Utgiven i Forum nr 1993-03

KOP-emission pangnyhet på börsen

av Jarl Nordin Forum 1993-03, sida 11, 11.03.1993

Taggar: Teman: börsen

edan kan man ju fråga Nr är detta ett despera försök av bankens ledning att försöka rädda banken undan statens klor? Är det ett försök att vinna tid? Utan nyemissionen skulle KOP nog ha hamnat i gapet på staten.

En annan sak är sedan huruvida staten som nybliven ägare skulle ha ansett måltiden god och läcker, eller om det närmast skulle ha varit fråga om att inta den bittra kalken. Antagligen det senare.

Staten (kom ihåg att staten = vi) har säkert hål tillräckligt att stoppa sina lånta pengar i, utan att behöva fika efter nedkörda banker. Men nöden har ju ingen lag och det finns egentligen inte alternativ. Alternativen var också få för KOP:s del: det fria egna kapitalet var nära nog negativt och reservfonden uppäten.

För en handfull tior

KOP:s emission består av både betald kupongemission och fondemission. Eftersom det nya teckningspriset är 10 mk. och lagen förbjuder aktieemission under det nominella värdet, måste detta samtidigt sänkas från 20 mk till 10 mk.

Nyteckningen skall hämta 930 miljoner mark och från uppskrivningsfonden skall till aktiekapitalet överföras likaså 930 miljoner. Denna höjning av primärkapitalet ger också banken möjligheter att emittera t.ex. debenturlån och erhåla sekundärkapital.

Vem tecknar?

För fjolåret visade banken en förlust på 3,7 mrd mark. Enligt bankens ledning har man tillämpat strängare bokföringsprinciper än konkurrenterna men i alla fall… Innevarande år skall bli bättre enligt chefdirektör Pertti Voutilainens utsaga, och följande vinstår skule bli 1995.

Den största ägaren, Pohjolagruppen. tecknar högst antagligen sina aktier. Postbanken och staten knappast. Andra storägare är familjen Jouhki och japanska försäkringsbolaget Nippon Life. Hur dessa gör vågar jag inte gissa.

Inget för småplacerare?

Vad skall vi små aktieplacerare då göra? Jag vågar inte varm rekommendera er att teckna. Att teckna måste anses vara

Jarl Nordin

KOP-emissio pangnyhet på börsen

Mandom, mod och morske män finns i våra banker än. Detta bevisade KOP den 22 genom att gå ut med en emission riktad till de nuvarande ägarna, Säkert är även nya ägare välkomna. Man hade ju väntat sig, att åtminstone innevarande års första hälft skulle bli lika torrt på emissioner som föregående år. Men överraskningarnas tid är inte förbi i börsvärlden.

spekulation — som visserligen kan lyckas i bästa fall, men osäkerhetsmomentet är stort. Och man frågar sig om en sådan placering kan anses vara seriös Överhuvudtaget får alla placeringar i bankaktier — Ålandsbankens undantagna — anses vara riskplaceringar.

De debenturlån som tidigare nämndes kan nog också vara svåra att sälja. KOP sattes ju under observation av Standard & Poor, och kreditvärdigheten sänktes. Detta gör nog att de utländska investerarna funde rar två gånger innan de tecknar.

Ovanstående reflektioner är förstås personliga gissningar. Vi får se hur emissionen ut Ier då teckningstiden börjar.

Spännande överlag

Det blir också i övrigt en spännande vår. Efter 2—3 månader borde vi nå konjunkturbottnen. Detta under förusättning att börsens prognoser håller streck — eller rättare sagt, au konjunkturbilden följer ett internationellt mönster. Sedan kan man ju fråga sig

Voutilainen och KOP, börshjältar?

Har börsen trots allt fel och vi fortsätter nedåt 2. Ifall vi verkligen når bottnen i april-maj, kommer vi då att ännu länge ligga kvar där nere 3. Finns det någonting som tyder på en begynnande uppgång?

Välj nu sedan bland dessa alternativ! Det ser inte så ljust ut för världsekonomin i sin helhet, och under sådana omständigheter är det förstås svårt för ett enskilt, litet land att gå mot strömmen. Tack vare — celler kanske man diplomatiskt borde säga som en följd av — försvagad mark drar cxportindustrin bra. Den inhemska efterfrågan är däremot svag, och det ser inte ut som om den skulle öka ännu detta år.

Arbetslösheten kommer väl att antingen stiga eller bli kvar på nuvarande höga nivå. Bank- och fastighetsbranschen kommer ännu att kämpa med stora svårigheter. Tillsvidare ser det ut som om alternativ 2 (lätt optimistiskt) enligt ovanstående indelning skulle vara möjligt, men det blir antagligen att simma bottengroda en längre tid.

djärva drag väntas väl i ock för sig öka intresset för börsen. Någon större aktivitet under första dagen efter cmissionsnyheten kunde inte i men kanske investerarna inte ännu hade vaknat?

För snabb uppgång?

Sedan september i fjol, då börsen låg på sin lägsta nivå, har den stigit ordenligt. Vissa papper har t.o.m. stigit med rekordfart. Man kan rent av fråga sig om uppgången i början var för snabb?

Antagligen var det så. Den ekonomiska utvecklingen i tandet ger inte stöd åt en så snabb uppgång. Däremot anser jag ännu inte att der ä 1 al ändra min prognos för äret, vilken lydde på + 25…30 90.

Portfölje “Håll fast vid de papper vi köpt!

Var försiktig med eventuella tilläggsköp, och bibehåll också kassaberedskap. Skogsaktierna har så smålt börjat rör: sig. Skogsbolagen går ännu ligt, men dock bättre än förra året.

Lur I Statsägda Enso kanske ns ointressant, me ha inte fördomar vad gäller ägarstrukturen. L 11

Utgiven i Forum nr 1993-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."