida 20-21, 10.12.1969

Taggar: Orter: Japan Teman: konstruktion

De stora autostradabyggena leds radikalt in i två pla a

Jättevägbyggen i Japan

Av Forums utsände Jörgen Sjöstedt

Ett drygt halvt år innan EXPO 770 i Osaka öppnar invigdes Tomei motorväg mellan Tokyo och Nagoya. Sammanslagen med den tidigare färdiga motorvägen Meishin mellan Nagoya och Kobe bildar de en hektisk pulsåder mellan Japans två ledande industriområden. Under trettio års tid har byggandet pågått och resultatet är en ca 540 km lång »expressway» som sträcker sig genom mycket olikartad terräng. Långa tunnlar, raksträckor och broar alternerar med hisnande serpentinvägar. Enligt en försiktig kalkyl har vägen kostat 3,5 miljarder mark.

Den enorma utveckling Japans bilindustri genomgått har varit det mest vägande skälet till dessa investeringar. Transportproblemen i en av världens främsta industriländer är naturligtvis även de svårlösta. Tomei-Meishin motorvägen är en av lösningarna. Man tänker inte vila på lagrarna när detta jättearbete är klart utan redan nu pågår vägbyggen av fem längre motorvägar i olika delar av Japan, från Hokkaido i norr til 20 Forum 20/69

Kyushu i söder. Men nu är den första enhetliga motorvägen alltså ett faktum.

10 miljoner mark per kilometer

En närmare analys av de svårigheter bygget har haft att brottas med avslöjar att man har byggt 12 tunnlar, den längsta ä 2025 m, samt 271 (!) broar. De flesta broarna är byggda vid vägkorsningar och avtagsvägar men bron över floden Sakai t.ex, bärs upp av sex 65 meter höga bropelare och är som sådana arkitektoniska monument.

Vägen har till största delen fyra filer men vid större inkörsvägar, som i Tokyo, har man sex filer.

Ingenjör Yoshio Nakamayashi som i tre år varit anställd vid bygget berättar att Japans mycket nyckfulla terräng gör att kostnaderna här stiger till siffror som skulle få europeiska byggare att skaka på huvudet. Tomei-Meishin motorvägen har kostat ca 10 miljoner mark per kilometer medan motsvarande summor för Västtyskland är 3,5 milj. mk, för England 2,8 milj. mk och för Frankrike 1,8 milj. mk.

Fem procent raksträckor Detta får sin förklaring även av det faktum att endast fem procent av Tomei motorvägen består av raksträckor. »Sök fram en motsvarighet till detta den som kan», sade ingenjör Nakamayashi. »En fördel har ju dock detta. Bilföraren har inte en chans att nucka till vid ratten utan måste hela tiden vara på alerten för att klara nästa kurva. Vi har ännu inga siffror att komma med men jag är personligen övertygad om att Tomei motorvägen i framtiden kommer att visa upp mycket goda siffror», sade vår sagesman från Japan Highway Corp. Jämfört med den tidigare >»Huvudväg 1» kommer körtiden mellan Tokyo och Osaka som förr var 16 timmar att sjunka till dryga 6 timmar.

Autobahn som förebild

Drömmen om att bygga denna motorväg föddes redan under andra världskriget. Det då för tiden allierade Tyskland med sina Autobahn stod som exempel. De höga kostnaderna som kriget i Stilla havet förde med sig satte dock en spärr i arbetstakten. Inte heller under efverkrigstiden fanns det tillräckligt kapital för att i högre grad kunna ösas på motorvägsbyggen. Den japanska regeringen kunde först 1951 på allvar börja finansiera detta jättearbete. Sedan har arbetet på motorvägen gått undan i jämn takt och sommaren 1969 blev vägen helt klar.

Kostnadssänkning att vänta

Den drastiska nedskärningen av körtiden mellan Japans två stora industri- och handelscentra, Tokyo och Osaka-KyotoKobe, är dock inte den enda fördelen. Den nya motorvägen kommer att skära ned kostnaderna för landtransporterna rätt kraftigt och kanske tvinga även tågbolagen och fartygsredarna att sänka sina fraktkostnader för att hållas med i priskriget. Redan nu kan detta ses i den maktkamp olika biltransportbolag invecklats i. Ett otal olika »specialerbjudanden» för lastbilstranspoxrter har erbjudits alla som har någonting med saken att göra. Jämnare och längre transporter gör detta möjligt. Längs hela motorvägen dyker nya lagerbyggnader, lastbilsterminaler och till och med mindre samhällen upp, alla mer eller mindre som en följd av motorvägen. Komaki, norr om Nagoya, en liten stad där Tomei och Meishin motorvägarna möts, håller sålunda på att växa till en storstad. Komaki var förr en liten lantlig idyll men i dag finns det över 400 industrianläggningar på orten som nu fått en helt ny fasad.

Sightseeing per buss Ett tjugotal olika bussföretag, statliga och privata, har börjat en tät trafik på motorvägen. De har allvarligt börjat tävla med järnvägen, bla. det berömda expresståget mellan Tokyo och Osaka, New Tokaido line, får se upp för den nya konkurrensen. De av Forums läsare som kommer att besöka världsutställningen EXPO ‘70 i Osaka kommer att få stifta bekantskap med denna motorväg. En av möjligheterna är att delta i någon av olika bussbolagens turistresor längs motorvägen. Som et exempel kan nämnas Japan Travel Bureau. Med luftkonditionerade moderna bussar kan man företa en tre dagars tur mellan Kyoto och Tokyo. Övernavtningar, besök vid olika industrianläggningar, turistsevärdheter etc. hör till programmet. Bl.a. besöker man Toyotas bilfabriker och det världserömda Fuji-berget presenteras ingående av språkkunniga guider. Dessutom presenteras japanska hem från olika tider. Största delen av rundturen går längs motorvägen men man gör också avstickare längs småvägar så att resenären får en enhetligare bild av dagens Japan. Allt detta går ut på 270 mk.

Se upp i trafiken För den som till äventyrs vill hyra en egen bil under vistelsen i Japan står såväl internationellt kända firmor som olika japanska biltillverkares serviceavdelningars bilar till förfoganden. Utom att man får se upp med vänstertrafiken vill undertecknad varna för japanernas rätt besynnerligt sett att köra bil. Filkörning, förkörsrätt och över huvudtaget hänsyn till medtrafikanterna är okända begrepp för gemene man i Japan. På motorvägen kommer detta inte så tydligt i dagen men ger man sig in i stadstrafiken gäller det att se upp.

Som praxis är i ett flertal länder uppbärs även i Japan vägtullar. Redan vid vanlig stadskörning tvingas man på grund av de långa avstånden ut på motorvägar och vill man köra längs Tomei-Meishin motorvägen måste man betala 41 mk för att komma förbi tullmännen.

1 svepande kurvor genom landskapet går Tomei motorväg mellan Tokyo och Nagoya. I bakgrunden ses Fuji-berget.

Forum 20/69 2

Utgiven i Forum nr 1969-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."