Utgiven i Forum nr 1975-03

Kärnkraft-­värmeverk

av I. J. Forum 1975-03, sida 38, 19.02.1975

Taggar: Teman: kärnkraft

Vid staden Jakobstads Elektricitetsverks fjärrvärmeavdelning anslås en

VVS-teknikertjäns ledig till ansökan.

Kompetenskrav för tjänsten utgör teknikerexamen från teknisk läroanstalt med kännedom om VVS.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a installatlonsövervakning, tarifffrågor, driftsövervakning och fjärrvärmeanläggningens underhåll.

Lön för tjänsten utgår enligt löneklass Y 25 med en grundlön om 2.114 mk och en slutlön om 2.707 mk. Pension och familjepension enligt Kommunala pensionsanstaltens alternativ I.

Tjänsten underlyder staden Jakobstads tjänstestadga, övriga tjänsten rörande reglementen och Instruktioner samt eventuella ändringar i dessa.

Skriftliga, till styrelsen för staden Jakobstads tekniska verk riktade ansökningar, till vilka bör bifogas studie- och ämbetsbetyg samt språkintyg, med beaktande av att staden Jakobstad är tvåspråkig med svenska som majoritetens språk, bör vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 1975.

Den till tjänsten valda bör före tjänstetillträdet förete godtagbart läkarintyg.

Jakobstad den 8 febr. 1975 Styrelsen för staden Jakobstads tekniska verk

Vaakuna står till tjänst med representativa och lämpliga utrymmen för alla ändamål. Även om kvällarna.

I festvåningen finns ett flertal stiliga kabinett fö 6—70 gäster och den stora restaurangsalen rymmer 100—200 gäster. För konferenser och möten ställer v en högklassig AV-utrustning till förfogande. Och vårt erkänt förträffliga kök garanterar en lyckad festmåltid.

Behöver ni en representativ miljö, där ni med säkerhet får god mat och högklassig betjäning, ring då till

Vaakunas beställningstjänst, tel. 11811/869.

RESTAURANT WÅLVA AKUNA

Stationsplatsen 2

Nytt alternativ:

Kärnkraftvärmeverk

Ett nytt alternativ har slagits fram i kärnkraftsdebatten i am Sverige.

Kärnkraftvärmeverk, värmekärnkraftverk, kärnvärmeverk.

Om det är ett kärt barn är svårt att säga, men allt det här är benämningar på små värmeproducerande enheter om cirka hundra megawatt, som enligt ett svenskt ”privat” förslag skulle kunna förse städer av storleken minst 50 000 invånare med värme. Och vara mindre farliga än de stora kärnkraftverken, typ Lovisa.

Har myndigheterna hos oss funderat på dethär alternativet?

Forum låter frågan gå till Björn Palmén, byråingenjör vid atombyrån vid handels- och industriministeriet. Och få veta att det har de gjort. Statens tekniska forskningscentra har utfört en undersökning om kärnvärmeverk,

Vad går de då ut på?

BP: — Kärnvärmeverkets konstruktion är enklare än i ett elektricitetsverk. Man avstår där från elektriciteten och tar endast ut värmen, som nyttjas i form av fjärrvärme. Nyttograden blir nära 100 procent. Den enkla tekniska konstruktionen gör att man bla slipper turbiner och kan gräva ned sig i marken.

F: — Är kärnvärmeverken mindre farliga?

BP; — Visst är det stor skillnad mellan ett kärnkraftverk som håller temperaturer på flera tusen grader, och ett värmekärnverk, där endast temperaturer om några hundra grader behöver uppnås.

F: — Och ekonomiskt?

BP: — På lång sikt spar man otroligt mycket pengar.

F: — Är kärnvärmeverken med andra ord bättre?

BP: — Åsikterna skär sig. Vilketdera alternativet man välje är snarast en filosofisk fråga: vill man ha större enheter koncentrerade till färre orter, eller små radioaktiva ”fickor här och där. IL J.

Utgiven i Forum nr 1975-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."