Utgiven i Forum nr 1984-04

Konkurrensen hårdnar

av Peter Nordling Forum 1984-04, sida 12-13, 29.02.1984

Taggar: Teman: telefoner

I Vid årsskiftet hade de finländska företagen i branschen avyttrat totalt 8.396 NMTtelefoner. Merparten, eller 5.840 stycken såldes under fjolåret.

Under år 1983 sålde Mobira 3.173 apparater i hemlandet, men bolaget bedriver också export till Sverige, Norge och Danmark. Bolaget har också föresatt sig att göra en inmutning på USA-marknaden, då NMTsystemet tas i bruk där år 1986.

Kampen om marknadsandelar

Trots sina nuvarande andelar av den inhemska marknaden kommer Mobira inte att slå sig till ro. Enligt försäljningschef Esko Janger kämpar bolaget hårt för att ytterligare öka förskprånget till 60 procent av marknadsandelarna.

Enligt Post- och Televerkets statistik över sålda NMTtelefoner under senaste år kom Oy Ericsson Radiopuhelin Ab på andra plats med 619 apparater, vilket är 10,5 procent av marknadsandelarna. För det här året har bolaget siktet inställt på att öka andelarna till mellan 15 och 18 procent. Enligt försäljningsdirektör Magnus Åström skall försäljningen av de svensktillverkade Ericsson-apparaterna ökas genom att man förbättrar distributionskanalerna, utbudet och prisprogrammet, Dessutom skall man gå in för en aktivare marknadsföring.

På tredje plats kom de japanska Panasonic-apparaterna som saluförs av Kaukomarkkinat Oy med jämt 10 procent av marknadsandelarna. På Kaukomarkkinat meddelar försäljningschef Juhani Liimatainen att företaget är ute efter totalt 15 procent av försäljningen i Finland. Därför satsar man nu på skolning av återförsäljarna.

KO-MA Oy kom med de danska NMT telefonerna av märket AP upp till 9,9 procent av marknadsandelarna. Enligt produktchef Helge Söyring är den färskaste noteringen 10,5 procent. Och bolaget avser att klättra vidare till 13 procent genom att öka återförsäljarnätet. Samtidigt vill KOMA, så långt det är möjligt, avveckla sin egen minutförsäljning, som nu utgör ca tre procent av totalförsäljningen.

Tyska Siemens’ NMTtelefoner saluförs i Finland av Hankkija. Fjolårsstatistiken visar på 370 sålda apparater, vilket är lika med 6,3 procent av totalförsäljningen. Också Hankkija har målsättningen för framtiden klar: Försäljningen skall upp. Produktchef Risto Väkiparta uppger att siktet är inställt på att fördubbla marknadsandelarna till mellan 12 och 15 procent. Han konstaterar dock att det i det här skedet är för tidigt att avgöra om förväntningarna kan infrias redan i år.

Japanska NMTtelefoner säljs också av Falcon Elektroniikka Oy som har Nec på programmet. Försäljningschef Pentti Vallasvaara framhåller att bolaget kontinuer 12

Av PETER NORDLING

Ser framtidens NMT apparater ut s här? Idag är endast manöverorganen inbyggdai luren som på denna Motorola MCR 1200. Men utvecklingen kanske går så långt att också sändare och mottagare ryms inom samma skal.

Konkurrensen hårdnar på NMT-marknaden

Idag finns det sammanlagt tio företag som säljer NMTtelefoner i Finland. Solklar marknadsledare är den inhemska tillverkaren Mobira Oy, som i fjol hade 54,2 procent av marknadsandelarna. Mellan de nio övriga företagen är kampen om andelarna hård, på några undantag när De flesta strävar till att öka marknadsandelarna märkbart. Ändå är det ingen som tror på drastiska prisras under de närmaste åren, Däremot finns det de som förutspår att några av de företag som redan nu har en blygsam försäljning blir tvungna att ge upp kampen.

Den norska tillverkaren Simonsen gör vattentäta NMT+telfoner. Här är apparaten försedd med bärväska.

ligt ökat sin försäljning, trots att marknadsandelarna för fjolåret var endast 3 procent. Detta beror på att Falcon Elektroniikka inledde försäljningen först under sommaren. Nu hoppas man kunna komma upp sig till 10 procent av den totala försäljningen i landet, vilket i dagens läge betyder en plats bland de fem största.

Näst minst i branschen är Instrumentarium Elektornik, som säljer Motorola NMTtelefoner. Fjolårsdelarna var 2 pro cent. Men Stig-Olof Lybeck, som är pro duktchef för NMTförsäljningen räknar med att kunna karma hem ytterligare 3 procentenheter detta år.

Kampen om marknadsandelarna ser alltså ut att hårdna, även om tillväxtmöjligheter för varje företag borde finnas i och med att NMFnätet inte ännu på långt när täcker hela landet.

