Utgiven i Forum nr 1979-15

Ny teknik, nya krav - planering allt viktigare

av Peter Berndtson Forum 1979-15, sida 18-19, 10.10.1979

Taggar: Personer: Lars Wahlbeck Teman: utbildning

Ny teknik, nya krav planering allt viktigare

Samtidigt som den nya tekniken får allt starkare fotfäste i näringslivet, gäller det för den högre handelsutbildningen att hänga med i utvecklingen.

— Det gäller att anpassa undervisningen till tidens krav, säger professor Lars Wahlbeck, rektor för Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Ett steg i anpassningen var den examensreform som inleddes i försökssyfte för tre år sedan.

Ny” Den nya tekniken i näringslivet, dvs datateknik och automatisering, ställer nya krav på den högre merkantila utbildningen. För att kunna anpassa kraven till utbildningen måste undervisningen reformeras. En reform av undervisningen var precis vad Hanken föranstaltade för tre år sedan. I praktiken betydde examensreformen att studietiden förlängdes med ett år, och att studierna fördjupades.

Om reformens nödvändighet säger rektor Lars Wahlbeck — Kraven på självständig analytisk förmåga växer ständigt. Det var därför nödvändigt att göra ekonomexamen såväl mer omfattande som innehållsmässigt djupare.

Tekniken påverkar alltså näringslivet, som i sin tur ställer krav på undervisningen och formar framtidens ekonomer. På vilket sätt kommer deras arbetsuppgifter att ändras — Man kan indela personer sysselsatta inom näringslivet i två huvudgrupper, säger Lars Wahlbeck. — Den första gruppen, som säljer varor och tjänster, kommer inte nämnvärt att påverkas av den ny 1 — Ekonomexamen måste betraktas som en grundexamen, säger SHH-rektorn Lars Wahlbeck. — Vi utbildar inte färdiga företagsledare.

FORUM 15/7 tekniken. Varor skall ju ändå alltid säljas. Däremot kommer den andra gruppen att påverkas — den som i dag delvis sköter om rutinuppgifter, som i framtiden kommer att falla bort på grund av den nya tekniken. Det är ekonomerna i denna grupp som i framtiden skall leda automatiseringen, och för att kunna leda måste de kunna planera. De ”nya” ekonomerna, på vilka efterfrågan ökas, skolas därför för planering. De skall kunna lägga upp alternativa kalkyler och analysera skeenden.

Den examensreform som anpassades efter tidens krav tillkom hösten 1977. Men redan sju år tidigare hade Svenska handelshögskolan lagt fram ett internt förslag till examensreform. Det fanns alltså redan i slutet av 60-talet ett behov av en utbildningsreform.

En statlig arbetsgrupp tillsattes 1974 för att planera en examensreform för handelshögskolorna. Den statliga arbetsgruppens åsikter gick isär med åsikterna inom handelshögskolorna, men slutligen manglades dock efter stormiga debatter fram en examensreform, som tillfredsställde båda parter.

— Den reform som trädde i kraft för tre år sedan påminner i hög grad om det reformförslag som internt framlades år 1970, säger Lars Wahlbeck.

Vasa får svensk handelshögskoleenhet

När Hanken i Helsingfors ännu kämpar med =<:examensreformen -barnsjukdomar, håller en annan liv ligt debatterad högskolepolitisk fråga på att lösas. Det står nämligen klar att Vasa får en egen svenskspråkig handelshögskoleenhet nästa höst, medel har dock ännu inte beviljats. Sextio nya studeranden kan då, om medel beviljas i en tilläggsbudget, inleda sina studier på tre olika studieinriktningar.

För att allt skall vara klart i Vasa om ett år, tillsatte Svenska handelshögskolans styrelse i september en planeringsgrupp som nu under höstens lopp skall detaljplanera hur studierna skall påbörjas i Vasa om ett år.

Varför är det då så viktigt att Vasa får en svenskspråkig handelshögskoleenhet — Målsättningen för alla handelshögskolor är ju att utveckla näringslivet, säger rektor Wahlbeck. — Den här nya högskoleenheten skall ge ett ytterligare stöd åt det österbottniska näringslivet. En annan viktig synpunkt är att undervisning ges på svenska. Hittills har de finlandssvenska österbottningarna fått söka sig till Åbo eller Helsingfors för att studera sig till ekonomer, En annan möjlighet har varit att studera i Sverige. För närvarande studerar ca 100 svenskspråkiga österbottningar vid Umeå universitet.

Få återvänder …

— Den största risken med att finlandssvenskar studerar i Sverige är det faktum att ytterst få återvänder efter avslutade studier, säger Lars Wahlbeck, och nämner sin äldsta son som ett exempel. — Hans studentbetyg var likadant som mitt eget. Av betyget kunde man entydigt konstatera att han inte hade förutsättningar för akademiska studier. Eftersom de skulle vara svårt att få en studieplats här hemma, valde han att åka till Sverige. Han kom in på ekonomilinjen vid Stockholms universitet, och läste sig till fil kand. Men hem har han inte kommit, utan arbetar nu där som revisor.

— Lyckligtvis, fortsätter Wahlbeck, hade inte jag trots mitt medelmåttiga betyg svårigheter att få en studieplats här hemma, Jag hörde ju till den åldersklass som till stor del stupade vid fronten.

Dagens nybakade ekonomer har kanske inte lika lätt att få jobb som Lars Wahlbeck i tiden fick en studieplats, men sysselsättningsläget ser ganska ljust ut för svenskspråkiga ekonomer.

— Efterfrågan på nyblivna svenskspråkiga ekonomer är nu god. Även när lågkonjunkturen var som värst för ett par år sedan ingav läget inte större bekymmer, säger Lars Wahlbeck. — Skillnaden var då bara att man inte så snabbt kunde hitta en arbetsplats.

— Då en nybliven ekonom fått anställning, är vägen ännu lång till företagsledning.

— Det är viktigt att komma ihåg, att handelshögskolorna inte omedelbart utbildar företagsledare. Ekonomexamen är en grundexamen som skall öppna en karriär inom industri och förvaltning. Det skulle vara fel att påstå någonting annat. Om det verkar lätt att finna en fast anställning, visar det sig vara svårare att få en praktikantplats.

— Företagen har ännu inte förstått, avslutar Lars Wahlbeck, att en praktikantplats egentligen är en investering. Peter Berndtson OQO

Gör som 70.000 andra inom industrin i Norden. Besök Tekniska Mässan i Stockholm 18-24 Oktober.

Tekniska Mässan är Sveriges och Nordens Industrimässa Nr. 1.1 fjo besöktes den av över 70.000 personer.

Boka in dagarna 18 — 24 oktober i din almanacka. Då kan du studera de absolut senaste produktnyheterna, få massor med nya idéer och träff dina leverantörer i Stockholm på Tekniska Mässan.

Tekniska Mässan 18 — 24 oktober 1979. Mässan-Älvsjö. 9 min. med pendeltåg från Centralen. Endast för fackfolk. Ej besökare under 16 år. Entré 15 kr eller inbjudningskort från utställare. Öppen vardager 9—17, lördagar och söndagar 9-15. Representant i Finland: Oy Interfair AB, Lars-Erik Ilmoni, PL 24, Helsingfors 90-14 14 00.

FORUM 15/7 19

Utgiven i Forum nr 1979-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."