Kopiera med heder

av Patrik Lindfors Forum 2009-11, sida 36-39, 26.11.2009

Taggar: Bolag: Boxman Personer: Ola Ahlvarsson Teman: entreprenörskap

PROFILEN

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 11 2999

Soplera med nede världen är full av affärsmodeller som kan kopieras och tillämpas på den egna marknaden. Det säger den svenska serieentreprenören OLA AHLVARSSON.

PATRIK LINDFORS TEXT

KARL VILHJÄLMSSON FOTO

X OLA AHLVARSSON hör till de mest omdiskuterade entreprenörerna i Sverige. Under slutet av 90-talet var han med om att grunda e-handelsföretaget BOXMAN. I början var framgången och publiciteten stor, men bolaget knäcktes av dotcomkraschen vid millennieskiftet.

Parallellt med Boxman startade Ahlvarsson företaget RESULT, som verkar som rådgivare för andra företag. Result grundade ett dotterbolag i Finland 1999, som i dag leds av JoAKIM LÖNNROTH.

Det ena benet i Results affärsidé är att hjälpa framgångsrika lokala bolag att växa internationellt. Den andra delen av verksamheten baserar sig på en tjänst som kallas opportunity radar och riktar sig främst till större bolag. Tjänsten går ut på att hitta nya lösningsmodeller som används av andra företag i andra delar av världen.

”Ett av de vanligaste, och största, misstagen är att underskatta den ut INTERUJU

Ola Ahlvarsson

Född: 1970.

Jobb: Styrelseordförande för Result. Karriär: En av grundarna bakom e-handelsföretaget Boxman 1997. grundade Result 1999 där han verkade som vd framtill2008 och efter det somstyrelseordförande. Han har också varit ägare och ordförande ie-handelsportalen Torget.se och e-handelsföretaget Letsbuyit.com. StörstaägareiNöjesguiden. Arrangerar Sime-konferenser för den digitala industrin, bland annat i Stockholm, Helsingfors och San Francisco.

veckling som sker i andra länder”, säger Ahlvarsson.

Result har samlat information om cirka 20 000 företag i en databas. Denna information kompletteras av ett brett nätverk av personliga kontakter. Ahlvarsson rör sig mycket på den internationella arenan och har bland annat deltagit i World Economic Forums sammankomster.

Efter att kundföretagets behov har kartlagts inleder Result processen för att hitta lösningar som används av andra företag i motsvarande situationer. Result börjar med att välja ut 100 bolag som analyseras enligt vissa kriterier. När de faktorer som är relevanta har identifierats bantas antalet företag ner till 10. Efter det sammanställs analysresultaten för att få fram information om vilka modeller de utvalda företagen använder för att hantera en viss funktion. Utgående från denna information erbjuder Result sedan en lösningsmodell för kunden.

Lär av andra. Till Ola Ahlvarssons kontakter i Finland hör bland andra NOKIA-chefen MARKO AHTISAARI och entreprenören KIM WECKSTRÖM. Ahtisaari har bland annat uppträtt på de Sime-konferenser som Ahlvarsson arrangerat i Helsingfors och Barcelona. Konferenserna samlar deltagare från olika branscher för att diskutera vad som är nytt inom internet och den digitala världen.

”Det finns synergier mellan allting jag gör. Jag träffar fortlöpande människor i olika branscher och sammanhang?”

Ahlvarsson ser en stor potential i ett gränsöverskridande entreprenörskap. Första steget för den som sit ter på en lovande affärsidé är att kolla om någon annan förverkligat en motsvarande eller liknande idé någon annanstans.

Att någon annan redan lanserat en motsvarande produkt eller tjänst behöver inte vara ett bakslag - tvärtom. Det gäller bara att analysera vad man kan lära sig av det som andra redan gjort, och sedan utveckla en egen version av konceptet. ”Copy with pride”, kallar han denna modell.

Ahlvarsson konstaterar att det finns fantastiska möjligheter att snappa upp idéer som fungerar på andra håll i världen.

”För mycket kod skrivs i onödan. Det mesta har redan gjorts”

LÄTT ATT TESTA IDÉER.

I dag är det lät att kolla om en affärsidé fung erar, till exempel genom att göra en betaversion av en ny applikation. Det säger Ola Ahlvarsson, som år 1999 utsågs till en av Europas tio främsta internetentreprenörer av Wall Street Journal.

Hellre stor i Kina. Ola Ahlvarsson anser att Finland blivit allt mer intressant tack vare de företag som växer fram och det teknologikunnande som finns i landet. Det finns många teknologibolag som är framgångsrika inom sin egen sektor, men som är okända bland en större publik.

För tillfället har Result två till fyra bolag som vill in på den finska marknaden. Några av bolagets kunder är i färd med att köra igång sin verksamhet i Finland.

Ahlvarsson anser att finska företag fortfarande har mycket att hämta på de internationella marknaderna.

”Finska bolag har varit restriktiva i sin internationalisering och sälla valt att gå längre än till exempel till Sverige. Principen har varit att gräva där man står ”Hellre skulle jag ändå vara framgångsrik i Kina än i Sverige eller Finland”, säger han.

Visar vad som fungerar. Results uppgift är i första hand att ge svar på vilka lösningar som fungerar för olika företag i olika situationer.

I den mest omfattande modellen kan Result driva kundföretagets verksamhet på den lokala marknaden. Vanligtvis verkar Result som rådgivare och hjälper till med bland annat rekrytering av lokal personal. I några få fall kan Result även gå in som

VÄRLDSMÄSTARE.