Samtidigt finns det tre företag som kommer att ligga lågt med försäljningen under den närmaste framtiden, medan de övriga ständigt suktar efter mera.

Richard Lönnberg, som säljer NMT telefoner av märket Storno på ingenjörsbyrån Neutron anser att bolaget lever bra på sina nuvarande marknadsandelar om 3,1 procent. — Vi finner det inte tilltalande att slåss om marknadsandelarna då konkurrensen ökar, säger han och hänvisar till att byrån också måste tänka på att saluföra sina andra produkter.

Nyheter i startgroparna

Ase Oy, som importerar och säljer de japanska = Mitsubishi-apparaterna, är

Marknadsledaren Mobiras Quattro-modell är ett exempel på inhemsk högteknologi.

minst i branschen med 44 sålda apparater och 0,8 procent av marknadsandelarna under år 1983. De låga värdena förklarar produktchef Aulis Kantola med att Mitsubishis NMTtelefoner av hågade spekulanter ansetts vara både alltför dyra och för stora till formatet.

Därför kommer Ase Öy att föra en avvaktande försäljningspolitik under våren tills en ny modell kan introduceras. De första exemplaren av en ny Mitsubishimodell väntas komma till Finland i mars. Försäljningen kan emellertid knappast komma igång förrän sommren med tanke på att nya apparater måste godkännas för finländskt bruk av Post- och telestyrelsen.

Aulis Kantola avslöjar att den nya modellen är verkligt liten. Den skall i sin helhet inte vara större än en ordinär bilradio om man frånser luren.

Nykomling på den finska marknaden är den norska Simonsen-telefonen, som importeras av Elmar!no-Shipping Oy. Apparaten har nyligen blivit godkänd av Postoch telestyrelsen. Dipl ing Hjalmar Utter på Elmarino-Shipping meddelar att försäljningen redan börjat.

Simonsens NMT är en specialapparat som är tänkt bl a för marint bruk och för dem som är tvungna att ha en fukttålig apparat med sig i terrängen. Den är nämligen totalt vattentät. Ett akvarietest har redan gjorts i Finland och flera väntar.

Hjalmar Utter räknar med att företaget skall sälja ett hundratal apparater detta år. I övrigt vill han inte kommentera möjligheterna i kampen om marknadsandelar innan han fått respons på hur apparaterna tas emot.

Endast för penningstarka =

Priserna på dagens NMTtelefoner är definitivt i den storleksklassen att man inte skaffar sig en apparat utan att verkligen behöva den. Förutom själva apparaten som betingar ett pris på mellan ca 16.000 mark och drygt 20.000 mark, är man tvungen att punga ut med en licensavgift om 65 mark, en anslutningsavgift om 120 mark och en s k årsavgift som belöper sig till 144 mark i månaden. Att ringa med apparaten kostar 2,16 mark per påbörjad minut. Till detta kommer ytterligare den normala ersättningen till den lokala nätgruppen. Minutpriset är dock endast hälften under samma tider som gäller för samtal med konventionella telefoner.

Detta är kalla fakta som klart begränsar den potentiella köparskaran. En kontroll bland de företag som säljer NMTtelefoner visar att kundkategorierna på det hela taget är de samma för alla, om man frånser specialapparater som Simonsen, NMT telefonerna används i stor utsträckning av verkställande direktörer, privatföretagare, handelsresande och personer inom transportbranschen.

En av idéerna med NMTsystemet är att apparaten skall vara transportabel för att kunna användas exempelvis i båten eller sommarstugan. Vissa företag säljer ända upp till mellan 20 och 30 procent flyttbar utrustning.

Det tycks vara svårt att förutse prisutvecklingen i den här branschen. På basen av åsikter bland representanter för de tio företagen kan man — om man över huvudtaget skall dra någon slutsats — konstatera att realpriset i stort sätt kommer att förbli på dagens nivå. På flertalet företag förutspår man att priserna antingen bibehålls eller sjunker något, I konkurrensen löper eventuellt vissa mindre företag risken att bli utkonkurrerade t ex för att det blir för dyrt att upprätthålla fungerande servicenät för ett fåtal apparater.

Tredje generationen

Försäljningsdirektör Magnus Åström på Ericsson har en intressant åsikt om prisutvecklingen. För den första generationens NMTappareter, som nu säljs, tror han inte på en prissänkning. — Men, säger han, då den andra generationen kommer om ett par år, är det möjligt att apparaterna blir 20—25 procent billigare. Personligen är Åström övertygad om att utvecklingen 1eder till ett helt nytt system, en tredje generation, om ca fem år. Han förutspår att NMTtelefonerna på 1990-talet kommer att vara små, kompakta apparater som bärs i fickan. Inte nog med att apparaterna blir mindre, Åström anser också att den tredje generationens apparater kan bli upp till hälften billigare än dagens.

Utgiven i Forum nr 1984-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."