Utgiven i Forum nr 1983-04

Kämpa på, lyder ambassadörens recept

av Leffery M Zollo Forum 1983-04, sida 18-19, 02.03.1983

Taggar: Personer: Brooke Turner Teman: handel

F R 4/83

Skärpt konkurrens för englandsexporten

KÄMPA HÅRDAR - Exportörerna måste arbeta hårdare på att framhäva de fördelar som produkterna = har. Konkurrensen skärps alltmer på den brittiska marknaden, i synnerhet som EGhandeln ökar. Finska exportörer måste därför springa snabbare för att ens kunna behålla sina positioner, anser ambassadör Brooke Turner.

Han tror dock att det finns goda möjligheter till en ökning av handeln de två länderna emellan, såväl för stora som för små producenter och för en vid skala av olika produkter.

För närvarande utgör Storbritannien Finlands tredje största exportmarknad med en andel på 10,8 procent av den finländska totalexporten. I fjol sålde finska exportörer varor till ett värde av 6,8 mrd mark medan importen från Storbritannien uppgick till 4,7 mrd mark.

  • Storbritannien vill öka handeln med Finland — i båda riktningarna och det finns många områden där det här är möjligt.

Sjunkande priser

Ett exempel på samarbete som gärna kunde upprepas är avtalet mellan British Aerospace och Valmet, ett avtal som innebär leverans av 50 Hawk-plan till Finland. Valmet tillverkar Rolls Royce-motorer och delar under licens.

Möjligheter finns också på ett något anspråkslösare plan. Småföretag som tillverkar kläder, möbler eller träföremål kunde ta vara på de chanser som finns på den brittiska marknaden. Också specialpapper för datorer kunde säljas i Storbritannien - här rör det sig om en efterfrågan som tidigare inte existerade.

Storbritannien har å andra sidan mycket att erbjuda Finland vad mjukvara för datorer beträffar. Komponenter och utrustning för den finska varvsindustriexporten kunde också levereras av britterna.

18

Finländska bolag som vill exportera till Storbritannien måste göra en betydligt större insats i framtiden, anser Storbritanniens nya ambassadör i Finland, Alan Brooke Turner.

  • Det finns stora möjligheter till utökning av handeln mellan Finland och Storbritannien, tror Storbritanniens nya ambassadör i Finland, Brooke Turner. Framför allt gäller det för exportörerna att arbeta hårdare.

a 4/8 säger nya brittiska ambassadöre - Prisnivån utgör en viktig konkurrensfaktor, framhäver Brooke Turner. För närvarande är den brittiska prisnivån faktiskt sjunkande i detaljhandeln. I december gick priserna ned med 2 procent - det största prisfallet sedan augusti 1969.

  • Också inflationen är lägre nu än den varit på över 12 år om man betraktar siffrorna för januari månad. På årsbasis blev inflationsprocenten så låg som 4,9.

Inte protektionism

Med närmare tre miljoner arbetslösa och i en situation när man kämpar för att få ekonomin på fötter, är det naturligt att britterna helst såg att exporten ökade och importen minskade. Däremot motsätter sig den brittiska regeringens politik protektionistiska åtgärder gentemot Finland.

  • Det finns en naturlig tendens att ta till protektionistiska metoder när det råder lågkonjunktur världen över, säger Brooke Turner, men tillägger att finländarna inte har någon anledning till oro på den här punkten.

Konkurrensen skärps, men Storbritannien förblir en öppen marknad.

  • Möjligheterna är enorma för annonsering och för produktfrämjande kampanjer.

  • Mera uppmärksamhet borde fästas vid att presentera landet Finland. Bilagor och presentationer i tidningar och tidskrifter utgör ett bra sätt att få informationen att gå fram. Kvalitet och design är Finlands försäljningsargument, även om priset inte får glömmas bort.

Ömsesidig nytta av investeringar Utländska investeringar i Storbri tannien ser ut att gynna såväl britterna som den utländska investeraren goda exempel utgör Japan och Västtyskland. Det brittiska industridepartementet kan bevilja bidrag till utländska bolag som önskar starta verksamhet i vissa utvalda delar av landet, framför allt i trakter där arbetslösheten är stor.

Den populära bilden av den late, tedrickande brittiske arbetaren tillhör det förgångna.

  • Inte är det något fel med brittiska arbetare, fråga deras utländska arbetsgivare, framkastar Brooke Turner. Produktiviteten per anställd har ökat med närmare 14 procent sedan 1980 - Vi har klarat oss igenom den värsta delen av recessionen nu. Utan att överdriva effekterna av den väntande uppgången i USA detta år kan man säga, att Storbritannien kan klara sig upp ur svackan och vi kommer att erfara en uppgång inom exporten.

Det gäller dock att skynda långsamt.

  • Regeringens politik har gått ut på att låta tillväxten bygga på en sund grund. Bättre så, än att spendera sig ut ur krisen.

Inte någon främling i Finland

Den nya ambassadören känner sig inte som någon främling i Finland. Första gången var han här år 1947 och hans 18-åriga dotter Ciarissa föddes på ett sjukhus i Helsingfors.

Hustrun Hazel, som han gifte sig med 1954, och de fyra barnen har ofta tillbringat semestrarna i Finland.

Efter kriget var Brooke Turner med i en grupp brittiska artister och skådespelare som grundade en speciell fond för att bistå skolt-lappar. En av hans vänner som besökt Lappland var förskräckt över det hårda öde som drabbat lappar vilka förlorat hem, båtar och fiskeredskap under

Av Jeffrey M. Zoll kriget. Konstauktioner och vädjanden i den brittiska radion ledde till att man kunde skrapa ihop närmare en fjärdedels miljon pund i bistånd.

Ambassadör Brooke Turner är född i Aldbury, Hertfordshire. Sin utbildning fick han i Marlborough College och Balliol College i Oxford. Efter att ha tjänstgjort inom flygvapnet åren 1944-48 valde han den diplomatiska banan 1951. Han har tjänstgjort vid de brittiska ambassaderna i Warschawa, Jeddah, Lissabon, Moskva, Rio de Janeiro och Rom samt dessutom vid utrikesdepartementet i London.

I Finland tror han sig stanna i tre års tid.

—- Handelsutsikterna är goda för båda länderna, försäkrar ambassadör Brooke Turner.

Utgiven i Forum nr 1983-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."