Utgiven i Forum nr 2016-03

Koka soppa på en arbetsmarknad

av Carl Haglund Forum 2016-03, sida 15, 31.03.2016

Koka soppa på en arbetsmarknad

CARL HAGLUND X Inför riksdagsvalet för ett år sedan fick vii alla partiledardebatter höra om Juha Sipiläs storslagna planer på ett konkurrenskraftsavtal. Jag var redan då skeptisk till statsministerns möjligheter att lyckas enligt den presenterade modellen och mitt tvivel har tyvärr visat sig vara befogat. Det kan i detta skede inte ha undgått någon att förhandlingarna med sina många faser har varit svåra, och i skrivande stund är avtalets öde öppet.

Det här beror främst på förändringsmotståndet från arbetsmarknadsparternas sida, men tyvärr har regeringens approach inte heller blivit någon framgång och den senaste tiden har arbetsmarknaden framstått som riktigt tjock och inte speciellt väldoftande soppa.

Dålig tillit. Brist på förtroende är grundproblemet på vår arbetsmarknad. Vi har för många strejker, för styv lönebildning och dessutom en regering som uppmuntrar till förhandling genom att hota med lagstiftning som visat sig vara orealistisk dagsledamöter bör kunna stifta lagar med det manda ningen hör dock inte till vår därefter” kompetens, Dit hör däre mot exempelvis frågan o hur allmänbindande våra kollektivavtal är eller vilka följderna blir av illegala strejker,

Akava och FTFC har under det gångna halvåret haft en mycket konstruktiv hållning till nödvändigheten i att förnya vår arbetsmarknad.

Inom FFC håller däremot många krampaktigt fast vid att förändringarna ska vara små, och framför allt tycks man vara mån om att hålla makten kvar vid Hagnäs torg.

Motståndet är speciellt starkt vad beträffar de lokala avtalen. Exempelvis i vårt västra grannland är lokala avtal vardag och man söker lösningar som anpassas till olika

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magister och Svenska folkpartiets ordförand branschers, regioners eller företags behov. Dettatillvägagångssätt har bidragit till betydligt färre uppsägningar och samarbetsförhandlingar än hos oss här i Finland.

Dövöra, Företagarna i Finland har för sin del aktivt efterlyst just den flexibilitet som de lokala avtalen för med sig.

Företagarna har dock inte varit med vid förhandlingsborden och den bräckliga uppgörelsen ser ut därefter.

Det paradoxala är faktumet att det är just de små och medelstora företagen som har skapat arbetstillfällen sedan den stora ekonomiska nedgången år 2009.

Trots det vill man inte lyssna på dem som troligen har de bästa förutsättningarna att skapa nya jobb även framöver. I grunden handlar regeringens åtgärder samt arbetsmarknadsavtalet om att få upp sysselsättningsgraden i vårt land.

Hur denna långdans ska sluta återstår att se. Riske “Företagarna har dock finns att denislutändan betyinte varit med vid Isakanserjagattviriks- = förhandlingsborden och den bräckliga vi fått av folket. Lönebild- — Uppgörelsen ser u der en sänkt köpkraft iform av lägre löner och höjda skatter. Det här lär åtminstone inte skapa någon större dynamik i vår ekonomi på kort sikt.

Det är dock i positiv mening värt att notera uppgörelsen om att de exportberoende branscherna i framtiden lägger ribban för lönebildningen.

I grunden är det vår just den finländska förhandlingsmodellenikombination med vår strejkkultur som utgör de riktigt stora utmaningarna.

De här frågorna lär konkurrenskraftsavtalet inte lösa, hur det än går i den segdragna kampen mellan arbetstagarna och arbetsgivarna.

För regeringens del framstår situationen i nuläget främst som en operation med syftet att rädda ansiktet. Ursprungligen var avsikterna och målen med konkurrenskraftsavtalet betydligt ädlare. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 32018

Utgiven i Forum nr 2016-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."