Utgiven i Forum nr 1997-03

Konsumtionen trögstartad

av Leif Bergström Forum 1997-03, sida 40, 27.03.1997

Taggar: Teman: konsumtion

ovER QQ HERE

Leif Bergström, New York

Konsumtionen trögstartad

PUNKTVISA KONSUMTIONSEXCESSER ÄR ENDA TRENDBROTTEN MOT EN ÅTERHÅLLSAM KONSUMTION. PENGAR GENERERAS —- MEN ANVÄNDS DE MERA TILL ATT BETALA BORT KREDITKORTSSKULDER ktiemarknadens fantastiska Å oroas sedan 1994 har öka de amerikanska hushållens tillgångar med 3 000 mrd dollar, eller 50 procent. Miljontals amerikaner med investeringar i aktier, aktiefonder och pensionsfonder har plötsligt blivit förmögna. Rikedom innebär enligt alla ekonomiska modeller en ökad disponibel inkomst. Ändå har en försvinnande liten andel av aktievinsterna ännu gått till konsumtion.

Ekonomer är oeniga om anledningen. En anledning kan vara att medel klassamerikaner använt delar av sina vinster till att betala av kreditkort och andra skulder, pengar som inte kommer detaljhandeln till del. Ett annat skäl är sannolikt att en majoritet av dessa på papperet nyrika amerikaner har sina investeringar i pensionsfonder, där vinsterna inte är tillgängliga förrän investeraren når 59,5 års ålder, om ban vill bevara de skattefördelar fonderna ger.

Utebliven köpfest?

Enligt traditionella modeller skulle 35 procent av vinsterna ha pumpats in i ekonomin för inköp av nya bilar, längre och dyrare semestrar och husköp. Det skulle ge den amerikanska ekonomin en kraftigare injektion än varken de demokratiska eller de större republikanska skattelättnader som nu diskuteras i kongressen. Något som kunde hota öka inflationen, tvinga centralbanken att höja räntenivån och därmed strypa den rekordlånga amerikanska expansionen.

En del ekonomer tror att anledningen att det ännu inte har blivit fallet är att amerikanerna är mognare investerare än de tidigare antagit. Aktiemarknadens historiska trend är en uppåtgående kurva bruten av återkommande fluktuationer. Med det ständiga talet om en omedelbart föreståend korrigering fördröjs vad ekonomer talar om som ”välfärdseffekten’ med flera år medan investerare beslutar huruvida rekordnoteringarna endast gett tillfälliga pappersvinster eller bestående rikedom.

Bonus blir lyxprylar

Konsumtionen av riktiga lyxartiklar miljondollarshem, pälsar, juveler och dyra bilar - har skjutit i höjden de senaste åren. Det fenomenet är särskilt iögonenfallande i New York-regionen. Men experter hävdar att det mer är resultatet av bonus utbetalade till Wall Streets stjärnor än av investerares beslut att njuta frukterna av sina vinster.

Andelen av den genomsnittliga familjens tillgångar som var placerade i aktier steg till över 40 procent 1995 från 34 procent 1992. Men Lawrence Lindsey, tidigare styrelseledamot i centralbanken, hävdar att aktieinnehav som inte är del av pensionsfonder är koncentrerade till en mycket liten del redan rika amerikaner. Plötsliga nya tillskott till sådana rikedomar påverkar ägarnas konsumtionsbeteende mindre än om samma vinster skulle ha gynnat medborgare som lever på mer begränsad budget.

”Om du redan äger 100 miljoner dollar och det ökar till 110 miljoner, kommer du att handla något du annars inte skulle ha gjort? Jag tror inte det; säger Lindsey.

Lön och konsumtion

Andra ekonomer påpekar att det alltid funnits ett starkare ekonomisk samband mellan konsumtion och förtjänad inkomst än mellan konsumtion och investeringsvinster. Det är det första sambandet som drivit den sex år gamla amerikanska expansionen.

Endast två gånger tidigare de senaste 35 åren har USA upplevt ett så långt uppsving, Under 1960-talet och 80-talet varade de goda tiderna åtta år. Men i båda fallen ledde lönepressen efter sex år till stigande inflation, höjda räntor och en svängning i den ekonomiska cykeln. Hittills ser ekonomer inga verkliga tecken på att lönerna skulle skena i väg.

Ängsliga poängskutt

Men minnena av ekonomins cykliska beteende är tillräckligt för att ge aktiemarknaden skrämselhicka så snart oväntat starka ekonomiska siffror kommer in. Det var bakgrunden till fallet på 160 poäng i Dow Jones aktieindex i mitten av mars. Marknaden fruktade att ekonomin var på väg att överhettas, att centralbanken FED måste strypa penningtillgången genom att höja räntorna och därmed göra aktier mindre attraktiva relativt till andra — ofta säkrare - investeringar.

Huruvida det var början på den inväntade korrigering av måhända övervärderade aktiepriser återstår att se. Dows 160 poängs fall utgjorde bara 2 procent av indexets rekordnotering på över 7 000. Det ska jämföras med den fruktade svarta måndagen 1987, när marknaden förlorade en fjärdedel av sitt värde - en förlust som hade vunnits tillbaka ett år senare. &

FORUM NR 3/96

Utgiven i Forum nr 1997-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."