Utgiven i Forum nr 2014-10

Kärnkraften klyver åsikterna

av Henry Clay Ericsson Forum 2014-10, sida 29, 30.10.2014

Taggar: Teman: kärnkraft

Skicka dina kommentarer tilladressen: feedbackOforum.A

Särnkratten klyver åsikterna

HENRY CLAY ERICSSON Kärnkraften är en het potatis, både

ArRRANVeneT tekniskt och poli tiskt. Temat skapade snabbt en kedjereaktion av 45 mer eller mindre strålande inlägg på Forums affärsnätverk på Linkedin. I dagspressen redan uttjatade synpunkter, såsom fran ska Arevas bristande punktlighet och ryska Rosatoms känsliga ägarsits, var inte på tapeten. Däremot kom det upp nya aspekter om uranbränsle, kärnsopor och decentraliserad produktion. Här följer en fusion.

Hela livscykeln bör beaktas. Kärnkraften anses vara både effektiv och utsläppsfri, under sin livstid, då allting fungerar planenligt. Därom råder enighet. Men för att en jämförelse mellan olika energiformer ska vara relevant, bör man beakta verkets hela livstid, från planering och byggande, uppstart och driftsperiod inklusive inköp och transport av bränsle, till slutlig nedmontering och soplagring. Då blir det kärvare för kärnkraften.

Byggtiden ger minus. Enligt en forskargrupp vid St anford universitet måste en HÅRKLYVANDE, Den finska energipolitiken saknar konsekvens och långsiktighet. Det gäller även kärnkraften, som väcker mer passion än analys inom samhällsdebatten.

modern kärnreaktor produceraeli10 år för att väga upp den energi som krävs för tillverkningen av verket. Orsaken är den långa byggnadstiden, samt byggmaterial med stor CO2-belastning. För kolkraften är siffran 5 år, och för vindkraft 6-10 månader, hävdar gruppen.

Bränslet skall brytas. Varifrån drivmedlet uran tas för att driva våra kärnreaktorer diskuteras inte i vårt land. Kanske man tror att det kommer på magisk väg från yttre rymden? Om någon vågar föreslå uranbrytning i Finland blir det ett himla liv bland lokalbe folkningen och gröngölingarna. Men det är ju höjden av skenhelighet att låta aboriginerna i Australiska öknen och nördiga herr Borat i Kazakstan ta smällen för att bryta vårt uran. I praktiken saknas tillräcklig spunk i vår sten föratt brytningen skalöna sig, trots Talvivaaras krampaktiga försök, vid sidan av nickel.

Urantåget kommer. Kärnbränslet är kompakt, det räcker med ett högbevakat tåg per år, från anrikningscentraler i Sverige eller Tyskland. Kol och olja orsakar större transporter. Men vattenkraft och vindkraft hämtar sitt eget drivmedel gratis, så där ligger kärnkraften ändå i lä.

Rivning är jobbigt. När ett kärnkraftverk efter sin driftstid på cirka 50 år stängs av, pyser det ännu radioaktivitet i konstruktionerna. Det är svårt, farligt och dyrt att riva sådana byggnader och maskiner, så de lämnas vanligen stående, som i USA.

För obesmittad metall som till exempel vindmöllepyloner och vattenturbiner betalar Skrot-Nisse däremot en liten slant per ton stål. Kraftverksdammarna kan nyttjas för fiske och bad, i motsats till reaktorns kylvattensbassäng.

Sophotellet öppnas. Använt kärnbränslet får enligt finländsk lag inte exporteras. Menkanske kunde vi öppna för sopimport — vi har ju ett solitt urberg, varför inte slå mynt av det? Låt Posiva borra hundratals meter ner i graniten på flera håll, och öppna en kedja lyxhotell för kontinentala kärnsopor. Tips: faktureraiförskott, vid incheckningen. Det är inte sagt att det finns någon kund kvar som betalar notan vid utcheckningen om sisådär 100 000 år…

Negawatt sparas. Det finurliga uttrycket avser varje watt som du sparar in. Genom att inte gå topless i shorts inomhus. Genom att använda energiklassade vitvaror och energisparlampor. Genom energisnåla byggnader och smarta styrsystem. Med sådana metoder kan man själv ”producera negawatt” för att minska behovet av megawatt från nya kraftverk.

Decentraliserad produktion. Solpaneler på stugor, solfångare på villor, vindmöllor på bondgårdar är exempel på en modern trend som redan tagit skruv i Tyskland och Danmark. Finland är nästan sämst i EU-klassen när det gäller småskalig energiproduktion. Energibolagen, byggmyndigheterna och skattmasen verkar ha bildat en ohelig allians för att göra det så besvärligt och olönsamt som möjligt att producera sin egen elektricitet, för att inte tala om att mata ut sitt överskott i nätet.

Våra debattörer efterlyste en konsekvent och långsiktig energipolitik, i stället för de festtal med ”svammel på hög nivå” som nu erbjuds. Vision, mod och helhetssyn krävs som ingredienser för att skapa en fungerande energimix, ansåg Forums läsare på Linkedin.s

Sammanställt den 18 oktober 2014.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 10 2014

Utgiven i Forum nr 2014-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."