Utgiven i Forum nr 1975-12

Kapitalströmmarna i Norden

av Christian Sundgren Forum 1975-12, sida 42-43, 20.08.1975

Taggar: Teman: ekonomi

”Ärdet härer ADB-avdelning?”

TR PEHHA JÄNNEH. ; VONNAT —ARPRPALLD | BU POTTLCRmmten.

En modern företagsledning kan inte ty sig till tumkännedom eller lita på slumpen. Man behöver enbart aktuell och rätt information. Här har man hjälp av datorn och programmet. Burroughs erbjuder små och medelstora företag, B 700 minidatorer och BMS, Business Management System, - färdigt testade programprodukter.

Varför just Burroughs?

Därför att det med Burroughs är lätt att börja och lätt att fortsätta. Burroughs-maskinerna är framför allt användarvänliga och de behärskar de vanligaste programmeringsspråken. Vårt urval av datorer utgör marknadens största och mångsidigaste.

Minidatorn B 700 är i sin prisklass en enastående lösning, den har bl.a.

  • skivminne - centralminne - magnetbandskassett

Varför sedan BMS?

Den tekniska utvecklingen har under de senaste tio åren sänkt datorernas pris med t.o.m. en tredjedel. På motsvarande sätt har den del av databehandlingens kostnader som hänför sig till systemlösningarna, ökat. Till varje mark man erlagt för en dator får man lägga avsevärt mera för maskinsystem, personal och övriga kostnader. De färdigt testade BMS-programmen utgör lösningen till problemet med stigande förverklingskostnader. Då ni anlitar ett BMS-program vet ni redan då ni börjar, när ert system börjar fungera vad det ger er och vad det kommer att kosta er. BMS är en färdig produkt och inte en abstrakt idé på ett flödesschema.

Vad omfattar BMS?

Burroughs + BMS-programprodukterna utgör en helt ny och unik systemhelhet.

BMS är ett fullkomligt övervakningssystem som täcker företagsledningens krav på kalkylering och rapportering.

Key-BMS är lätt att förverkliga även i ett litet företag. Det ger rapporter om faktureringen, reskontran och lagerbokföringen.

Kom och bekanta er med Paragons ADB-hus. Seppo Heinonen, Seppo Virtanen, Esko Väänänen står färdiga att berätta närmare om Burroughs och om varför det lönar sig att koncentrera sina ADB-ärenden till ett hus där förutom maskinerna även ADBefterbehandlingsapparater, övrig rekvisita, blankett-tryckeri och framför allt branschens know how, finns representerat.

OY PARAGON AB

Backasgatan 84 00610 Helsingfors 61, tel. 90-75 661

Utgiven i Forum nr 1975-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."