Utgiven i Forum nr 2020-03

Livet efter detta

av Kaj Arnö Forum 2020-03, sida 10, 09.04.2020

Kaj Arnö hanterar politiska trauman farm att grubbla över sam ällets uppgifter.

| ivet efter detta

I morse (måndagen den 16 mars 2020) sände jag två mejl till de tv små organisationer jag ansvarar för (MariaDB Foundation och Projekt Fredrika). I hopp om att min tankemodell är tillämplig också i större dimensioner kommer här ett litet utdrag.

På obestämd framtid kommer vi att leva under exceptionella förhållanden. Men det finns ett liv både under och efter coronapandemin. Med detta mejl vill jag dela min uppfattning om hur coronaviruset påverkar vår organisation, hur vi stöder livet under corona, och hur vi bäst förbereder oss inför livet efter corona.

I svåra tider faller jag tillbaka på tankar och värderingar jag läst och grubblat över.

Erkänn fakta, Först, J.K. Paasikivi. Han sade att grunden för all visdom är att erkänna fakta. I brist på fakta får det lov att duga med antaganden: De bästa medicinska experterna antar att 60-70 procent av alla européer får corona inom två år. Även om 80 procent har milda symtom och de flesta andra överlever, skulle Paasikivi klassa detta som synnerligen dåliga nyheter. Framtiden är alltid oviss, men så ovisst som det är nu har det inte varit under min livstid.

Sedan, Angela Merkel. Hon tänker alltid ”vom Ende her” Hon nystar bakåt och härleder nästa steg utgående från sluttillståndet. Sluttillståndet efter corona är det att livet går vidare, och det problem just vår organisation tacklar kvarstår i oförminskad form.

Så har vi Sauli Niinistö. Som komplement till allt fysiskt avståndstagande tar han fram emotionell närhet. Vilket fint begrepp! Via globaliseringen är det ofta långt till dem som står oss emotionellt närmast.

Lös problemen. Till sist har vi Zenon, stoicismens grundare. ”Lös de problem du kan fixa, lev med dem du inte kan påverka” är en stoisk grundpelare, men inte den enda som hjälper i coronatider. Att läsa hur stoikerna hanterar svåra tider är mer krävande än att se på kattvideor på Youtube, men mer uppbyggligt.

Sedan går jag in på konkreta åtgärder vi vidtar, för att försäkra oss om vår finansiella överlevnad, och vår emotionella överlevnad (vilket vi virtuellt måste lösa via it-verktyg såsom Whatsapp, Zulip, Zoom, Slack) samt

AFFÄRSMAGASINET FORUM NF 3202 hur vi anpassar målen till coronaparentesen.

Min tanke: För alla aktörer är det klokt att förbereda sig för livet efter detta. Förr eller senare ska vi igen bygga upp ett samhälle, som efter corona säkert inte blir helt likt det vi känner i dag, men som nog är värt att leva i.

Till dess gäller det att minimera lidandet. Både det kroppsliga och det själsliga. Egna syrgasmasken på först, sedan hjälpa andra. Detta i samtliga våra roller, i yrket och privat.

Lita på expertisen. Om ett år ska resurserna vara i möjligaste gott skick, och detta gäller framför allt arbetskraften, som ska bygga upp samhället igen, Bruttonationalprodukterna krymper under tiden med tiotals procent, av naturnödvändighet. Men en vacker dag behövs hotell och flygbolag, restauranger och konferensutrymmen, simhallar ochidrottsarenor igen. Då ska infrastruktur och personal finnas kvar, även om de ligger i malpåse till dess.

Jag funderar nu vad en enkel Forumkolumnist kan bidra med, i sin egenskap av Forumkolumnist. Inte mycket. Det är nog bäst för tyckare som jag att hålla käft, och lita på expertisen.

Men en sak vågar jag tycka till om, och det är medievanor, De som i dag ser ett behov att dela bilder av hyllor tomma på wc-papper, pizza eller pasta, vad gör de om en månad? ”Här kom ambulansen efter tredje grannen. Är inte det hemskt?” Om två månader, bilder från intensivstationen.

Undvik reality horror. Spoiler alert: Många hemskheter kommer att inträffa världen över. Internet, speciellt Facebook, kan sprida ”reality horror” av varierande hemskhetsgrad. Då talar jag inte ens om fake news, utan om innehållsmässigt korrekta nyheter. De har högt sensationsvärde, men deras effekt är nedbrytande. Många månader framåt kommer det alltid att finnas någon ort som mår riktigt illa. Ominte i Finland så iresten av Europa eller på någon annan ort vi bryr oss om.

Min vädjan: Fingrarna bort från reality horror. Se inte på den. Och framför allt, sprid den inte själv.

Dela i stället dagens goda nyhet. Och varför inte framtidsdrömmar, om livet efter detta. Hashtag Heftercorona - med bild och allt. Jag ska paddla i Nagu! m

Utgiven i Forum nr 2020-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."