Utgiven i Forum nr 2010-04

Konsten att behärska sig

av Anders Löflund Forum 2010-04, sida 32, 29.04.2010

Taggar: Teman: placering

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2018

Anders Löflund är professor i finansiell ekonomi på Hanken sam rådgivare för Corporate Adviser Group.

Konsten att behärska sig

Ekonomisk teori brukar utgå ifrån tanken om en rationell beslutsfattare med konsekventa och balanserade beslut som arbetar mot en sund helhetslösning. En rationell investerare väger beslutets risker och kostnader mot dess nyttor beaktande all tillgänglig information och väljer alternativet med högsta mervärde.

Rationellt teoretiserande har gett modeller som förespråkar en huvudsakligen passiv investeringsstil med bred riskspridning. Största delen av verkliga investeringar vi följer via medierna kretsar ändå kring frågor som aktiv handel, timing av köp- och säljtillfällen, val av specifika aktier i stället för större aktiefonder,

Mentaliteten hos en aktiv handlare är mycket annorlunda än hos en investerare. Placeringshorisonten för en handlare är kort och handelsbesluten lyfter adrenalinnivån på ett sätt som liknar hasardspel. Lyckade transaktioner medför känslor av kontroll, kompetens och stolthet. Ångerkänslor förorsakade av misslyckade transaktioner kan däremot med fördel skuffas undan i hopp om vändning i kurserna som rättar till saken: ”En förlust har jag först när jag sålt” Förluster måste bortförklaras eller åtminstone förringas så att man kan ge sig tillstånd fortsätta spela.

Överhuvudtaget verkar det spela en mycket stor roll för psyket ifall man realiserar bokföringsvinster eller -förluster: ”man tar hem en vinst! I verkligheten är det ju endast vart man sätter pengarna därefter - och med vilken risk — som spelar en roll för slutresultatet. Sannolikheten att hitta ett bättre avkastande alternativ är cirka 50/50,

Behavioristerna bland ekonomerna har dokumenterat människans fantastiska, emotionellt rika inre resonemang omkring placeringsbeslut med risktagning. De är myck kurser och kursgrafer

En fara med att man börjar följa

Känsla för risk och risktagning kan variera mycket beroende på kontext. Individer brukar också ha en överstor tillit på egna kunskaper och underskattar marknadskrafterna (som bestämt rådande kursen som utfallet av en kontinuerlig auktion med en stor mängd köpare och säljare).

Det känns mycket behagligare att förlora på sådant andra också samtidigt förlorar med (”marknaden vände - inte mitt fel”) än att göra förluster med något mer okonventionellt (”vad gick jag och gjorde?”). Människans flockdjursmentalitet upprätthåller sannolikt börs- och fastighetsbubblor då förvånansvärt få verkar ha försäljningslust fastän priserna med vilka mått som helst skulle vara rekordhöga. Vi människor förefaller inte heller alltid vara särdeles fiffiga planerare av stora helheter med långvariga konsekvenser i våra liv utan tenderar dela upp besluten i små doser. Problemet med det är att man ofta tar överlappande risker, betalar onödiga kostnader och får helt fel nivå på totalrisktagningen,

En fara med att man börjar följa kurser och kursgrafer dagligen är att man snabbt bygger en vilja att ingripa och ”utnyttja läget” enligt det man ser fastän omgivningen ter sig helt slumpmässigt. Spelets psykologi drar med sig och en investerare har obemärkt konverterats till en handlare, I lindriga fall blir det kanske bara en spännande hobby, i andra fall leder det till förödande finansiella förluster som lätt åtminstone hade kunnat begränsas,

De själbehärskningsråd behavioristerna ger för att motarbeta det irrationella, emotionella agerandet ligger nära klassiska placeringsteorier byggda på människans rationalitet: 1. Tänk långsiktigt (för att komma bort från alltför mycket kortsiktigt handlande). 2. Diversifiera (för att motarbeta övertro på att kunna välja vinnaraktier). 3, Handla sällan, till exempel bara den 15:e varje månad (för att komma bort från timingför et tveksamma om bilden av in- dagligen är att sök och spara på kostnader). 4. Mä dividen som rationell besluts - din sanna framgång (till exempel årm fattare, Investerare brukar till an s abbt . ligen) ärligt mot de finansiella mål d exempel resonera annorlun- bygger en vilj a att satt. Därtillär det också nyttigt at da för en risk av en given storlek om man som bäst ligger på vinst än om man är på förlust.

ingripa och utnyttja läget.

skaffa sig lite kunskap om människans psykologi så man åtminstone förstår fallgroparna bättre. ma

Utgiven i Forum nr 2010-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."