Utgiven i Forum nr 2011-05

Läckra småbröder till salu?

av Henry Clay Ericsson Forum 2011-05, sida 39, 26.05.2011

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2011

Skicka dina kommentarer till adressen: feedback&forum.A

Läckra småbröder till salu”

HENRY CLAY ERICSSON

FORUMS Felaktiga översättningar stöAFFÄRS- ter man ofta på. Ibland oavHÄTVER siktligt roliga, som i rubriken. Men oftast rena slarvfel, för att det varit bråttom, eller företaget inte brytt sig tillräckligt. I 25 inlägg debatterade Forums läsare detta tema under rubriken “Trista översättningar påverkar varumärket” Skribenterna var eniga om att hafsiga översättningar har en negativ påverkan på företagets image.

Konstigheter i hissar och båtar. En Linked Inrapportör ondgör sig över en skylt ien ny Konehiss i ett designhotell i Helsingfors. Enligt honom har det globala bolaget inte klarat av att skriva en skylt med två meningar utan att få in skrivfel i bägge meningarna. I den svenska texten alltså, trots att Kone har hundratals hissar iSverige. På Silja Symphony lär det ha tagit ett år att byta den märkliga skylten “In emersensy pussthe door”.

Varför uppstår dåliga texter? En orsak är kostnadstrycket. Det är förvånande hur billigt många storföretag väntar sig att få högklassiga översättningar. “Översättningar köps och säljs som korv” Mindre företag anser sig inte ha råd att anlita proffs, det blir billigare att ge jobbet åt chefens gymnasiegångna son. Det händer också att kunden petar in rättelser som blir språk- eller skrivfel i den färdigt översatta texten. En annan orsak är tidsbrist. Även proffs är idag höggradigt datordrivna, och återanvänder automatiskt text som tidigare gjorts för samma företag. I brådskan kan det gå fel. Amatörer snabbkör sina texter i översättningsmaskinen Google Translate. Resultatet blir ofta ofrivilligt lustigt, som till exempel ön Stora Räntan som på engelska blev “Big Interest” och därefter på finska ”Suuri mielenkiinto” Det händer också att originaltexten (till exempel en handbok på tyska) kan vara obegriplig och kräva kraftig omstuvning för att fås till begriplig svenska.

Ab Skyltfix Online? I debatten öppnas en marknadsnisch för ett litet företag som on-line checkar upp skyltar, instruktioner och menyer som byts ofta. Att översätta lösryckta fra ser kan dock lätt slå fel. Som till exempel Jeppis Citymarket med löftet ”Catmandoo - Undergång för hela familjen” (kerrasto koko perheelle). Undra på att en ambitiös translator vill sätta sig in ihela sammanhanget för att kunna göra ett brajobb.

Hur görs en bra text? Den allmänna regeln är att först kolla kundens behov. Ska det vara en ordagrann översättning, som i årsberättelser och bruksanvisningar? Då bör översättaren vara petnoga, och ha ordböckerna i högsta hugg. Eller strävar man efter en ledigt löpande text, som ireklam och i kundtidningar?

Stockmanns ‘gula kataloger’ och kundtidningar får ampla lovord. Företagets interna team av svenskspråkiga copywriters gör ett grundligt arbete med att sätta sig in i produktsortiment och terminologi. Sedan skriver de en genomtänkt helhet direkt på svenska, utan att snegla på någon finsk version. Clas Ohlson och Ikea kör med korrekta, slagkraftiga texter parallellt på svenska och finska.

a S = lan ad ö z o S =

Hur väljer man rätt svenska? Språk är som musik, det gäller att få till rätt tonalitet och färg. Man bör veta vem texten talar till, och hur den målgruppen uttrycker sig. En skribent, förmodligen rikssvensk, varnar för att använda ‘muminsvenska" i alster för den svenska marknaden. En annan förundrar sig över uttrycket ”Biografteater" på en skylt av brons i Glaspalatset, utan att inse att det är en museal skylt som använder exakt den term som var i användning då Bio Rex öppnades.

Inte olagligt av företag att skippa svenska. Enligt & 33 i språklagen är det bara myndigheter som måste skylta på svenska. Och detta enbart i svensk- eller tvåspråkiga kommuner. I dagens Finland får vi alltså tacka och bocka för varje företag som åtminstone försökt sig på en översättning, må den sedan innehålla fel eller inte..?

Forum - det finlandssvenska affärsnätverket: www.forumr-fet.fi/affarsnatverket

En länk till sidan finns också på www.forum.fi.

Utgiven i Forum nr 2011-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."