Utgiven i Forum nr 1987-19

Kuusinen skärper profilen

av Jernvall Ingman Forum 1987-19, sida 12, 03.12.1987

Taggar: Teman: mode

MODE BUSINESS BUSINESS

MOD Ökat klädmedvetande innebär ökat intresse för märkesvaror, hävdar Kuusinen Oy — och fortsätter på sin rätt exklusiva linje, ägarbytet till trots.

Kuusine skärper

Text: Birgitta Jernvall Ingma profilen

Ekiperingsvaruhuset Kuusinen i Helsingfors fortsätter på samma linje som tidigare. Sannolikt kommer man ytterligare att skärpa profilen som marknadsförare av internationella märkesvaror. Målsättningen är att sortimentet ska motsvara det som finns i ansedda europeiska varuhus.

et här säger Esko Hoikka, YVD i [Dise Oy — som traditionell vänt sig till mer välbärgade kunder och nu indirekt har Finlands kommunistiska parti som en av de stora ägarna.

Han konstaterar att alla affärer har både lust och behov att sälja till stora skaror, samtidigt som urvalet avgränsar målgrupperna. För Kuusinens del är målgruppen människor som är intresserade av att klä sig väl och också vill satsa på det.

— Folk som reser mycket och känner till Europas modecenrtra. De ska inte behöva resa utomlands för att köpa vad de vill ha, säger Esko Hoikka.

Hans uppfattning är, att intresset för mär 1 kesvaror ökar i takt med att klädtänkandet utvecklas och att det därför är skäl för Kuusinen att ytterligare profilera sig i den riktningen.

— Trenderna är i dag mer helheter och märken än specielia lookar, hävdar han.

Mest utländskt

Vad är då inne i dag? Enligt Hoikka de produkter som betyder något ute i världen. Boss är ett starkt ord och Oscar Jacobson en faktor att räkna med på herrsidan. Vidare Gant, Armani, Cerruti, Henry Cottons och på damsidan ytterligare Basler, Escada, Laurel, Ravens, YSL…

Enbart utländska märken alltså — Vi utgår inte från att produkten är utländsk eller inhemsk, huvudsaken är att den passar oss. Vissa säsonger kan en inhemsk produkt stå för en betydande del av försäljningen, säger Hoikka.

Men han tillägger att om man för inhemska produkter är sannolikheten stor att samma produkt också kan köpas i affären runt hörnet och en specialaffär vill ju gärna vara exklusiv. (Vilket också möjliggör en friare prissättning, red anm.) Också om flera företag importerar samma märke strävar man i allmänhet till att få en egen modell, säger Hoikka.

Stockmann drar

Som på tal om konkurrenter inte kan undgå att nämna det stora varuhuset på samma gata: Stockmann. Trots att han konstaterar att Stockmann och Kuusinen när det gäller vissa produkter har samma avgränsade målgrupp är det mest i positiva ordalag han nämner konkurrenten. Litet överrumplad säger han sig t o m föredra det nuvarande läget framom den teoretiska tanken att Stockmann inte alls skulle finnas vid Alexandersgatan.

— Men om Kuusinen skulle fösvinna tror jag inte att de mindre affärerna här skulle vara så glada heller, skyndar han sig att tilllägga.

Esko Hoikka hävdar att Alexandersgatan alltjämt är det bästa affärsläget, trots farhågorna för några år sedan då nya centra växte upp på olika håll i huvudstadsregionen. Stockmann utövar alltjämt ett kraftigt sug, som tom har förstärkts, och dragningskraften hos stadens absoluta centrum har ökat, säger Hoikka.

Det här märks både i ökat antal kunder och ökad försäljning hos Kuusinen. Under de åtta första månaderna i år uppgick försäljningen till nästan 38 miljoner mark, vilket är 7 procent mer än i fjol. Varuhuset vid Alexandersgatan, som bolagets minutförsäljning i fjol koncentrerades till, uppvisar en ökning på drygt 10 procent.

Bolaget utvidga Även om modevaruhuset Kuusinen kommer att fortsätta enligt samma linjer som tidigare aviseras nu omgripande förändringar i bolagets framtida verksamhet. Första steget togs när Luode Invest, som till en tredjedel ägs av FKP, övertog Tanneco Oy som äger aktiemajoriteten i Kuusinen. En förändrad bolagsordning gör det möjligt för företaget att bl a idka tillverkning och trading av kontektion och fritidsartiklar samt att idka fastighetshandel och hyra ut bostäder.

VD i Kuusinen Oy är nu Risto Reijonen, medan tidigare verkställande direktören Rauli Aura är heltidsarbetande styrelseordförande. Viceordförande | styrelsen och relativt stor ägare i bolaget (via Keitele & Tommila Securities Oy) är bankiren Jukka Keitele.

L 19/1987 FORUN

Utgiven i Forum nr 1987-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."