Utgiven i Forum nr 1983-04

Herrmans utmanar Taiwan

av Stig Kankkonen Forum 1983-04, sida 15-16, 02.03.1983

Taggar: Personer: Bernhard Herrman Teman: företagande

Monopol i liten skal Österbottnisk tillverkare utmanar Taiwan

Sex fälgband på fem sekunder spottar den här maskinen fram. I bakgrunden VD Bernhard Herrmans.

HB Kanske är det i alla fall bäst att först som sist slå fast också den stora skillnaden mellan Kreuger och Herrmans när det gäller monopolet. Kreuger strävade med all kraft att få monopol på tändstickor. Herrmans strävar inte till varje pris att få monopol på fälgband. Men blir det så att han i alla fall får det är han naturligtvis inte missnjöjd.

Kungstanken när det gäller företaget B Herrmans verksamhet förklarar VD Bernhard Herrmans så här - Vi tar fram vår kvalitetsprodukt billigt, snabbt och säkert.

Den tanken har också lett till resultat. När Herrmans startade sin tillverkning av fälgband fanns det fem andra tillverkare i Finland. En efter en har de fått ge vika för den herrman ska framfarten. Nu hittar man de verkliga konkurrenterna på betydligt längre avstånd: i Italien och Taiwan.

När det gäller Italien har Bernhard Herrmans förklaringen till varför man inte kunnat konkurrera ut dem ännu - Det beror på att vi är aningen avsides här i Pedersöre när det gäller den europeiska marknaden jämfört med Italien, säger han.

Höga transportkostnade - När det gäller fälgbanden är nämligen transportkostnaderna av avgörande betydelse. De är mycket billiga, men banden väger en hel del och därför blir transporterna förhål 4/83 F RUN

Text och foto: STIG KANKKONEN

Det finns något av en gemensam nämnare mellan den i tiden världsberömde Ivar Kreuger och Bernhard Herrmans i Pedersöre. Den gemensamma nämnaren kan sammanfattas i ett ord: monopol. Där Kreuger höll sig till tändstickor har Herrmans satsat på fälgband för cyklar. Monopol har han redan i Norden, nästan monopol i Västeuropa och nästan monopol i världen. Och marschen mot ett världsmonopol fortsätter.

landevis dyra om avnämaren finns långt från fabriken.

Men trots sin ”avsides” position i Pedersöre har Herrmans med sina ca 50 anställda inte gett upp kampen mot de italienska konkurrenterna. Tvärtom. Företaget kommer att satsa och satsa hårt på den europeiska marknaden. Det för att lägga ytterligare länder ”under sig”. Monopolställning har företaget redan i England, Holland, Belgien, Schweiz, Sverige, Danmark, Holland…

Också Taiwan får bereda sig på en strid på kniven om fälgbandsmarknaden. Den marknad det då gäller finns i Amerika. Hittills har Taiwan sålt de fälgband där behövts, men det förhållandet vill Herrmans ändra på med det snaraste.

15

F RUN 4/8 - Svårt är det, för några år sedan såg det ganska bra ut, men just när vi var på väg in med foten kom en extra tull på sju procent på importvaror. Och den tullen satte stopp för oss den gången, berättar Herrmans.

Det säger kanske sig självt att ett finländskt företag som kan tävla med Taiwan när det gäller ”billigvaror” är något exeptionellt. Då närmast vad lönekostnader beträffar. Bernhard Herrmans instämmer inte heller i den allmänna klagokören att lönekostnaderna och därmed produktionskostnaderna är för höga för att man skall kunna konkurrera.

Konkurrens med Taiwan

Förklaringen till att Herrmans kan ta upp konkurrensen med bla Taiwan är rationalisering och en verkligt långt driven teknik i framställningsprocessen. Ett bevis för hur snabbt det verkligen går undan när det gäller produktionen av fälgband är att man kan tillverka alla de fälgband som behövs per år i Finland under två dygn. Det med tre personer vid maskinen. Antalet fälgband är då omkring 250.000 stycken - Med det system vi skötte tillverkningen innan maskinen konstruerades skulle samma mängd fälgband ha krävt arbetsinsats av omkring 55 personer, förklarar Herrmans.

Maskinen ja. Den är specialkonstruerad helt enligt de önskemål Bernhard Herrmans haft. Samma gäller många av de andra maskinerna som spottar fram produkter i företagets hallar i Pedersöre. För det är inte bara fälgband som finns med på produktionsschemat. På det finns irte mindre än omkring 200 olika detaljer.

  • Produkterna kan delas upp i huvudsakligen tre olika grupper när det gäller omfattning. För en tredjedel står fälgbanden, handtag i plast av olika slag står för en tredjedel och resten - reflexer, stingpinnar, smutsskydd mm, mm - står för den sista tredjedelen.

  • Det gemensamma för allt det vi tillverkar för egen del är att det har med cyklar att göra. Så har det varit och så kommer det att vara. Vi koncentrerar oss på cykeldelar i plast och på att hålla tillväxten under kontroll, säger Bernhard Herrmans.

På frågan om nya produkter håller på att utarbetas svarar Herrmans aningen hemlighetsfullt — Alltid finns det väl något man går och funderar på… 16

Lågkonjunkturen ett

Begreppet ”livstidsanställning” har myntats länge i Japan. I synnerhet inom de stora företagen har de anställda kunnat känna sig relativt trygga vad arbetsplatsen beträffar. En fortsatt tillväxt har gjort det möjligt att omplacera de anställda inom olika koncernenheter och därmed har uppsägningar oftast kunnat undvikas.

Som en följd av låkonjunkturen är en tryggad arbetsplats och ”livstidssysselsättning’” inte lika självklara begrepp som förut.

Utgiven i Forum nr 1983-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."