Utgiven i Forum nr 1975-11

Jumppa på arbetsplatsen . kräver inga hurtbullar

av Monika Löfgren Forum 1975-11, sida 22-23, 18.06.1975

22

Pausgymnastiken och annan motionsidrott på arbetsplatserna blir allt populärare.

I hundratals företag i landet ordnas pausgymnastik. Speciellt viktig är den för personer med skrivbordsarbete och för personer som utför enformig rörelser 1 arbetet.

Det krävs inte stora grupper och en ledare för paus gymnastiken. Var och en kan lätt ensam utföra effektiv och stimulerande gymnastik vid sitt eget skrivbord!

Jumppa på arbetsplatsen kräver inga hurtbullar

NW” Arbetsplatsgymnastik har förekommit hos oss sedan början av 1960-talet. Ärbetstagarna har under:‘avtalsförhandlingar fört fram att pausgymnastik på arbetstid ska tas upp i kollektivavtalen. Ännu har det inte skett, men fackcentralen FFC t ex förbereder ett program om motion på arbetsplatserna i allmänhet.

Trots att arbetsplatsmotionen inte ännu har fått avtalsförhandlarnas välsignelse ökar intresset för den stadigt.

Det finska motionsidrottsförbundet, Kuntourheiluliitto, har organiserat arbetsplatsmotion på närmare 300 företag i landet. Och fler företag anmäler ständigt sittintresse. Arbetsplatsmotionen är nödvändig för de flesta yrkesgrupper. Det gäller såväl perso ner med stillasittande arbete som personer i arbeten, där bara vissa kroppsdelar nyttjas.

Det är inte nödvändigt att under arbetsdagen bege sig ut på motionsrunda. Det räcker med gymnastikövningar en kort stund. De behöver inte heller vara krävande. Man måste inte svettas och flåsa av överansträngning. Arbetsplatsgymnastikens rörelser är långsamma och avslappnande,

Det finska motionsidrottsförbundets verksamhetsledare Mauri Akkanen säger att initiativet till arbetsplatsmotion i allmänhet kommer från arbetstagarna.

— Det finns någon på arbetsplatsen som är intresserad av att sköta konditionen också under arbetsdagen och så drar han med sig också de övriga.

FORUM 11 : 75

I de flesta företag med organiserad arbetsplatsmotion leds övningarna av någon arbetstagare. Tex motionsidrottsförbundet anordnar kurser för ledarna.

Akkanen påpekar också att det inte alltid är nödvändigt med organiserad gymnastik. — Var och en kan själv utföra vissa övningar. Det finns att få speciella häften med olika övningar för t ex pausgymnastik. Akkanen säger också att det har blivit allt vanligare att man i företagen låter hänga upp räck, där arbetstagarna kan tänja ut överansträngda kroppsdelar.

Populär är också arbetsplatsmotionen efter arbetstid, den konditionsverksamhet som bla personalföreningarna bedriver. I vissa företag finns det tom motionsövningar för pensionerade arbetstagare.

FORUM 11 : 75 .

23

FÖRVAR

Arbetsplatsmotionen är speciellt populär bland kontorspersonal och arbetare vid textilindustrierna.

Enligt Mauri Akkanen ökar intresset för arbetsplatsmotionen hela tiden eftersom människorna i allt högre grad inser betydelsen av att sköta konditionen.

— Under en åtta timmar lång arbetsdag behövs det nog både motion och avslappning.

Akkanen konstaterar också att arbetsgivarnas inställning till arbetsplatsmotionen har varit positiv.

— All konditionsbefrämjande verksamhet är ju till fördel för båda parter.

Pausgymnastik två gånger dagligen

Bankerna hör till de företag, där pausgymnastiken för personalen har utvecklats rätt bra. Postbanken har i flere år ordnat pausgymnastik. Inom SCAB (Sparbankernas Central-Aktie-Bank) har startskottet för pausgymnastiken nyligen gått. SCAB har anställt gymnastiklärare Katri Tuominen för att organisera pausgymnastiken på alla arbetsplatser.

— Vi strävar till att dagligen ha två gymnastikpauser för personalen. Längden för pauserna borde variera mellan 6 och 10 minuter och idealtiden för dem är ungefär kl 10 på förmiddagen och kl 14 på eftermiddagen.

— Eftersom bankerna är serviceinrättningar går det inte så lätt att förverkliga dehär målen. Nu då vi i experimentsyfte ordnar pausgymnastik sker det på personalens fritid. Pausgymnastiken ordnas dagligen strax innan bankerna öppnar.

Trots att personalen måste offra sin fritid är intresset för pausgymnastiken stort.

Pausgymnastiken ska vara tänjande, stimulerande och framför allt förbättra blodceirkulationen.

Det är inte meningen att du ska svettas igenom ett program.

Den psykiska avslappningen är viktigast. Slappna av — förslappas inte! | Det finns många tillfällen under dagens lopp att sträcka på sig vrida på bålen, böja sig framåt: när du plockar ner en mapp från hyllan, medan du väntar på att telefonsamtalet skal gå fram Osv.

Utnyttja alla möjligheter effektivt!

Katri Tuominen uppskattar att 80 procent av de anställda deltari övningarna. När man väl har genomfört pausgymnastik under arbetstid vågar hon hoppas på 100-procentigt deltagande.

— Men det gäller att hela tiden förnya pausgymnastiken. Ta med nya hjälpmedel, t ex hopprep och musik. Dessutom är ledarens roll mycket viktig.

Katri Tuominen anser att pausgymnastik bör förekomma på varje arbetsplats. Hon poängterar också att den inte nödvändigtvis fordrar stora grupper eller en ledare. Var och en kan själv klara av effektiva och stimulerande gymnastikrörelser, som går att utföra vid det egna skrivbordet.

— Speciellt viktig är pausgymnastiken för personer med skrivbordsarbete. Personalen hos oss har varit mycket nöjd över gymnastiken — de anställda anser att gymnastiken ger dem nya krafter att ta itu med arbetet. Katri Tuominen betonar också att det inte är meningen att pausgymnastiken ska vara s k ”hikijumppa”.

— De anställda ska inte under gymnastiken bli svettiga, utan rörelserna ska vara tänjande, stimulerande och framför allt ska de förbättra blodcirkulationen.

Fem minuter räcker väl

Caj Ståhlström, gymnastiklärare, talar varmt för pausgymnastiken.

— Ett bra gymnastikprogram behöver inte ta mer än fem minuter i anspråk. Och det är ju sagolikt litet.

— Det är fint om daglig pausgymnastik införs på arbetsplatserna. Men jag känner till industrier där intresset för pausgymnastik har varit lamt. Fast å andra sidan har den på många håll slagit igenom bra.

Caj Ståhlström anser att den psykiska avslappning som tex fem minuters pausgymnastik ger är det viktigaste. Den fysiologiska effekten är inte så stor vid ett så kort program.

— Men tänk vad bra för arbetstagaren som för fem minuter kan slappna av och helt glömma bort skrivmaskinen eller det löpande bandet. (Monika Löfgren)

Utgiven i Forum nr 1975-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."