Utgiven i Forum nr 1986-07

Kärnkraftverk för värme

av Viktor Ivanov Forum 1986-07, sida 47, 24.04.1986

Taggar: Teman: kärnkraftverk

FINANSIERINGSTJÄNST FRÅN FÖRENINGSGRUPPEN

FINANSIELL BILLEASIN » Ännu bättre finansiering av billeasing nu än förut tack vare ny tariffe e Vi har utvecklat ett nytt finansieringssystem för att Du snabbt skall få ta bilen i bru . . ! NYA FÖRDELAR För hyrestagaren För bilaffäre - smidig och fördelaktig pris- - förutom engångsfinansiering sättning möjlighet till egen limi - större nytta av förändringar i - smidigt registreringsförfarande räntenivån nu än tidigare - en egen kontaktperson ho - olika valmöjligheter av finan- Finska Företagsfinans sieringsarrangeman 2 FINSKA FÖRETAGSFINANS ÅB

BROHOLMSGATAN 14 ÅA, 00530 HELSINGFORS, TEL. 90-77 281 LAUKONTORI 1, 33200 TAMMERFORS, KEHRÄSAARI, TEL. 931-148 911

TILLÄGGSUPPGIFTER FÅR DU ÄVEN PÅ FÖRENINGSBANKENS NÄRMASTE KONTOR. RE RANA

Utgiven i Forum nr 1986-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."