Utgiven i Forum nr 1979-15

Läkemedelsindustrin - blir den rik på sjukdomar?

av Ragnhild Artimo Forum 1979-15, sida 21, 10.10.1979

Taggar: Teman: läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin blir den rik på sjukdomar?

Läkemedelsföretaget A utvecklar efter år av forskningsarbete läkemedlet Anid, som botar en viss sjukdom. Läkemedelsföretaget B analyserar Anid, då det kommit ut på marknaden, plagierar det och börjar marknadsföra sitt plagiat under namnet Benid, massor billigare än Anid då man inte haft den kostsamma forskningen som belastning. Och läkemedelskonsumenterna förundrar sig över att Anid är så mycket dyrare än Benid, fast verkan är densamma …

Så skor sig läkemedelsfabrikanterna på den sjuka allmänhetens bekostnad. De bovarna ye” -— Såhär går det faktiskt till på den internationella läkemedelsmarknaden, säger Alec Vermeeren, president för holländska Organon International B.V., som ingår i den internationella Akzo-gruppen, och i Finland representeras av Oy Organon Ab. — Utan att känna till bakgrunden är det ganska naturligt om allmänheten får en negativ uppfattning om branschen, som ofta blir strykpojke i vulgärdebatten.

R & D livsviktigt

Vermeeren = definierar Organon som ett innovationsorienterat företag.

— Det måste man vara i denna bransch om man hoppas ha en uppgift också i framtiden — och en marknad. Det är lätt att föreställa sig konsekvenserna, om alla läkemedelstillverkare skulle gå in för de korta snabbvinster plagiat kan ge. Organon satsar 12 procent av omsättningen på R & D (research and development = forskning och utveckling). Det är bokstavligt talat en livsviktig fortgående investering, både med tanke på den läkemedelsbehövande allmänheten och de nära 17 000 Akzo Pharma-anställda.

Forskningen och utvecklingen gäller inte bara nya preparat — också redan registrerade mediciner måste kontinuerligt utvecklas, eventuella långsiktsbiverkningar elimineras osv. Allt detta kräver att företaget upprätthåller en forskarstab. Och den kostar.

Många om kaka — Få branscher är sönderspjälkta i så små marknadsandelar som läkemedelsindustrin, berättar Alec

FORUM 15/79

Vermeeren, — Av internationella läkemedelsbolag är vi tjugofjärde i storleksordning, och i Finland exempelvis har vi en marknadsandel på cirka en procent! Tala om stora, starka multinationella… Specialisering har i många fall varit svaret på den hårda konkurrensen. Organons profil har av hävd haft tyngdpunkten på endokrinologi — hormonpreparat, p-piller osv. — Genom att det segmentet utgör endast 8—9 procent av hela läkemedelsmarknaden är det naturligt, att Organon genom åren breddat sin bas att omfatta en vid skala av mediciner, men också slit-och-släng-sjukhusutrustning, testpreparat etc. De områden inom läkemedelsindustrin som kommer att vara centrala nästa decennium är reumatismpreparat; antibiotika — fortfarande en viktig

Alec Vermeeren, president för Organon International B.V., anser att den finländska läkemedelsindustrin också borde internationalisera sig.

och växande sektor — cancerpreparat, där man idag hunnit uppmuntrande långt; och som kanske starkast växande område cardiovasculara mediciner: hjärtsjukdomarna ökar i de västliga industriländerna.

Ge oss samma villkor, tack!

Vermeeren ondgör sig över den styvmoderliga behandlingen av läkemedelsindustrin i de flesta länder — Konsumenterna finner det naturligt att priserna på cigarretter och sprit höjs i takt med inflationen, och förutsätter också regelbundna lönejusteringar, men protesterar vilt, om det blir tal om höjda läkemedelspriser. Också myndigheterna tycks förutsätta att läkemedelsindustrin kan existera och utvecklas på andra ekonomiska villkor än övriga företag som satsar på innovation. För att ha råd med utvecklingsarbete måste vi uppvisa vinst, och för att uppvisa vinst måste priserna på produkterna följa den allmänna kostnadsutvecklingen. Jag efterlyser inte specialbehandling — endast samma villkor som för andra branscher. I Italien, Spanien och Frankrike har läkemedelsbranschen drivits till ruinens brant genom för hårda prisrestriktioner och andra begränsningar av verksamhetsmöjligheterna, och talrika företag i dessa länder är nu till salu för en billig penning…

Internationalisering fördelaktigast

De stora R & D-satsningarna kräver stora resurser, och internationalisering är därför kanske naturligare i denna bransch än inom många andra — kemin har ingen nationalitet.

— Organon har produktionsenheter i 12 länder, men inte i Finland, konstaterar Alec Vermeeren. — Enligt min uppfattning finns här redan tillräckligt läkemedelstillverkningskapacitet — de facto tycker jag tvärtom att de stora finländska läkemedelsföretagen borde internationalisera sig för att säkra sina utvecklingsmöjligheter. Utgångsläget bör ju vara ypperligt. Den nordiska forsk ningens och läkemedelsindustrins nivå är ju i toppklass och erkänd i hela världen. O 21

Utgiven i Forum nr 1979-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."