Utgiven i Forum nr 1987-17

Konditionsträning i executive-class

av Håkan Nylund Forum 1987-17, sida 16-17, 05.11.1987

Taggar: Teman: kondition

Konditionsträning I executive-class

Fitness-trenden har redan under några års tid gjort hälsoklubbar, aerobic-klasser och bodarhallar till en tillväxtbransch. I Finland har utbudet hittills ffträmst riktats till de starka och svettiga, eller de unga och vackra. Den av andra servicebranscher omhuldade direktörsoch chefsnischen har fått hålla sig till golf, tennis och squash, eller proletärt skubba på sågspånsbanorna Ii regn och rusk. Men nu finns chansen att sköta konditionen med high tech i executive-class.

attnet stänker om årbladen när FoVin hugger i och ökar tempot på dragen. Karppinen leder med två båtlängder, men en tredjedel av banlängden återstår, så det finns ännu en chans att ta fast hans försprång. Men det gäller att inte ta i för hårt och därmed tappa rytmen. Slutspurten lyckas, och Karppinen är slagen med en halv båtlängd. Nästa gren: cykel. Banprofilen beskrivs som medelsvår, men den känns som de tyngsta bergsetapperna på four de France. Pulsen dunkar och svetten lackar när jag kommer i mål. — Hm, om du var 10 år älare skulle din kondition vara helt hyfsad, säger ProGyms klubvärd Jari Sundholm efter att ha avläst

Den beprövade roddmaskinen har utrustats med ljud och bild, så att roddaren fast kan ro i kapp med Karppinen.

det konditionstal som konditionscykelns elektronik räknat ut på basis av mina fysiska data och trampprestationen. — Nu skall jag visa medlen att förbättra den.

Medlen är en rad kromglänsande träningsmaskiner, som ser ut att ha fötts av ett äktenskap mellan den spanska inkvisitionen och high-tech. Under en halvtimme får musklerna i armar, ben och buk, och alla de av Martin Ljung odödliggjorda småmusklerna en rejäl genomgång.

Inget för bodare

Tungt? Visst, men ändå mer vilsamt än aerobic, länkande och alla andra s k high Konditionscykeln mäter pulsen under trampandet, och räknar ut ett konditionstal. Klubbvärden Jari Sundholm anser att Forums VD:s kondition behöver höjas.

impactträningar, som i stadig takt fyller första hjälpmottagningarna. Svett, skivstångsskrammel och svällande muskler? Nej, det är design, stil och softmusic ur B&O:s stereor. Arnold Schwarzenegger och hans etterföljare är inte välkomna. Målgruppen är företagen och deras ledning, som har pengar, men lite tid och intresse för sin kondition och hälsa.

— Personalen är företagens viktigaste resurs, och de är beredda att satsa stora summor tex för att head-hunta de rätta nyckelpersonerna. Allt fler företag inser också, att det är värt att satsa på att hålla nyckelpersonerna friska och i god kondition, konstaterar Jari Sundholm.

— Men skötseln av konditionen måste göras trevlig och lustbetonad, och erbjudas på ett flexibelt sätt, så att den ryms in I ett pressat tidsschema som man inte alltid själv kan kontrollera. Den fysiska och sociala miljön måste också vara attraktiv, och motsvara den nivå som affärsmän erbjuds i andra sammanhang.

ProGyms koncept är tipptopp utrustning och eleganta utrymmen i hjärtat av centrum — det grundrenoverade Renlundska hörnet — och verksamhet i klubbform. Årsmedlemsavgiften är hög: 5 900 mk för personmedlemskap, och 9 000 mk för ett företagsmedlemskort för två. Men medlemsavgiften inkluderar allt. Konditions- och hälsoundersökning då man blir medlem, försäkring, träningskläder, förfriskningar, kabinettutrymmen och förstås tillgång till alla träningsredskap.

— Meningen är att man skall kunna komma när man vill och så ofta man vill utan tidsbeställning och känna sig hemma. Medlemstalet hålls begränsat så att det inte är någon trängsel och så att servicen kan vara personlig. Rekryteringen sker så att också den sociala sidan fungerar genom att man träffar bekanta och kolleger på klubben, understryker Sundholm.

Bättre armstyrka behövs för att hantera tunga artiklar.

