Konsensus underlättar strukturomvandlingen

av Matti Hokkanen Forum 1987-04, sida 14, 05.03.1987

Taggar: Personer: Matti Hokkanen Orter: Tammerfors

hela nationens problem, i mindre ska la. Det konstaterar Matti Hokkanen, stadsfullmäktig (sam/), VD för Tammerfors handelskammare och just nu kandidat i riksdagsvalet.

Handelskammaren har nyligen flyttat in i nya utrymmen i Kehräsaari, en av de rödtegelbyggnader med industriförflutet som kantar Tammerkoski och är Tammerfors visuella visitkort. Kehräsaari, som mot öst överblickar forsens nedre lopp och mot söder dammen Ratina, är ett slags företagandets och utvecklandets borg; handelskammaren är granne med bl a Teknologiska utvecklingscentralen Tekes, Teollistamisrahasto och en handfull små hantverkarföretag.

— Gamla industrier och industristrukturer är inte längre konkurrenskraftiga. Arbetslösheten är uppe i 7 procent, högre än genomsnittet för hela landet, och uppe i 17 procent bland unga. Här finns 8 000 arbetslösa. Det är en mycket konkret utmaning — för staden, för dess näringsliv.

Men vid sidan av den gamla industri som nått slutrakan av sin livscykel växer de nya företagen upp. Minskningen av arbetsplatser har bromsats. Tammerfors hade 85000 arbetsplatser 1975, och 85000 senaste år. Det är framför allt jobben inom tjänstesektorn som “ersatt” de cirka 9 000 förlorade industriarbetsplatserna; tjänstesektorn står för 56 procent av hela sysselsättningen. Att staden som arbetsgivare vuxit långt snabbare än den privata sektorn och har 11 000 anställda är inte odelat positivt.

Det är också tydligt att nya arbetsplatser kan skapas bara i begränsad omfattning.

— Tammerfors har behandlats styvmoderligt av staten, säger Hokkanen, — Vi är inte u-område med u-områdesförmåner, men bara 40 km härifrån ligger u-områden som tack vare dessa förmåner kunnat locka industri bort härifrån. Det har påverkat det ekonomiska svängrummet.

Planerad utveckling

För en dryg månad sedan godkände stadsfullmäktige enhälligt Tammerfors nya nä Tre problem är desamma som

VD Matti Hokkanen:.

14

HOKKANEN, HANDELSKAMMAREN:

Konsensus underlättar strukturomvandlingen

Tammerfors är inte längre Manse, ”Finlands Manchester”, utan ömsar skinn från troditionell fabriksstad av renodlat Industrialistisk modell — landets enda — till högteknologimiljö och ny nöringslivsstruktur. Metamorfosen sker inte smärtfritt. Men stadens beslutsfotaore samarbetar över intressegruppsgränserna och gör en dygd av nödvändigheten. Stadens nya näringslivsprogram är denna utvecklings manifest.

4/1987 FRUN,

Utgiven i Forum nr 1987-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."