Utgiven i Forum nr 1981-07

Kryssningsfartyg hissar segel

av Kai Levander Forum 1981-07, sida 15, 15.04.1981

Taggar: Bolag: Wärtsilä Teman: kryssningsfartyg

Kryssningsfartyg hissar segel

Med stora fartyg är man ute på kryssning, och med små båtar kryssar man. Me en kombination är också möjlig, och det har Wärtsiläs planeringavdelning tagitfasta på. Den nya produktidén heter Wärtsilä Windceruiser.

e Utvecklingen av kryssningsfartygen har gått mot allt större enheter, närmast för att hålla i schack de stigande besättnings- och bränslekostnaderna. Innehållet i kryssningsprogrammet och den upplevelse som passagerarna erbjuds har däremot ändrats ganska litet genom åren.

Målsättningen för Wärtsiläs seglande kryssningsfartyg är att ge rederiet helt nya möjligheter att erbjuda sina passagerare. Fartygen är ganska små och avsedda för 100–200 passagerare. Fartygen skall kunna besöka små hamnar och fiskelägen och inte vara beroende av stora hamnar, stora städer och massturism.

Fartygen kan ankra vid obebodda öar där passagerarna kan hitta en ”egen” sandstrand, snorkla på korallreven, fiska eller åka vattenskidor. Och seglandet i sig självt kommer att vara en helt ny upplevelse för alla ombord. Det seglande krysssningsfartyget skall naturligtvis även erbjuda samma högklassiga hytter, samma gastronomiska matupplevelser och personliga betjäning som finns på de stora kryssningsfartygen.

Segel och rigg

Under de många år segelfartygen varit borta ur kommersiellt bruk har utvecklingen skett närmast på småbåtsområdet. För Wärtsiläs seglande kryssningsfartyg har valts en av de nya riggtyper som utvecklats och som ger bästa möjliga seglingsegenskaper. Fartyget har tre master och tre segel. Varje segel liknar förseglet på en vanlig segelbåt.

Den här riggtypen är mycket lätt att sköta. Seglen ”hissas och halas” genom att rulla upp dem kring förvajern ungefär på samma sätt som en rullgardin fungerar. För passegerarnas trivsel tillåts det seglande kryssningsfartyget kränga högst 8—10 grader då man kryssar mot vinden.

Om vinden är för stark minskas segelarean genom att en del av seglet rullas upp kring förvajern. Hela riggen

FORUM 7/81

NR d «110 passagerare i 2-personers. hytte 28 personers AL Tning ) en nå Tig kW um 2 45 ‘W dieselgeneratoreffeki persönerst

Mg ree + 2rod

Storelfek! “150 KM

T ensam sköta ”seglandet” kommandobrygga.

från fartygets

Seglingsegenskaperna

Det seglande kryssningsfartyget kommer lätt upp i över 10 knop och i god vind överstiger farten 15 knop. Vid lugnt väder eller vid manövrering i hamn använder fartyget hjälpmotorer, som ger kryssaren ca 12 knops fart. När det gäller sjösäkerhet och passagerarnas trygghet ombord följer “Winderuiser samma stränga regler som gäller för de stora kryssningsfartygen.

Wärtsilä Winderuiser kan användas på många attraktiva kryssningsområden, kanske främst i Karibiska havet, men också Medelhavet, Hawaii och Söderhavets ögrupper kan komma i fråga. Fartygets lönsamhet kan bli mycket god i alla de områden där kryssningstrafiken kan upprätthållas året om.

Den minskning av bränslekostnaderna som seglen ger är märkbar, men vi tror att den nya upplevelse som erbjuds passagerarna ombord på ett seglande kryssningsfartyg är mycket mera betydelsefull. Fartyget väntas bli ett attraktivt alternativ på kryssningsmarknaden inom de närmaste åren.

Wärtsilä har en ledande ställning som byggare av högklassiga passagerarfartyg. Under de senaste tio åren har 30 procent av alla kryssningsfartyg levererats från varven i Helsingfors och Åbo. Företaget satsar målmedvetet på produktutveckling och förbättrad produktivitet för att stärka sin marknadsposition. Med nya lösningar hoppas varvet skaffa försprång och styrka att konkurrera med andra länders ofta subventionerade varvsindustri.

Kai Levande 15

Utgiven i Forum nr 1981-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."