Utgiven i Forum nr 2016-03

Kulissarbetaren i huvudrollen

av Jan Sten Forum 2016-03, sida 29, 31.03.2016

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackÖforum.A

Kulissarbetaren i huvudrollen

JAN STEN

När livet känns lite tungt och jobbigt så kan ett teaterbesök vara den rätta medicinen för många. Det ger en stunds verklighetsflykt och man får ta del av intressanta berättelser som tolkas genom fina skådespelarprestationer.

Sällan är dock den huvudsakliga avsikten med besöket att se vad kulissarbetarna har åstadkommit. Däremot verkar det som om den här personalkategorin har tagit mest utrymme på affärslivets scen under den senaste månaden, vilket reflekteras i debatten på Affärsnätverket Forum på Linkedin.

AFFÄRSNÄTVERKET

Konsultspråk. Det intressanta med affärslivets kulissarbetare är att de innehaft huvudrollen av väldigt olika anledningar. Till exempel när det gäller företagsstöd så ifrågasätts hela området som sådant.

Vipratar nu om många miljarder på årsnivå i Finland, och det är uppenbart att pengarna är av betydelse, men den rådande åsikten bland debattörerna tycks vara att systemet som sådant är för dyrt och ineffektivt och det kan vi tacka alla byråkrater för.

Det är med andra ord allt för många kulissarbetare som lever på systemet istället för att pengarna snabbare och mera precist skulle kanaliseras till de utvecklingsområden där de behövs.

Samma effektivitetsproblem har också skapat andra former av kulissarbetare: främst konsulter som har lärt sig Tekes-språket. Sådana som vet vilka ord och fraser som ska användas för att företagens ansökningar ska beviljas.

Många gånger är också konsulternas arvoden anknutna till hur mycket företagen beviljas i stöd. Företagsledare är med andra ord ofta beroende av kulissarbetare, helt enkelt eftersom andra kulissarbetare - som främst jobbar på andra sidan av bordet —- har utformat en bidragsscen som kräver dylika arbetsinsatser.

Hög ribba, När diskussionen på Linkedin fokuserar på olika former av resultatmanipuleringar (case: Volkswagen, Nokian Renkaat, Wärtsilä) så upprepas samma mönster som ovan. Det finns en förståelse för att vis sa mätnivåer ska gälla men det kan verkligen ifrågasättas om kravnivåerna är de rätta.

Eller med andra ord frågas det underförstått vilka idioter till kulissarbetare som har jobbat fram de nivåer som företagen är tvungna att uppnå eller komma ned till.

Höga ribbor leder ofrånkomligen till att somliga företag inte klarar av kravnivåerna och då stiger fuskarna in på scen.

Via kreativa programmeringslösningar lyckas de framställa sina produkter och tjänster i en bättre dager än vad de i själva verket förtjänar.

Kännetecknande för dessa kulissjobbare är att ingen tycks veta vem de är eller en hur stor grupp de utgör. Det är också väldigt svårt att veta hur de har fattat sina beslut.

Har de här kulissarbetarna agerat helt på egen hand eller har det kommit någon form av signal uppifrån? Det är som ett ishockey-slagsmål. Fick slagskämparna ett tyst godkännande från tränarna eller skedde allt på eget initiativ?

Elit. När en dopningsnyhet briserar i idrottsvärlden, som allt oftare sker numera, låter idrottaren själv oftast påskina att den

BAKOM MASKEN. I affärslivets och sportens kulisser spökar bedrägligt eller vilseledande beteende.

inte har någon som helst aning om hur det specifika ämnet har hamnat i kroppen. Det måste helt enkelt vara ett misstag som har gjorts av någon kulissarbetare.

Det vanliga är att doktorn i gruppen får ta smällen. En annan vanlig misstänkt är kostrådgivaren eller någon annan kulissfiguriden omkringliggande gruppen av människor som toppidrottaren är beroende av för att kunna utföra sina elitprestationer.

Det är uppenbart att det finns otäcka paralleller mellan dopning och manipulering av testresultat inom affärslivet. Ifall det inte är systemfel till att börja med så är det någon kulissarbetare som på eget bevåg gjort bort sig. Väldigt sällan tar idrottarna själva eller företagsledarna ansvar för vad som hänt. När har du senast hört någon säga: ”Förlåt, vi gjorde fel”?

Nej, istället blir det kulissarbetarna som får spela huvudrollen i mediedramat. Här finns det utrymme för bättring bland såväl företagsledare som idrottare. Det finns en anledning till att ni tilldelats huvudrollen till att börja med, när glömde ni bort vad ert jobb innebär - ansvarsbärande - och sköt över ansvaret till kulissarbetarna?

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 32016

Utgiven i Forum nr 2016-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."