Utgiven i Forum nr 2012-11

Klimatet i fokus efter orkanen

av Leif Bergström Forum 2012-11, sida 30-31, 22.11.2012

Taggar: Orter: USA Teman: klimatet

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 11 2012

Klimatet ifokus efter orkanen

IH USA. Förödelsen efter orkanen Sandy har fått allt fler konservativa politiker att medge växthuseffektens inverkan på miljön. Orkanen har också gett upphov till en livlig debatt om det är vettigt eller inte att gräva ner elkablar för att minska risken för elavbrott vid hård stormar.

LEIF BERGSTRÖM NEW YORK

Xx ”Idiot, det är växthuseffekten”, skrek rubriken ut i affärstidskriften BUSINESSWEEK medan offren för orkanen Sandy ännu röjde demolerade hem eller huttrande väntade på att åter få el och värme. Om något positivt kan komma av förödelsen gäller det enligt observatörer förändringar i opinionen vad gäller miljöpolitiken.

Konservativa politiker har det senaste årtiondet varit framgångsrika i att i vissa fall ifrågasätta om växthuseffekten alls är skapad av mänskliga aktiviteter, i andra fall att bara utmåla miljöfrågor som varande i motsatsställning till ekonomisk tillväxt och skapande av nya arbetstillfällen.

Det är en anledning till att frågan aldrig ens nämndes i den nyligen avslutade valkampanjen. President BARACK OBAMAS administration ansåg sig så pressad inför 2009 års FN-konferens om klimatförändring i Köpenhamn att man beslutade att helt undvika att använda det ordet.

Men efter Sandys mörkläggning av dela av Manhattan och ödeläggelse av kustlinjen från New Jersey till Long Island, har åtminstone lokala politiker återupptäckt ordet ”klimatförändring” Businessweek tog rubriken ”It’s Global Warming, Stupid” från BILL CLINTONS mantra under sin första presidentkampanj: ”It’s the Economy, Stupid”.

Det anrika affärsmagasinet har övertagits av den ekonomiska nyhetstjänsten Bloombergs, vars grundare MICHAEL BLOOMBERG nu är New Yorks borgmästare. Och dagarna efter att Sandy drabbat nordöstra USA gick borgmästaren ut och stödde president Obamas återval, just för att han var bättre skickad att hantera frågor rörande klimatförändring än den konservative MITT ROMNEY. Andra politiker som sedan dess talat om klimatförändring är New Yorks guvernör ANDREW CUOMo, delstatens senator CHARLES SCHUMER, och Bill Clinton.

Trots konservativ retorik visade opinionsundersökningar redan innan Sandy att en ma joritet av väljarna anser klimatförändring vara en realitet, och att den skapats av vad vi människor gjort. Demokratiska och oberoende väljare sade sig dessutom välkomna politiska åtgärder för att skydda miljön, och de negativa effekterna bland republikaner tycktes begränsade.

De drabbade områdena står inför långvarigt och kostsamt återuppbyggnadsarbete. Hus och vägar ligger förstörda. Utanför New Jerseys och Long Islands kust ligger smala öar, som hittills i någon mån skyddat livet på fatslandet från vindars och vågors effekter.

Men så mycket av öarnas sand sköljdes av Sandy in i den innanförliggande bukten att flera öar hotar att delas av nästa storm. Bara sedan 1985 har 80 miljoner kubikmeter sand transporterats för att underhålla New Jerseys stränder. Nu krävs insatser av helt nya dimensioner om invånarnas ekonomi ska fort sätta att gynnas av närliggande New Yorks sommarbesökare.

Dagarna efter förödelsen väcktes idéer at bygga skyddande vallar runt New York. Det talades om att staden måste lära av New Orleans och Holland. Men guvernör Andrew Cuomo förklarade att det bara skulle förflytta problemet: ”Allt det vatten som pressas mot kusten måste ta vägen någonstans”.

Mera gehör har krav på att gräva ned elkablarna fått. Anledningen till majoriteten av de strömavbrott området drabbades av var att stormen sände träd mot de kablar som nu ide flesta amerikanska bostadsområden går från elstolpe till elstolpe. Detta är naturligtvis ingen ny idé.

Efter en snöstorm förra året förklarade Massachusetts guvernör DEVAL PATRICK att han gillade tanken, men konstaterade att det bara i hans delstat skulle kosta 1 000 miljarder dollar.

Kaliforniska staden San Diego har godkänt en extraavgift som lags till invånarnas elräkningar och för 54 miljoner dollar räcker för att gräva ned 32-40 kilometer kablar årli gen. Kraftbolagen hävdar att det är fem till tio gånger dyrare att gräva ned kablar än att dra dem mellan stolpar. En övergång från luftledd el till nedgrävd kan kosta 50 000 dollar per kilometer på landsbygden, men nå 1,3 miljoner dollar i tätort.

Observatörer påpekar också att nedgrävda kablar inte är någon garanti för att undvika problem. Manhattan har 33 kilometer kablar i marken, och södra delen av ön mörklades när flodvågorna dränkte dem.

Om elektriciteten bryts kan problemet vara svårare att åtgärda. Elbolagets personal kan köra längs vägarna och visuellt granska vad som behöver göras när det gäller luftledda kablar. Nedgrävda i marken är det svårare att diagnosticera problemet. Det är en anledning till att ett elbolag i North Carolina fann att det i genomsnitt tar 58 procent längre tid att återställa kundernas elförsörjning om de har nedgrävda kablar än om de har dem hängande på stolpar.

AKTUELLT I FÖRENINGARN tft

Tekniska Föreningen = Driftingenjörsförbundet i Finland iFinland Banvaktsgatan 2 A, Banvaktsgatan 2 A 00520 Helsingfor tfn: (09) 476 778, e-post: kanslitfif.f 00520 Helsingfor tfn:(09) 476 777, e-post: kansliediff.h

Nedan finns listade de evenemang, som man ännu kan anmäla sig på. En komplett lista samt ytterligare inf och anmälan finns på www.tekniska fi.

Nylan n2TFiF:s valmöt n12DIFF:s valmöt 13.12 Luciaglög 15.12 TFiF:s och DIFF:s traditionella jullunc 234 Teater: Pjäsen Carnage med eftertillställning på Klubb Orfeus

Egentliga Finland 4.2 DIFF Åbo valmöte 2.3 DIFF Åbo och TFiF Åbo årsfest

NIOR ckonomföreningen. Ekonomföreningen Niord r.f. Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors Cati Lilja, o201 299 275

Läs om programmen i Niordbladet och på www.niord.fi.

23.11 Bio: Call Gir 28.n Valmöt 30.11 Bokslutsdagen i Vas 12.12 Utställning: 52 själa 13.12 Bokslutsdagen i Helsingfor 17.12 MM:s traditionella julkonserte 19:1.13 Öppna dörrars dag i Himo 28.1.13 Kulturbesök i Töl 4.213 Takho/Himos sommarbokning öppna 11.2.13 Rundvandring i Riksdagshuset

EKE 17.01.2013. kl 13.00 Januarilunch på Handelsgillet med verksamhetsledare Roger Köhler som värd. Adress: Kaserngatan 23 A, Helsingfors. Närmare information nästa Forum.

Baraviföreningen rf Kontaktperson: Torvald Lindberg, tfn: 040-902 2946 e-post: torvald.lindberg&vink.h

Utgiven i Forum nr 2012-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."