Ola Ahlvarsson har svart bälte i karate. År 1997 tog han hem världsmästartiteln i kickboxning.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNI ”Hellre skulle jag ändå vara framgångsrik i Kina än i Sverig eller Finland investerare i bolaget. Det sker vanligtvis fyra till sex gånger per år.

“Vi vet mer än någon annan organisation om vilka lösningar som fungerar”, säger Ahlvarsson.

Utgående från den information som samlas in ger Result, förutsatt att affärsidén har förutsättningar att lyckas, rekommendation om att antingen själv köra igång verksamheten, köpa en licens eller gå in för någon annan lösning. Sedan starten 1999 har Result konsulterat cirka 200 bolag.

Berätta om dina idéer. Ola Ahlvarsson beskriver sig själv som en serieentreprenör. I dag är Result ett verktyg för honom att delta i skapandet av nya företag.

Han uppmanar alla entreprenörer att modigt gå ut och tala om de egna planerna. Diskussioner ger ny information och nya infallsvinklar.

”Jag har aldrig råkat på ett fall där någon stulit en idé efter att en entreprenör gått ut och talat om sina planer”, säger han.

Ahlvarsson gav år 2005 ut boken MISSION POSSIBLE. Där lyfter han fram ärkeentreprenörerna, som startar upp flera företag, och deras roll som drivkraft i dagens samhälle. I boken beskriver han några urtyper för entreprenören » Richard Branson-typen: kastar sig in i nya branscher utan att ha full kunskap över hur branschen i fråga fungerar.

» Vinna eller försvinna: ser inte riskerna. De flesta kör i diket medan några få lyckas.

» Virtuosen: en entusiast som till sin egen överraskning plötsligt är framgångsrik.

» Intraprenören: en person som arbetar i ett stort företag och i själva verket är en entreprenör. Detta är den viktigaste entreprenören av alla, eftersom han eller hon genom sitt eget arbete skapar sysselsätt NER 11 280 > RESUL s Erbjuder rådgivningstjänster åt företag som vill expandera på nya marknader eller inom nya sektorer, antingen ihemlandet eller internationellt.

sa Undersöker vilka affärsmodeller som används av andra företag och som kan tillämpas av Results kunder. s Grundades år 1999 av Ola Ahlvarsson, som i dag arbetar som bolagets styrelseordförande.

s Dotterbolaget i Finland grundades 1999. Leds av Joakim Lönnroth.

ning för andra. Viktigt är att företagen ger dessa intraprenörer den rätta typen av ledarskap och tillräckligt stora friheter.

» Sleeves down: falska entreprenörer som ser hinder för det mesta, och i praktiken är en broms för entreprenörskap.

Till Ola Ahlvarssons meritlista hör några till en början synnerligen framgångsrika bolag som senare kollapsade. Kändast är Boxman, som gick i konkurs en tid efter att han lämnat bolaget.

”Jag har lärt mig oerhört mycket av mina misslyckanden”, säger Ahlvarsson.

Han drar paralleller mellan företagande och kickboxning. I båda fallen får man ta smällar för att lära sig någonting nytt.

En orsak till att Ahlvarsson fått stor synlighet i Sverige är hans bakgrund som en av landets mest framgångsrika idrottsmän inom kampsporter. Han har svart bälte i karate, och har bland annat vunnit VM i kickboxning 1997 och tagit hem svenskt mästerskap i kickboxning och kung fu.

Ahlvarsson anser att den stora fördelen med karate är att man kan fortsätta träna ända tills man är omkring 75 år gammal. Målsättningen är att må bra.

”Vägen är det viktigaste, inte målet” säger han.

Felkonstruerade branscher. Ola Ahlvarsson anser att många industrier i dag är felkonstruerade, och att det därför är meningslöst att försöka rädda dem i sin nuvarande form.

Han tar medieindustrin som ett exempel på en bransch där utvecklingen fortsättningsvis tvingar fram stora förändringar. Skivindustrin och telefonkataloger är exempel på andra verksamheter där gårdagens lösningar ersätts med nya.

”Det är inte så att folk inte vill be tala för en tidning. Det som krävs är att tidningarna hittar en ny roll”

Själv gick Ahlvarsson i början av året in som ägare i en tidning, svenska NÖJESGUIDEN.

”Jag såg inte Nöjesguiden som en papperstidning. Det jag såg var en gemenskap och en kanal för att ordna olika tillställningar”, säger han.

Konceptet går ut på att kombinera båda världarna, den traditionella papperstidningen med en gemenskap som förenas på nätet. Papperstidningen har samtidigt en viktig roll som intäktskälla tack vare annonsförsäljningen.

”Nöjesguiden lever tillsammans med sin målgrupp. Det betyder också att tidningen kan sälja och publicera annonser som mottagarna vill ha. Annonserna upplevs som ett nyttigt element?

Inställningen avgörande. Ola Ahlvarsson har personligen träffat flera av de stora namnen inom IT-världen, bland annat grundarna bakom företag som GOOGLE och WIKIPEDIA. Han vill inte jämföra sig med dem, utan beskriver sig själv närmast som en betraktare.

Han ser en gemensam nämnare bland det fåtal personer som på endast några år byggt upp nätbaserade tjänster med miljontals användare.

”Alla är passionerade för vad de gör. Ingen av dem har i första hand tänkt på pengar”

Det handlar om samma mönster som inom musikbranschen. De artister som blir framgångsrika har i regel andra ambitioner i början av karriären än att bli rika.

En av Ahlvarssons uppmaningar är att inte arbeta med personer vars värderingar man inte accepterar. En annan är insikten att vissa saker måste få ta tid.

”Man ska till exempel räkna med att det tar cirka fem år att bygga ett bra bolag”. säger Ahlvarsson.

Utgiven i Forum nr 2009-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."