Utgiven i Forum nr 1983-20

Kemins utveckling är viktig för samhället

av Bengt Rånby Forum 1983-20, sida 08, 14.12.1983

Taggar: Teman: kemi

F. ORUN 20/83

SyRVvinkeln

Kemins utvecklin ciella p-piller som förhindrar den normala fortplantningen under en säsong. Denna kemiska forskning bör givetvis fortsätta. Målet bör vara att så småningom uppnå jämvikt i naturen med hjälp av naturens egna medel.

Vårt mest allvarliga miljöproblem just nu är försurningen av mark och vatten genom luftföroreningar, främst svaveloxider och kväveoxider, som bildas vid förbränning. Kemisters verksamhet ar inte skulden till detta. Det är människans ökade aktivitet på jorden, särskilt den omfattande förbränningen av fossilt kol, petroleum och naturgas, som orsakar den ökade försurningen. Även naturliga orsaker medverkar till försurningen, t ex svavelhaltiga gaser från vulkanutbrott, skogsbränder, etc. och tidigare rådde en viss balans. Vad kan kemisterna göra åt detta? Ja, vi kan utveckla metode att åtminstone delvis befria fossil bränslen från deras svavelinnehål innan de förbränns att minska avgasers innehåll a försurande komponenter, t ex svavel oxider och kväveoxider, oc att i naturen motverka försurningen, ex genom kalkning och odling a lövskog och lämpliga grödor som ger förhöjt pH.

En viktig kemisk verksamhet är kontrollen av försurningen och andra föroreningar i naturen genom avancerad kemisk analys. Där gör kemister en verkligt samhällsnyttig insats.

Bengt Rånb är viktig för samhälle ställa effektiva medel att bekämpa skadeinsekter. Problemet är att dessa substanser inte är selektiva i sin verkan. Ett stort antal icke avsedda insekter och annat liv på jorden skadas. Detta beror bl a på att en del insekticider har så lång halveringstid, dvs bryts ned så lånsgsamt i naturen att även djur och männsikor som ligger högt upp i näringskedjan skadas.

DDT är en sådan substans, vars upptäckt som insekticid belönades med Nobelspris i mediscin år 1948, men som på 1970-talet förbjöds i de flesta kulturländer. Anledningen är DDT:s långsamma nedbrytning och svåra giftverkan på fåglar och andra djur. Nu pågår omfattande forskning att få fram mer selektiva och snabbare nedbrytbara insektsmedel. Stora framsteg har gjorts och DDT kan nu anses överflödigt för flertalet tidigare användningar. Nu används allt mer förfinade kemiska medel.

Vad skulle hända om man försökte stoppa all kemisk forskning beträffande insekticider och verkligen lyckades göra detta? Ja, då skulle de mycket lovande framstegen att locka och oskadliggöra insekter med de olika arternas specifika substanser, s k feromoner, som avsöndras i samband med insekternas parning, också tvingas upphöra.

Andra medel gör en insektart steril under en viss tid. På liknande sätt har man i några storstäder med framgång minskat antalet duvor genom att under våren och försommaren ge dem spe Fil dr Bengt Rånby är professor i Polymerteknologi vid

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

ciella p-piller som förhindrar den normala fortplantningen under en säsong. Denna kemiska forskning bör givetvis fortsätta. Målet bör vara att så småningom uppnå jämvikt i naturen med hjälp av naturens egna medel.

Vårt mest allvarliga miljöproblem just nu är försurningen av mark och vatten genom luftföroreningar, främst svaveloxider och kväveoxider, som bildas vid förbränning. Kemisters verksamhet är inte skulden till detta. Det är människans ökade aktivitet på jorden, särskilt den omfattande förbränningen av fossilt kol, petroleum och naturgas, som orsakar den ökade försurningen. Även naturliga orsaker medverkar till försurningen, t ex svavelhaltiga gaser från vulkanutbrott, skogsbränder, etc. och tidigare rådde en viss balans. Vad kan kemisterna göra åt detta? Ja, vi kan utveckla metode att åtminstone delvis befria fossil bränslen från deras svavelinnehål innan de förbränns att minska avgasers innehåll a försurande komponenter, t ex svavel oxider och kväveoxider, oc att i naturen motverka försurningen tex genom kalkning och odling a lövskog och lämpliga grödor som ger förhöjt pH.

Ern viktig kemisk verksamhet är kontrollen av försurningen och andra föroreningar i naturen genom avancerad kemisk analys. Där gör kemister en verkligt samhällsnyttig insats.

Bengt Rånby

Utgiven i Forum nr 1983-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."