Utgiven i Forum nr 2009-05

Kvitter

av Kaj Arnö Forum 2009-05, sida 18, 26.05.2009

Taggar: Bolag: Twitter & MySQL Teman: webbplatser

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 208 vitter

KAJ ARNÖ il http://kaj.arno.fi

Nu är tiden mogen för nästa steg in i web bens sociala nät. Twitter kallas för mikrobloggning och är en korsning av Skype Chat, Facebook, bloggning och personlig forskningsassistent.

Men först en statusuppdatering: Forum, det finlandssvenska affärsnätverket, har identifierat Linked In som klar segrare över Facebook. Detta gäller inte bara medlemsantalet (närmare 600 mot drygt 240). Linked In vinner klart även då det gäller antal artiklar och antal kommentarer. Jag är glad att Forumläsarna blivit debattglada, om allt från mobiltelefoner över språk, Aaltohögskolan och bonusstopp via bostadslån till döden på nätet. Tack!

Jag hyser därmed stort hopp om en allt aktivare Forumgemenskap på nätet och dristar mig nu att introducera något nytt.

Twitter är avsett att besvara frågan ”Vad gör du just nu?” och delge världen ditt svar om högst 140 tecken, Ifall du just nu äter din morgonmäsli med hallon och bananer är det kanske inte så intressant, såframt du inte är Paris Hilton. Men saken är en annan om du gjort en stor affär, publicerat en rapport, intervjuats i tidningen eller förbereder ett föredrag på &tfif. Det kan vara intressant för andra att veta. Och själv kan du vilja framföra budskapet med din egen vinkling.

Twitter blir ett slags skräddarsydd ticker-skärm för nyheter som någon upplever som väsentliga att rapportera, och du upplever som väsentliga att följa.

Du kan prenumerera på nyheter av enskilda personer. För IT-intresserade rekommenderar jag gurun Guy Kawasaki, som twittrar hejdlöst mycket men mestadels intressant. Det är bara att grunda ett konto på twitter.com och bli en ”follower” till guykawasaki. Det är en enkelriktad relation,

I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

Han behöver inte vara din kompis, vilket fallet är med relationerna på Linked In och Facebook.

Du kan också prenumerera på nyheter om valfritt terna. Själv följer jag allt som sägs om My SQL, vilket gör det enkelt att veta vad folk tycker. Särdeles intressant var detta då Oracle köpte Sun. Jag behövde inte spekulera i användarbasens reaktioner, utan kunde läsa det i klartext. Systematiserat, välstrukturerat tyckande.

Du kan chatta synligt för allihopa. Twittrar du ”(Qkajarno skriv nästa Forumspalt om You Tube!” får inte bara jag läsa det, utan alla som följer dig, eller har sökning på orden Forum eller You Tube.

Du kan erbjuda din föredragspublik en direktsänd kanal att prata om ditt föredrag. Gå till search.twitter.com och sök på &Aceloud och &mysqlconf så får du se vad publiken sade om mitt panelföredrag om Cloud Computing på senaste My SQL-konferens - både under och efter föredraget. Ett perfekt sätt att enkelt skapa interaktion och få feedback!

Du kan koppla Twitter till SMS. Jag SMS:ade härförleden ”sitter på plats 6C och konstaterade att jämnårige Matti Nykänen åker samma flyg till Mänchen”, och fick en hel del ystra kommentarer, Svaren kom inte bara på Twitter, utan också på Facebook, vars status jag automatiskt låter uppdatera via Twitter.

Och du kan utan minsta ont samvete göra global reklam för dig själv via Twitter. Exempel: My SQL-experten ronaldbradfords fina Twittersida.

Inspirerad? Grunda ett konto på Twitter. com. Och vill du kvittra flitigare på bekostnad av ytterligare en störningskälla, installera programmet Twhirl och prenumerera på en ström av nyheter kring dina favorittemata i både yrke och privatliv. ”Twitter blir ett slags skräddarsydd ticker-skärm för nyheter som någon upplever som väsentliga att rapportera, och du upplever som väsentliga att följa”

Utgiven i Forum nr 2009-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."