Utgiven i Forum nr 2020-03

Kunderna som inte dög för banken

av Sören Jonsson Forum 2020-03, sida 26-27, 09.04.2020

Taggar: Bolag: Nordea Teman: banker

Nordea har på bara några år skapat sig ett namn i uppstartsvärlden och blivit en viktig pusselbit då företagen söker finansiering. Av de ”finska pengarna” som investerades i uppstartsföretag 2019 kom hälften från Nordea, resten från affärsänglar och riskkapitaliser.

Traditionellt har uppstartsföretag fått bankerna att skruva sig lite obekvämt i stolen. De nya företagen saknar egentlig omsättning och säkerhet. Företagen rentav skriker kreditförlust, och därför har många banker valt att avstå från att bevilja lån till dem. Det är rätt exceptionellt att Nordeas lånestock till uppstartsföretag på bara några år har vuxit från 0 till över 350 miljoner euro.

Det börjar vara dags att tala om en finsk investeringsmodell. När ett uppstartsföretag i dag behöver finansiering finns det många vägar att gå. Vanligtvis söker man en riskkapitalist eller affärsängel eller går via gräsrotsfinansiering. Det unika i Finland är att investerarnas pengar lätt fördubblas eller till och med tredubblas.

Om uppstartsföretaget hittar en investerare är det mycket troligt att företaget också får beloppet fördubblat med statliga pengar via Business Finland. Dessutom erbjuder storbanken Nordea lån till investerare som de litar på. Det här är pengar som inte minskar på ägandeandelen i bolaget.

Uppstartmarkanade exploderade. Vesa Riihimäki, avdelningschef för Nordea Startup & Growth, berättar hur de tänker kring risk och hur de har utvecklat en spetskompetens som är i världsklass. Den enda andra banken som aktivt söker upp och beviljar lån till uppstartsföretag är Silicon Valley Bank i startupmekkat.

”Man kan se en brytningspunkt någonstans mellan 2013 och 2014 då uppstartsmarknaden rent ut sagt exploderade. Före 2014 fanns knappt några stora onoterade bolag. Sedan kom den stora vågen.”

Sören Jonsson text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-03

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."