Utgiven i Forum nr 2014-10

Jobben finns på webben – där ska du också vara

av Helena von Alfthan Forum 2014-10, sida 16-17, 30.10.2014

Jobbsökandet blir alltmer elektroniskt. Ditt cv är ett multimedialt dokument som ligger ute på internet, du kan även bli kallad på videointervju.

Av Helena von Alfthan

Läs hela artikeln i tidningen som kommer ut den 30 oktober.

Utgiven i Forum nr 2014-10

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."