Utgiven i Forum nr 1984-15

Kryssningsrederier sammanslås

av Håkan Nylund Forum 1984-15, sida 11, 03.10.1984

Taggar: Teman: kryssningar

Den service och underhållning som bjuds ombord på kryssningsfartygen blir allt viktigare på bekostnad av hamnbesökens exotik. Konceptet flytande hotell och nöjescentrum ligger bakom

Klosters planer på en ny jättekryssare.

Norsk kryssningsfusion

Norge har fått världens största kryssningsrederi, sedan Klostergruppen genom sitt kryssningsrederi Norwegian Caribbean Lines köpt upp Royal Viking Line, som föreföll att tas över av e amerikansk investerargrupp.

Transaktionen är intressant ur finländsk synvinkel, eftersom Royal Viking Line’s flotta är byggd av Wärtsilä, och då Kloster har planer på att bygga en jättekryssare som närmast är ett flytande hotell och nöjescenter — ett koncept som i mycket påminner om de futuristiska skisser som Wärtsiläs produktutvecklin presenterat.

EH Royal Viking Line är rederiet som tillsammans med likaså norska Royal Caribbean Cruise Line förde upp Wärtsilä till dess nuvarande starka position som byggare av kryssningsfartyg genom sina beställningar i början av 1970-talet. Bägge rederierna beställde då tre moderna kryssningsfartyg i 20 000-tons klassen var. Men medan Royal Caribbean var framgångsrikt och kunde beställa en ny kryssare — Song of America — och förlänga två av de tidigare, så har Royal Viking Line de senaste åren kämpat med lönsamhetsproblerm.

Rederiet uppvisade visserligen ett mindre plus 1981, men gick 1982 back på nästan 14 milj USD, och 1983 var minuset ca 19 milj USD. Också den första halvan av detta år gav ett underskott. Prognoserna på längre sikt är dock goda, varför rederiet och dess fartyg var ett attraktivt köpobjekt.

USA-investerare på bettet

Det såg först ut som om Royal Viking skulle ha köpts av en amerikansk investerargrupp, företrädd av investmentbolaget JH Whitney & Company, men modelle ändrades sedan så att fartygen skulle ha köpts av ett norskt bolag som sedan hade chartrat dem till ett Bermuda-rederi med samma amerikanska intressenter bakom sig. I augusti slog emellertid Knut Utstein Kloster-familien till och köpte rederiet för ett paket värt drygt 240 milj USD, dvs omkring 2 miljarder NOK.

Säljarna, Det Bergenske Dampsskibsselskab och Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, får enligt uppgörelsen omkring 32 milj USD i reda pengar och aktier i Kloster-kontrollerade Norwegian Caribbean Lines för omkring 48 milj USD. NCL övertar dessutom Royal Vinkings skulder på ca 115 milj USD. I köpet ingår förutom rederiet och dess tre fartyg också huvudintressentskapet i en resebyrå.

Genom köpet blir Norwegian Caribbean Lines världens största kryssningsrederi med åtta fartyg på sammanlagt 225 000 BRT och en passagerarkapacitet på 7 200 personer. NCL blir också ett av Norges största företag med en uppskattad omsättning under detta år på innemot 5 rrd NOK och 4 000 anställda. Royal Viking förblir dock en självständig organisation med egen profil.

FRUN

Av HÅKAN NYLUND

Brett kryssningssortiment

NCL her hittills opererat med 4 fartyg på korta kryssningar från Miami och stora s/s Norway — den gamla Atlantångaren France — som gett den största delen av resultatet. Genom Royal Viking kommer man nu in på mer luxuösa segmenten på kryssningsmarknaden och kan erbjuda ett fullt sortiment. Man räknar också med att kunna uppnå rationaliseringar och stordriftsfördelar i marknadsföringen och driften av flottan. Enlig beräkningar som Norsk Handels og Sjöfartstidning gjort borde nya Norwegian Caribbean Line kunna uppvisa ett plusresultat på ca 300 milj NOK efter finanskostnader, och Kloster räknas ha gjort ett gott klipp.

Kryssningsmarknaden i USA, som t v är den överlägset viktigaste, har uppskattats uppgå till ca 1,7 miljoner passagerare, och kryssningar i Karibien är den klart största biten. Toppen i Karibientrafiken uppnåddes 1980, då passagerarsiffrorna steg till 1,33 miljoner. Under recessionen 1981 sjönk efterfrågan, men intresset för kryssningar har igen börjat växa. Utbudet har emellertid också ökat, bl a genom marknadstvåan Royal Caribbeans tillskott, och ökar fortsättningsvis då trean Carnival Cruises under de två följande åren tar tre nya fartyg i trafik.

En stor del av kryssningsflottan består emellertid av gamla fartyg — tre fjärdedelar av tonnaget är 12 år eller äldre — varför marknaden för nytt tonnage hela tiden ansetts som lovande. Klosters Rederi har också gett en dansk ingenjör uppdrag att skissa fram en superkryssare på 210 000 BRT med kapacitet för 5 000 passagerare. Kryssaren skulle bli ett flytande hotell med ett stort utbud av förströelser ombord, så att hamnbesöken skulle ha mindre betydelse som attraktioner under kryssningarna.

Idén liknar mycket de futuristiska förslag som Wärtsilä visat skisser på, men bolagets Helsingforsvarv vill inte kommerntera sitt intresse för projektet. Storleken verkar åtminstone hisnande om man betänker att det största specialbyggda kryssningsfartyget, P&O:s Royal Princess som Wärtsilä överlåter i höst, är på 45 000 BRT och att NCL:s Norway, som torde vara världens största passagerarfartyg bara har en tredjedel av den planerade kryssarens storlek.

11

Utgiven i Forum nr 1984-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."