Utgiven i Forum nr 1975-12

Skall Norden bli först med direkt satellit-TV

av I J Forum 1975-12, sida 07, 20.08.1975

Taggar: Teman: television

FORUM 12 » 75 legoaren

Skall Norden bli först med direkt satellit-T örverkligas. Det värdefulla från Nordel j fram och nya samarbetsmöjligheför = ; | gen för de en ken och kommunal rna talar om vid Nordiska Råde ember, har en i en ny dager. i vår eg serna har som <k till. samtl för rymdverksamhet (DFR). Delegationen meddelar nu i sitt utlåtande, sationellt, att satellittekniken redan und kan utnyttjas för nordisk programdi

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN. dramatisk att bara de initieri i svängarna. Att bygga och ?£ satelliter har blivit ry trafiken via Intelsat På nio år har telefoni! procent, för TV med Tekniskt är tre olika satellit. Distribution funnits i över tio distribution til 5—1Q Det nya, som man inom de allra när direkt sändning ti meters antenner.

Intressanta alternativ : månader. Enligt vissa källor pågår underhandlingar VAD KOSTAR då TV-sänd i it? Är I geostationär amerikansk satellit, som för exklusivt som det låter? É i

För direktsändning krävs kraftiga totalkostnaderna skall bli så enskild TV-mottagare bör d riktantenn med tillhörande modulations- och frekvenso den gamla mottagarapparate Totalkostnaden för ett direl blir emellertid lägre än för a uktion av sådai i en uting som krafti ch mikr Öckså på en art får allt störr rna lägger inté heller hinder i vägen för -kahal, som senare kan utnyttjas för lokala ngar.

experiment ovanför de nordiska länderna et till utprovning och underlag för besluts emidirekt system «kan vi enligt DFR ha 1977 eller 978, beroende på leverantör, och ett direkt system så tidigt som 1979,

TEKNISKT OCH EKONOMISKT är detta i hög grad beaktansvärt alternativ. oc

Utgiven i Forum nr 1975-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."