Månadens person Ari Heiniö

av Janne Salonen Forum 1997-03, sida 26-27, 27.03.1997

Taggar: Bolag: Stockmann Personer: Ari Heiniö

”Man kan leka med tanken att hoppa vidare till Sverige eller Danmark, men sådant planerar vi inte.

ARI HEINIÖ,

VD, STOCKMANN

Vår bas är här.”

Sår

E ; c 7

I

i a JSTONC o m man skulle göra en gallup bland huvudstadsregionens invånare, är det möjligt att flertalet inte skulle mena att Helsingfors absoluta centrum är t.e järnvägsstationen, utan Stockmanns v ruhus. För många huvudstadsbor är Stockmanns varuhus något mera än bara en vanlig affär, ett slags fritids- och kulturcentrum där man kan flanera omkring eller studera t.ex. närbelägna Akademiska Bokhandelns litterära utbud, innan man beger sig till delikatessavdelningen och d ra urval. Bland hyllorna kan man se t.ex. statsministern eller Nokias VD, eller bankiren Björn Wahlroos göra matuppköp till familjen. Stockmanns Helsingforsvaruhus har blivit något av samma slags fritidscentrum som stora amerikanska köpcentra, s.k. malls vill vara. Denna karaktäi har stärkts av den nyöppnade gångtunneln till Forum-kv: Östra Centrum har något av en a kansk “mall över

Stockmann i sig självt håller på at i en produkt som erbjuder kunder mera än bara ett urval varor till försäljning. Det är också Stockmann-ledning ens öppna ambition att det skall vara så. På senare tid har det dock börjat höras klagomål över att den tvåspråkiga servicen inte har varit klanderfri. Om detta urholkas förlorar Stockmann något av sin karaktär. Stockmann-namnet är känt också utanför Finland: i Norden är det svårt att komma på något motsvarande, och numera hör man mycket ryska talas av Helsingforsvaruhusets kunder (detta är den nya, välklädda ryska övre medelklassen). Stockmann har ett etablerat namn i Finlands s.k. “närområde” och detta har Stockmann-koncernen även börjat utnyttja: i fjol öppnades Stockmanns nya Tallinn-varuhus, och Stockmann har flera butiker i Moskva och en i S:t Petersburg. För Moskvas del har man en tid försökt hitta en god örre affärslägenhet i stället för de butiker man har nu, men detta har inte varit alldeles lätt. För Rysslands och närområdets del kan sägas att Stockmann har tillfället a sig till det ledande varuhusrket på denna potentiellt ofantliga marknad. Stockmann-koncernen, som till stor del är ägd av finlandssvenska kulturella institutioner (Konstsamfundet är störst och Svenska litteratursällskapet tredje störst) vilka be FORUM NR

Varuhushusmess är var baskunnand höver en jämn avkastning, kan dock inte tänka sig alltför våghalsigt risktagande på den riskfyllda marknad som Ryssland och närområdet otvivelaktigt är: hittills har man följt de små, relativt försiktiga stegens politik, vilket inte är någon dålig idé eftersom riskinvesteringar finansierats av kassaflödet eller med nytt riskkapital, och inte med lånekapital. Koncernchef Ari Heiniös och koncernledningens utmaning blir att upprätthålla en målmedveten investering i den potential som Ryssland och närområdet innebär, utan att man därmed äventyrar utvecklingen på basmarknaden i hemlandet, eller ställer hela koncernens existens på spel. I Ryssland kan dock finnas andra intressanta orter med stor köpkraft förutom Moskva: t.ex. miljonstaden Tjumen, centrum för olje- och gasindustrin.

I högre grad än i närområdet har Stockmann emellertid investerat i basverksamheten i hemlandet, i varuhuskedjan men även i de övriga delarna:

Stockmann Bil (som ifjol faktiskt var till försäljningen den näst största divisionen, efter varuhusgruppen),detaljhandelskedjan Sesto, postorderföretaget Hobby Hall. modekedjan Seppälä, och Akademiska Bokhandeln. Åt FORUM säger Heiniö att Stockmann under de senaste 10 åren sammanlagt har investerat 2 200 Mmk, varav 600 Mmk under de senaste två åren. Heiniö betecknar detta som en investering i tillväxt och i ett framtida kassaflöde, och investeringar har gjorts i alla enheter: förutom iTallinn-varuhuset även i Helsingfors-varuhusets nya delikatess, nya basement-våning och gångtunneln till Forum-kvarteret. Seppälä har öppnat nya butiker, och nya affärsfastigheter byggs för bilgruppen. Hobby Hall har öppnat en affär i Estland som i fjol sålde för 100 Mmk, och koncernen har rvat fastigheten där Akademiska Bokhandeln i Hagalund verkar. Sestos nya Etujätti-stormarknadskedja har öppnat nya affärer i Esbo (Frisans), Åbo och Tammerfors. Investerings Ari Heiniö i korthe « född: 1945 i Helsingfor » Utbildning: stud. -64, juris kandidat -69, vicehäradshövding -71 » Karriär: jurist vid Oy Stockmann Ab 71-78, personaldirektör 78-80, direktör för Helsingforsvaruhuset 81-84, direktör för varuhusgruppen 85 88, vice VD 87-88, VD 89« Civilstånd: gift, tre barn

FORUM NR 3/9 programmet for er, enligt

Heiniö likväl i en något mindre omfattning än under de senaste två åren: utbyggnaden av Hagalund-varuhuset blir den viktigaste investeringen för 1997-98, och dessutom planerar man bl.a. nya Sesto Etujätti-sstormarknader och flera nya Seppälä-butiker.

En något mindre investeringsvolym än 1995-96 förbättrar kassaflödet, som under de senaste två åren var negativt tack vare den stora investeringsvolymen. Också de olika divisionernas lönsamhetsutveckling återspeglar investeringsverksamheten. I fjol uppvisade Sesto en relativt anspråkslös lönsamhet,p.g.a startkostnaderna och de stora avskrivningarna från de många nya Etujätti-enheterna, och också bilhandelsgruppen, där betydande investeringar görs i nya affärslägenheter, visade en sämre lönsamhet trots den starka försäljningstillväxten. Seppälä uppvisade fantastiska lönsamhetstal,

Utgiven i Forum nr 1997-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."