Utgiven i Forum nr 2014-10

Kickstart för Heliozenit

av Henry Clay Ericsson Forum 2014-10, sida 06, 30.10.2014

Kickstart för Heliozeni a

Gräsrotsfinansiering via amerikanska Kickstarter gav åländska Heliozenit pengar att börja producera sitt nytänkande solkraftverk.

HENRY CLAY ERICSSON TEXT

X Med drygt 27000 pund på kontot kan det åländska innovationsbolaget Heliozenits första sats av Heliomotion Home Solar Power Plant nu gå i serietillverkning och fås ut på marknaden.

Supporters som förbeställt får sitt kraftverk till starkt reducerat pris, medan de som visat ideellt stöd genom tio brittiska pund kan stoltsera med Heliomotion-magneter på kylskåpet.

Kickstarter handlar om ”reward-based crowdfunding” Något inflytande i form av aktier som i ”equity funding” delas inte ut iden här typen av finansiering.

Crowdfunding. Brooklynföretaget Kickstarter är pionjär inom crowdfunding. Det har sedan 2009 skramlat ihop en miljard dollar för 68 000 kreativa projekt.

”Vi ville få maximal synlighet för vår produkt och valde därför den globala vägen”, säger vd Lasse Lindgren.

Han är märkbart belåten över att finansieringsmålet på Kickstarter uppnåddes redan vid halva kampanjtiden.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 10 2014

HELIOMOTION. Det åländska hemsolkraftverket följer automatiskt solens gång under sommarhalvåret, i både horisontell och lodrät riktning.

”Pengarna går till komponenter, material och arbete för den första serien av kraftverk som levereras i februari 20157” Lindgren berättar att det inte var helt lätt att anlita Kickstarter. Hela processen tog ett halvt år.

”Först gällde det att passera en screening för att godtas av det anglosaxiskt tänkande partnerskapet som är inriktat på ansökningar från USA och England. Sen gällde det att skriva ihop en lättfattlig och saklig affärsplan. Den kan läsas på vår projekt sida på Kickstarter, vi är faktiskt rätt stolta över slutresultatet.”

Kickstarters intäktslogik är att företaget tar fem procent av det uppsatta resultatet i omkostnader.

”Det är inte blodigt. Hade inte målet nåtts hade vi inte betalat något, och supportrarnas kreditkortshyvlingar hade helt enkelt annullerats”, säger Lindgren.

Roterande kraftverk. Heliozenits lilla solkraftverk använder vanliga fotovoltaiska solpaneler på 3 kvadratmeter med en 20 procents verkningsgrad.

Finessen är att de är fästa på ett stativ som roterar 180 grader kring sin axel. En klockstyrd stegmotor på stativet vrider var åttonde minut panelen två grader för att följa med solen idess dagliga vandring från öst till väst.

Ett sinnrikt stag, anpassat i längd efter ungefärlig breddgrad, justerar panelen i ho porn s risontalplanet så att den alltid står vinkelrät mot solstrålningen på orten under det ljusa halvåret.

”En GPS och astronomiska algoritmer hjälper också till. På vår webbsida går det att närmare fördjupa sig i detaljerna”, säger Lindgren.

Han berättar att solkraftverket, tack vare att det alltid är optimalt riktat, ger upp till 50 procent mer energi än en stationär panel riktad mot söder.

”På våra breddgrader kan kraftverket årligen ge 1000 kWh, och det dubbla i Sydeuropa?”

Baspaketet kostar 3 200 euro. I dagens ränteläge kan det även utgöra en attraktiv investering.

”1I länder som Tyskland, som tillämpar ”net metering” blir det också lönsamt att sälja överskottselen ut till nätet. Men dit har vi ännu långt att vandra då man ser till prissättningen och beskattningen i dagens Finland”, säger Lindgren.

HELIOZENIT A sm Var: I Hammarland på Åland.

sm Producerar: Små solkraftverk som genom en sinnrik mekanism alltid riktas optimalt mot solen.

Bm Ägare: 20 privatpersoner samt en fond, ett försäkringsbolag och två energibolag. En nyemission planeras under hösten.

Hm wwwheliozenit.com

Utgiven i Forum nr 2014-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."