1 17/1987 FORUM,

Sockrar konditionspillre — Läkarvetenskapen känner väl till de problem som stress, övervikt, ohälsosam diet mm förorsakar, konstaterar Sundholm, som är högskoleutbildad idrottsfysiolog från Canada, och prickar med olika riskfaktorer av 17 år från mannens medellivslängd 73,5 år. — Problemet är att väcka mänskor i tid att investera i sig själv och sin hälsa — utan dödshotet från den första infarkten. På ProGym försöker vi ”sockra pillret” och göra det lustbetonat att sköta sin kondition.

— När en ny medlem ansluter sig låter vi först göra en hälso- och konditionskontroll med blodprov för att kolla kolesterol, lever, hemogiobinbalans mm, hjärtfilm och belastningsprov. Därefter går vi muntligen igenom livsföringen: hur mycket naturlig mation man får genom att promenera och gå i trappor. Sedan diskuterar vi fram vilka mål medlemmen vill ställa upp för sig. Avmagring och bättre grundkondition är de vanligaste. TIIl sist gör vi upp ett program som både leder till målet och är trevligt att genomföra.

Konditionsprogrammen går på tre nivåer. För de första veckorna läggs ett grundprogram upp, så att medlemmen blir bekant med salen och utrustningen och vänjer sig vid konditionsbyggandet. Efter det är det dags för det egentliga rmålprogrammet,

SOM kan vara mer ansträngande och räcker mågra månader. — Här är det viktigt att övningarna är tillräckligt varierande, eftersom det är ganska själsdödande att sitta och slita i samma grejor vecka efter vecka, understryker Sundholm.

— När målen för det här programmet har uppnåtts kan man antingen ställa upp nya mål, eller lägga upp ett program för sig som upprätthåller den nivå som uppnåtts, Många vill t ex bygga upp styrkan för någon sport — t ex skidåkning, segling, eller tennis. Då kan vi hämta in experter från den sporten som lägger upp programmet.

— Men övningsprogrammen måste framför allt vara trevliga, och får inte smaka av bodande eller tävling. Medlemmen skall bara tävla med sig själv, betonar Jari Sundholm.

Fitness-koncern

ProGym är en del av den hälso- och konditionskoncern som den tidigare företagsledningskonsulten Heikki Karttita har byggt upp under utvecklingsbolaget Sanacon Oy:s parapty. Karttilas företagsknippe, som inte juridiskt är en koncern, omfattar Solanagruppen, som importerar solarier och driver solarier och en annan konditionshall, ProGym, konsult- och psykotestbolaget Proxana Larmis och läkarstationen Kluuvin Lääkä riasema, som arbetar i samma fastighet som ProGym. Läkarstationen har samma valitetsstämpel som konditionssalen, och väntrummet liknar mer lobbyn på ett modernt kongresshotell än de miljöer a la busstation på landet som de flesta läkarstaioner erbjuder.

— Stationen erbjuder tjänster av läkare i alla specialiteter, laboratorium, röntgen och fysikalisk behandling, säger stationens chefsläkare Kim Widing. — Men tack vare ProGyms konditiontjänster och Proxana Larmis kapacitet för bl a psykologiska tester har vi alla förutsättningar att sköta patienten som en helhet, och satsa på friskvård. Med det här konceptet, plus satsningen på att erbjuda en hög standard har vi alla chanser att lyckas.

Den privata läkarstationsbranschen präglas i dag i Helsingfors av hård konkurrens och ett visst överutbud. Konditionsbranschen har också börjat visa tecken på att förändras från en tillväxtsektor till en mogen bransch. Men fitness-trenden håller i. De två största hälso- och konditionsklubkedjorna i USA, Living Well och Bally omsätter tillsammans över en miljard USD, och växer fortfarande. I storväxten sker främst inom klubb- och high-techsegmentet, medan aerobic och body-building går tillbaka.

Håkan Nylund €

KNORRING satsar på verkstadsindustriteknik

Högtstående produkter och allsidig service utgö nycklar till lösandet av våra kunders problem.

på FINNTEC 87 mässa 17..—21.11. består våra tyngdpunkts områden av mätinstrument och -maskiner, NC-programmeringssystem, modernisering oc efterutrustning av verk- tygsmaskiner (HEIDENHAIN) samt spånbearbetand verktyg Och : spännverk tyg.

FRUN, 17/1987

AB AXEL VON KNORRINGS TEKNISKA BYR 00380 KELSINFORS, GARVERIGRÄND 6, TEL. 90-56 041 + ÅBO, TEL. 921308 000 & JYVÄSKYLA. TEL. 941-614 100 « TAMMERFORS, TEL. 931-531 90 17

Utgiven i Forum nr 1987-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."